Archiwum zleceń

Zaktualizowano 13/3/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie są sposoby archiwizacji
 • jak działa filtrowanie i wyszukiwanie zleceń w archiwum

Automatyczna archiwizacja zleceń

Kiedy zlecenie trafia do zakładki archiwum:

 • jeśli zlecenie posiada potwierdzenie realizacji i minęło 180 dni od daty wykonania, zostanie automatycznie przeniesione do archiwum ze statusem Zrealizowane
 • jeśli zlecenie nie posiada potwierdzenia realizacji i minęło 180 dni od daty wykonania, zostanie automatycznie przeniesione do archiwum ze statusem Zarchiwizowane

 • jeżeli zlecenie zostało anulowane przez zleceniodawcę, od razu zostanie automatycznie przeniesione do archiwum ze statusem Anulowane

Wyjątek
Jeżeli zlecenie powstało w wyniku zawartej transakcji/zaakceptowanego frachtu, nie zostało potwierdzone oraz ocenione przez 120 dni zostanie przeniesione do archiwum automatycznie i będzie posiadało status Zarchiwizowane.

W zakładce Historia zmian pojawi się informacja, że zlecenie zostało automatycznie przeniesione do archiwum.

Ręczna archiwizacja zleceń

Aby przenieść ręcznie zlecenie do archiwum, wykonaj następujące kroki na Platformie

 1. Z menu po lewej stronie wybierz moduł Zlecenia.
 2. Przejdź do zakładki bieżące (jeśli posiadasz linię produktową CargoON) i z listy wybierz zlecenie, które posiada status zrealizowane (czyli takie, w którym została potwierdzona realizacja).
 3. Przejdź do zakładki wysłane (jeśli posiadasz linię produktową TFF - Trans for Forwarders) i z listy wybierz zlecenie, które posiada status zrealizowane (czyli takie, w którym została potwierdzona realizacja).

Pamiętaj!
- występując w roli Zleceniodawcy, możesz samodzielnie przenieść zlecenie do archiwum, klikając w przycisk Przenieść do archiwum
- opcja dostępna
jest w momencie, gdy zlecenie posiada status Zrealizowane

 1. Zlecenie trafia od razu do zakładki Archiwum.
 2. W zakładce Historia zmian pojawi się informacja, który użytkownik zarchiwizował zlecenie.

Filtrowania zleceń w archiwum

Aby skorzystać z opcji filtrowania, wykonaj następujące kroki na Platformie

 1. Z menu po lewej stronie wybierz moduł Zlecenia.
 2. Przejdź do zakładki Archiwum.
 3. Wybierz opcje Filtry.

 1. Wprowadź dane wg, których chcesz filtrować zlecenia.
 2. Potwierdź za pomocą zielonego przycisku Pokaż wyniki, aby uzyskać wynik.

Statusy zleceń w archiwum

Lista dostępnych statusów w archiwum:

 • zrealizowane - zlecenia, w których użytkownik potwierdził realizację wykonania usługi
 • zarchiwizowane - zlecenia, które zostały przeniesione do archiwum automatycznie
 • anulowane - zlecenia, które od razu po anulowaniu trafiają do zakładki archiwum

Wyszukiwanie zleceń w archiwum

Aby skorzystać z opcji wyszukiwania, w polu z lupką wprowadź dane, po których możesz wyszukiwać:

 • numer zlecenia
 • kontrahent
 • numer frachtu
 • osoba kontaktowa
 • miejsce załadunku i rozładunku
 • numer referencyjny

Po wprowadzeniu danych, na liście pojawi się wynik wyszukiwania.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)