Asystent Planowania Trasy

Zaktualizowano 24/5/24 przez Małgorzata

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej przewoźników (TFC - Trans For Carriers) i spedycji (TFF - Trans for Forwarders) na określonych dla poszczególnych linii warunkach.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak wyznaczać trasę z uwzględnieniem opłat ekologicznych PTV
 • jak wyznaczać trasy alternatywne, omijać drogi płatne i wykluczać lokalizacje
 • jak uwzględniać profil pojazdu i klasę emisji
 • jak korzystać z zakładek kalkulacyjnych asystenta planowania trasy

Gdzie znajdziesz Asystenta Planowania Trasy?

Asystent Planowania Trasy dostępny jest w poniższych miejscach:

 1. Szukaj ładunków

W module Szukaj ładunków kliknij w interesującą cię ofertę (niezależnie w jakiej zakładce jesteś). Otworzy się okno ze szczegółami, kliknij zakładkę Trasa. Pojawi się sekcja Asystent Planowania Trasy i mała mapa.

Podobny widok zobaczysz:

 • W module Frachty - kliknij w interesującą cię ofertę. Otworzy się okno ze szczegółami, kliknij zakładkę Trasa. Pojawi się sekcja Asystent Planowania Trasy i mała mapa.
 • W module Giełda pojazdów - kliknij w interesującą cię ofertę. Otworzy się okno ze szczegółami, kliknij zakładkę Mapa. Pojawi się sekcja Asystent Planowania Trasy i mała mapa.
 • W module Zlecenia - kliknij w interesującą cię ofertę (niezależnie w jakiej zakładce jesteś). Otworzy się okno ze szczegółami, kliknij zakładkę Mapa. Pojawi się sekcja Asystent Planowania Trasy i mała mapa.

 1. Mapy

Kliknij w moduł Mapy, a następnie wprowadź punkt początkowy i końcowy trasy. Pojawi się sekcja Asystent Planowania Trasy i duża mapa.

Ustawienia parametrów trasy

Wyznaczając trasę z Asystentem Planowania Trasy możesz ustawić poniższe parametry:

 1. Punkty trasy

Jeśli planujesz trasę na podstawie istniejącej oferty lub zlecenia, punkty trasy będą już uzupełnione. W przypadku samodzielnego wyznaczania trasy, wprowadź punkt początkowy i końcowy.

Możesz także dodawać kolejne punkty trasy.

Poniżej przeczytasz o innych parametrach, które możesz modyfikować. Pamiętaj, aby po wprowadzeniu zmian kliknąć przycisk Przelicz trasę. Dopiero wtedy trasa wyznaczy i przeliczy się na nowo.
 1. Data wyjazdu, godzina i waga ładunku

Określ datę wyjazdu oraz godzinę. Dane te są istotne przy uwzględnianiu zakazów (występujących w określonych dniach i godzinach) i ograniczeń tonażowych. Mogą mieć również znaczenie przy wyliczaniu opłat drogowych (np. dla tras przez Czechy lub Austrię opłaty drogowe nie są wyliczane bez podania daty).

 1. Uwzględnij ograniczenia ekologiczne PTV

Zaznacz ją, jeśli chcesz wziąć pod uwagę zakazy ekologiczne przy wyznaczaniu trasy.

 1. Pokaż trasy alternatywne
  Ta opcja dostępna jest z widoku dużej mapy, dla tras z dwoma punktami (początkowym i końcowym).
  1. Zaznacz opcję Pokaż trasy alternatywne, jeśli chcesz wyznaczyć inne warianty trasy.
  2. Na mapie zobaczysz maksymalnie 3 trasy alternatywne, zaznaczone kolorem szarym. Po najechaniu myszką na jedną z tras alternatywnych, jej kolor zmienia się na jasny niebieski.
  3. Pojawi się także tabela z informacjami o: dystansie, czasie, poziomie emisji CO2 w oraz wysokości opłat drogowych dla trasy głównej oraz alternatywnych.

Aby zmienić trasę na jedną z alternatywnych, kliknij w wybraną drogę na mapie lub w tabeli.

W tabeli, przy pozostałych (niewybranych trasach) pojawiają się małe strzałki. Po najechaniu na nie myszką zobaczysz dokładną różnicę od aktualnie wybranej trasy.

 1. Omijaj drogi płatne

Zaznacz tę opcję, aby trasa przeliczyła się na nowo, z ominięciem odcinków płatnych. Gdy całkowite ominięcie nie będzie możliwe, koszty zostaną zminimalizowane.

