Oceny otrzymane

Zaktualizowano 7/2/24 przez Jakub

Jeśli na Platformie została zawarta transakcja - został zaakceptowany fracht możesz ocenić swojego kontrahenta na Platformie, a także on może ocenić Ciebie.

Oceny otrzymane

W module Oceny i referencje przejdź do zakładki Moje oceny, w tym miejscu możesz zobaczyć jak ocenili Cię kontrahenci z którymi zawarta została transakcja.

Wybierz role: jako zleceniodawca aby wyświetlić oceny

Wybierz role: jako zleceniobiorca aby wyświetlić oceny

Możesz udzielić jednorazowej odpowiedzi do wystawionej oceny.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)