Archiwum zleceń

Zaktualizowano 2/8/22 przez Anna

Przenoszenie zleceń do archiwum pozwoli na utrzymanie porządku na liście głównej ze zleceniami, dzięki czemu łatwiej ją przeglądać.

Sposoby archiwizacji zleceń:

 1. Ręczne przeniesienie zleceń do archiwum
 • z menu po lewej stronie wybierz moduł Zlecenia
 • przejdź do zakładki bieżące i z listy wybierz zlecenie, które posiada status zrealizowane (czyli takie, w którym została potwierdzona realizacja)
 • jako Zleceniodawca możesz samodzielnie przenieść zlecenie do archiwum, klikając w przycisk "Przenieść do archiwum"

Pamiętaj
Ta opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy zlecenie posiada status "Zrealizowane"

 • zlecenie trafia od razu do zakładki Archiwum

W zakładce Historia zmian pojawi się informacja, który użytkownik zarchiwizował zlecenie

 1. Automatyczne przeniesienie zlecenia do archiwum

Wszystkie zlecenia trafią do zakładki archiwum po upływie 180 dni od daty realizacji.

Wyjątek
Jeżeli zlecenie powstało w wyniku zawartej transakcji/zaakceptowanego frachtu, nie zostało potwierdzone oraz ocenione przez 120 dni zostanie przeniesione do archiwum automatycznie i będzie posiadało status Zarchiwizowane

 • Jeśli zlecenie posiada potwierdzenie realizacji i minęło 180 dni od daty wykonania, zostanie automatycznie przeniesione do archiwum ze statusem Zrealizowane

 • Jeśli zlecenie nie posiada potwierdzenia realizacji i minęło 180 dni od daty wykonania, zostanie automatycznie przeniesione do archiwum ze statusem Zarchiwizowane

W zakładce Historia zmian pojawi się informacja, że zlecenie zostało automatycznie przeniesione do archiwum

Lista zleceń w zakładce archiwum

W zakładce "Archiwum" dostępne są zlecenia oznaczone statusami:

 • zrealizowane - zlecenia, w których użytkownik potwierdził realizację wykonania usługi
 • zarchiwizowane - zlecenie, które zostały przeniesione do archiwum automatycznie
 • anulowane - zlecenia, które od razu po anulowaniu trafiają do zakładki archiwum

Filtrowania zleceń po statusach

 • w menu po lewej stronie wybierz moduł Zlecenia
 • przejdź do zakładki Archiwum
 • wybierz opcje Pokaż filtry

 • przy opcji status rozwiń listę
 • zaznacz jedną z dostępnych opcji: zrealizowane, zarchiwizowane, anulowane
 • potwierdź za pomocą zielonego przycisku "pokaż wyniki" aby zobaczyć listę


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)