Usunięcie oferty frachtu

Zaktualizowano 10/7/24 przez Jakub

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się jak usunąć ofertę frachtu na 3 sposoby:

 • z poziomu okna ze szczegółami oferty
 • z poziomu listy ofert
 • z poziomu okna dialogowego rozmowy

Usuwanie oferty z poziomu okna ze szczegółami oferty

 1. Z menu po lewej stronie wybierz moduł Frachty i otwórz zakładkę Dodane. Kliknij na liście w ofertę, którą chcesz usunąć.

 1. W oknie ze szczegółami oferty kliknij w przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Anuluj publikację.

W lewym dolnym rogu zobaczysz komunikat potwierdzający usunięcie oferty: Publikacja została anulowana.

Usuwanie oferty z poziomu listy ofert

 1. W module Frachty przejdź do zakładki Dodane i z listy wybierz ofertę, którą chcesz usunąć. Po prawej stronie znajdziesz ikonkę z symbolem "x" w kółeczku - kliknij w nią, aby zakończyć publikację.

 1. Jeśli udało Ci się usunąć ofertę jej Status został zmieniony na Zakończono / Anulowane.

Gotowe. Oferta nie jest już widoczna na Giełdzie ładunków.

Usuwanie oferty z poziomu okna dialogowego rozmowy

 1. Przejdź do okna dialogowego rozmowy dotyczącej oferty, którą chcesz usunąć.
Step 1 image

 1. Kliknij w ikonkę z symbolem trzech kropek.
Step 2 image

 1. Na rozwijanej liście kliknij opcję Usuń ofertę z giełdy.
Step 3 image

 1. Kliknij przycisk Usuń i potwierdź swój wybór.
Step 4 image

 1. Jeśli udało Ci się usunąć ofertę, jej Status został zmieniony na Zakończono / Anulowane.
Step 5 image

Gotowe. Oferta nie jest już widoczna na Giełdzie ładunków.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)