Ograniczenia drogowe oraz kody pocztowe

Zaktualizowano 2/8/22 przez Jakub

Na Platformie Trans.eu w module Mapy jest możliwość wyświetlenia kodów pocztowych oraz ograniczeń drogowych na trasie. Dzięki temu rozwiązaniu można zaplanować optymalną trasę dla naszego pojazdu, unikając m.in ograniczeń tonażowych czy zbyt niskich wiaduktów.

Jak wyświetlić ograniczenia na mapie

 • z menu po lewej stronie wybierz moduł Mapy

 • po prawej stronie na górze znajduje się opcja ograniczenia drogowe
 • kliknij w znak + lub - aby zbliżyć lub oddalić informacje na mapie

 • zaznacz opcje aby sprawdzić ograniczenia na mapie

 • maksymalnie możemy zobaczyć ograniczenia w przybliżeniu do 30 metrów

Opis znaków widocznych na mapie

 • Znak B-18 - Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 ton. Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

 • Znak B-5 - Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych oznacza zakaz ruchu:

1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t

2) ciągników samochodowych

3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t

4) ciągników rolniczych

5) pojazdów wolnobieżnych

 • Znak B-16 - Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3.5 m. Znak zakazuje ruchu pojazdów, których wysokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku.

 • Znak B-15 - Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2.4 m. Znak zakazuje ruchu pojazdów, których szerokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku.

 • Znak B-17 - Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 7 m. Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na długość ogranicza się na drogach o ostrych i wąskich zakrętach oraz tam, gdzie ruch takich pojazdów może utrudniać ruch.

 • Znak B-13a - Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi, czyli zakaz ruchu pojazdów przewożących towary ADR w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Wyznacz trasę i sprawdź ograniczenia na mapie

 • wprowadź punkty trasy
 • wybierz typ pojazdu
 • wybierz trasę
 • na mapie widoczne będą ograniczenia na wybranej trasie

Kody pocztowe na mapie

Pracujesz na kodach pocztowych? Wyświetl je na mapie!

Zaznacz opcję "Kody pocztowe"


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)