 1. Wyklucz lokalizacje

Opcja ta umożliwia wybranie kraju, który chcemy ominąć, planując trasę przejazdu.

 • Zaznacz Wyklucz lokalizacje, a trasa przeliczy się na nowo, pomijając Szwajcarię (domyślnie wykluczany kraj).
 • Aby edytować wykluczone lokalizacje kliknij w okno z nazwą domyślnie wybranego kraju. Zobaczysz rozwijaną listę z nazwami krajów. Zaznacz te, które chcesz wykluczyć ze swojej trasy, lub odznacz te, których nie chcesz wykluczać.

Jeśli wcześniejsza trasa przebiegała przez wykluczone kraje, jej przebieg zostanie zmieniony w taki sposób, aby ominąć dane lokalizacje.

Jeśli zaznaczymy do wykluczenia kraj, w którym znajduje się punkt początkowy lub końcowy trasy, zobaczymy komunikat: Nie możemy wykluczyć wybranych lokalizacji. Możesz wtedy usunąć wykluczenie lub zmienić punkt początkowy lub końcowy.

 1. Profil pojazdu:

W pozycji Profil pojazdu, możesz:

 • wybrać jeden z domyślnych profili:
  • Z naczepą (<40 t DMC)
  • Bus (<3,5 t DMC)
  • Solo (<7,5 t DMC)
  • Z przyczepą (<40 t DMC)
 • możesz także wybrać opcję "Utwórz własny profil".
  • Pojawi się formularz pozwalający na utworzenie nowego profilu pojazdu. Wprowadź parametry własnego pojazdu, a następnie kliknij Zapisz profil.
  • Opcja Własny profil pojawi się do wyboru na rozwijalnej liście w sekcji Profil Pojazdu.
Gdy utworzysz Własny profil nie możesz go usunąć, ale masz opcję jego edycji.

 1. Klasa emisji

Określenie klasy emisji wpływa na obliczenie opat drogowych. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na "4". Parametr ten jest wykorzystywany przy obliczaniu opłat dla Niemiec i Austrii, a lista takich krajów może się zmieniać.

Zakładki kalkulacyjne

Gdy zdecydujesz już o parametrach trasy, możesz skorzystać z trzech dostępnych zakładek kalkulacyjnych.

 1. Koszty - zobaczysz tu sumę wszystkich kosztów, wyliczonych dla danej trasy. Składają się na nie poniższe pozycje:
 • Paliwo - sprawdzisz tu przewidywane koszty paliwa i liczbę spalonych litrów. Wartości możesz także edytować samodzielnie. W tym celu kliknij w ikonę ołówka, aby zmienić:

- wartość spalonych litrów, które przewidujesz spalić na obliczanej trasie,

- stawkę za litr paliwa (zapiszemy wprowadzoną cenę dla kolejnych obliczeń),

Zaktualizuje się kwota za paliwo oraz łączne koszty.

 • Opłaty drogowe - w tej pozycji znajdziesz wszystkie płatne elementy infrastruktury drogowej (np. autostrady, mosty czy tunele). Kliknij w ikonę ołówka, aby zobaczyć szczegóły.

UWAGA: Pole to nie uwzględnia kosztów związanych z przeprawami promowymi.

 • Pozostałe koszty - kliknij w ikonę ołówka, aby wprowadzić własne opłaty, czyli średnie koszty stałe, jakie ponosisz.
 • Łącznie - zobaczysz tu łączną sumę kosztów oraz przeliczone koszty na kilometr.
Dla każdej powyższej pozycji możesz wybrać walutę, w jakiej prezentowane są poszczególne koszty.
 1. Trasa i czas - zobaczysz tu odległość oraz sugerowany czas przejazdu na danej trasie (bez uwzględnienia dolotów), a także informację dotyczącą przewidywanej emisji CO2e.
Przewidywana emisja CO2e podczas jazdy (Tank to Wheel) dla profilu pojazdu zgodnego z wielkością pojazdu wybraną przy tworzeniu frachtu oraz silników typu diesel. Wynik ten został określony zgodnie z normą EN 16258.
 1. Stawka - jest to zakładka, w której możesz wykonać standardową wycenę stawki kilometrowej za trasę główną oraz doloty (jeśli występują) i sprawdzić, jak ma się do przewidywanych kosztów, obliczonych w asystencie. Zobaczysz tutaj sekcje:
 • Stawka - czyli liczba kilometrów na trasie pomnożona przez stawkę za kilometr. Kliknij w ikonę ołówka aby edytować stawkę za kilometr oraz zmienić walutę.
 • Zysk - a więc stawka minus łączna suma kosztów.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)