Dodanie nowego zlecenia

Zaktualizowano 15/10/23 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej  CargoON i spedycji (TFF - Trans for Forwarders)

Z tego artykułu dowiesz się, jak dodać nowe zlecenie transportowe, stworzyć zlecenie multistopowe oraz przypisać ładunek do lokalizacji rozładunku/załadunku.

Stwórz nowe zlecenie

 1. Z menu po lewej stronie wybierz moduł Zlecenia.
 2. Kliknij w przycisk Dodaj zlecenie.
 1. Wypełnij formularz zlecenia.

  - możesz wybrać przedział dni, maksymalny czas pojedynczej operacji nie może przekraczać 30 dni
  - możesz wybrać przedział godzinowy, dla danego dnia (00:00 - 23:30)

Aby zleceniobiorca mógł zaakceptować Zlecenie, musi ono zawierać informacje takie jak:

 • Kraj
 • Miasto
 • Kod pocztowy
 • Zleceniobiorca
 • Termin płatności
 • Typ pojazdu
 • Ładowność
 • Waluta
 • Cena
  Dla typu pojazdu: wywrotka, walkingfloor i silos, które służą do przewozu materiałów sypkich, w warunkach zlecenia możesz wprowadzić stawkę za tonę.
  W szczegółach przewozu określ jednostkę rozliczeniową (tona) oraz podstawę rozliczenia.

Dowiedz się więcej o szablonach zleceń transportowych: Szablon zlecenia

 1. Po wypełnieniu formularza kliknij w przycisk Dodaj zlecenie.

Dodaj kolejne lokalizacje do zlecenia multistopowego

Zlecenia multispotowe nie są dostępne dla zleceń ze stawką za tonę.

Tworząc nowe zlecenie możesz podać więcej, niż jedną lokalizację załadunku lub rozładunku.

 1. W formularzu dodawania zlecenia wypełnij pole lokalizacji, a następnie kliknij w przycisk Dodaj kolejną lokalizację.

 • Zobaczysz, że widok lokalizacji zmieni się na listę, którą wygodniej jest zarządzać, gdy chcesz podać więcej lokalizacji.
 1. Kliknij na przycisk Zmień, aby podać lub edytować adres.

 • Możesz też zmienić kolejność lokalizacji. W tym celu kliknij na strzałki góra/dół, które znajdują się po lewej stronie każdej podanej lokalizacji.
 • Jeśli chcesz usunąć któryś z adresów - w tym celu kliknij na symbol krzyżyka.
 • Gdy chcesz dodać szczegóły kolejnej lokalizacji (po kliknięciu w przycisk Zmień) otworzy Ci się małe okienko z polami dotyczącymi załadunku/rozładunku.

 • Możesz w nim określić, czy przystanek dotyczy załadunku, czy rozładunku, podać adres, dodać dodatkowe informacje oraz przypisać ładunek i wagę ładunku.

Przypisanie ładunku będzie możliwe jeśli wypełniając formularz dodałeś już szczegóły dotyczące ładunków. Wybierz z listy ładunek i przypisz go do konkretnego załadunku/rozładunku.

 • Jeśli już przypisałeś dany ładunek to zobaczysz o tym informację przy rozdysponowaniu kolejnych ładunków.

Ten sam ładunek możesz załadować i rozładować tylko raz.
 1. Po publikacji poprawnego zlecenia znajdziesz je na liście zleceń w zakładce Bieżące. Kliknij na wybrane zlecenie, aby otworzyć szufladę ze szczegółami zlecenia.

Anulowanie zlecenia

Obie strony mogą w każdym momencie ręcznie anulować zlecenie. W takim przypadku strona anulująca zlecenie musi podać przyczynę swojej decyzji.

Pamiętaj, że nie można cofnąć anulowania zlecenia. Anulowanie potwierdzonego zlecenia jest próbą jednostronnego rozwiązania umowy przewozu, którego możliwość i skutek zależy od treści zlecenia i zostanie odnotowane na kontach obu stron.
 1. Aby anulować zlecenie wybierz je z listy bieżących zleceń i otwórz szczegóły.
 2. Następnie kliknij Więcej i wybierz opcję Anuluj zlecenie.
 3. Pojawi się okno dialogowe, zawierające powody anulowania zlecenia, wybierz odpowiednią opcję. Opisz dokładnie wyjaśnienie, aby druga strona mogła poznać szczegóły Twojej decyzji.
 • Anulowane zlecenie zostanie automatycznie przeniesione do zakładki Archiwum.

Anulowanie zlecenia może wykonać każda ze stron. Zleceniodawca może anulować też zlecenie, które zostało odrzucone przez przewoźnika. Drugą opcją jest edycja warunków odrzuconego zlecenia i ponowne zaproponowanie go przewoźnikowi.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)