Zestawienie ocen w wierszu oferty giełdowej

Zaktualizowano 6/2/24 przez Jakub

Na Nowej Platformie możesz sprawdzić zestawienie ocen firmy oraz miesięczny trend z poziomu oferty giełdowej.

Szybki dostęp do zestawienia ocen firmy 

W wierszu oferty giełdowej po najechaniu kursorem w ocenę widoczną pod nazwą firm, wyświetli się rozkład ocen z podziałem na ilość otrzymanych ocen w pięciostopniowej skali gwiazdkowej, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. Obok zestawienia wyświetlany jest również miesięczny trend, który jest wyliczany jeśli firma w ciągu miesiąca otrzyma co najmniej 10 ocen.

Jak działa trend?

Trend wyliczany jest na podstawie porównania ocen z aktualnego miesiąca ze średnią ocen z poprzedniego miesiąca, w ten sposób można sprawdzić czy tendencja jest wzrostowa, spadkowa czy utrzymała się na takim samym poziomie.

  1. Jeśli w wierszu oferty giełdowej przy ocenie pojawi się oznaczenie w postaci zielonej strzałki do góry to znak, że ocena wzrosła w porównaniu do ostatniego miesiąca. Po najechaniu kursorem w ocenę wyświetli się również wykres, na którym przedstawiony jest miesięczny trend.
  2. Jeśli przy ocenie pojawi się oznaczenie w postaci czerwonej strzałki w dół to znak, że ocena spadła w porównaniu do ostatniego miesiąca. Po najechaniu kursorem w ocenę wyświetli się również wykres, na którym przedstawiony jest miesięczny trend. Po kliknięciu w ocenę pojawi się okno z informacjami o firmie, w którym można sprawdzić szczegóły zgłoszonych problemów.
  3. Jeśli przy ocenie nie ma oznaczenia strzałki to znak, że:

  • ocena pozostała bez zmian w ostatnim miesiącu - po najechaniu kursorem w ocenę wyświetli się wykres, na którym przedstawiony jest miesięczny trend.

  • firma ma za mało ocen, aby wyliczyć miesięczny trend - firma powinna otrzymać co najmniej 10 ocen od 10 różnych firm w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy aby wyliczyć trend.
  • linia przerywana - na wykresie oznacza, że firma w danych miesiącach nie otrzymała wystarczającej liczby ocen, aby wyliczyć trend.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)