Termin płatności za fracht

Zaktualizowano 9/7/24 przez Jakub

Kto może skorzystać z tej funkcji?

  • Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak ustawić termin płatności za fracht
  • jak ustawić termin płatności w module Frachty

Termin płatności - to funkcjonalność, dzięki której strony transakcji informują, jaki jest czas na zapłatę za realizowany fracht.

Ustawianie terminu płatności za fracht

Jeśli ustawisz domyślny termin płatności, przy każdym następnym dodanym frachcie za pomocą formularza, nie będziesz musiał uzupełniać tego pola.

  1. Wybierz Dodaj fracht.
  1. Uzupełnij wymagane dane.
  1. Wybierz Tryb publikacji frachtu.

Poniżej dostępna jest funkcja Termin płatności. Z menu możesz wybrać: 

  • Odroczony wraz z liczbą dni. Liczba dni odroczonych to przedział od 1 do 360 dni. Liczba dni odroczonych zależna, jest od rynku na jakim publikowany jest fracht.
  • Płatność z góry
  • Płatność na rozładunku
Termin płatności jest polem obowiązkowym, bez którego nie ma możliwości publikacji frachtu.

Informacja o wymaganym terminie płatności również widoczna jest w oknie frachtu w zakładce Szczegóły.

Ustawienia terminu płatności w module Frachty

  1. Kliknij Panel użytkownika (ikona z Twoimi inicjałami lub avatarem) i wybierz Ustawienia.

W zakładce Frachty, możesz zdefiniować domyślne ustawienia dotyczące terminu płatności.

Po ich zdefiniowaniu, dodawany przez Ciebie fracht za pomocą formularza, otwierać się będzie z domyślnymi ustawieniami.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)