Termin płatności za fracht

Zaktualizowano 2/8/22 przez Szczepan

Termin płatności to funkcjonalność pozwalająca zdeklarować, w jakim czasie załadowca obliguje się uiścić płatność przewoźnikowi za realizację frachtu.

Jak zdefiniować termin płatności za fracht?

  1. Jako załadowca dodaj fracht na giełdzie ładunków.
  1. Uzupełnij wymagane dane
  1. Wyszukaj przewoźników.

W zakładce Twoi przewoźnicy i Giełda oraz Smartmatch, dostępna jest funkcja Termin płatności. Z menu możesz wybrać: 

  • Odroczony wraz z liczbą dni. Liczba dni odroczonych to przedział od 1 do 365 dni. Liczba dni odroczonych zależna, jest od rynku na jakim publikowany jest fracht.
  • Płatność z góry
  • Płatność na rozładunku

Termin płatności jest polem obowiązkowym, bez którego nie ma możliwości publikacji frachtu.

Informacja o zdeklarowanym terminie płatności również widoczna jest w zakładce szczegóły frachtu.

Ustawienia dla modułu Frachty

Informacja: W ustawieniach Platformy w module Frachty, możesz zdefiniować domyślne ustawienia dotyczące terminu płatności. Po ich zdefiniowaniu, każdy dodawany przez Ciebie fracht otwierać się będzie z domyślnymi ustawieniami.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)