(TFF) TransRisk - niezależny wskaźnik wiarygodności płatniczej spedytora

Zaktualizowano 13/2/24 przez Jakub

TransRisk przedstawia aktualną sytuację firmy i ma na celu ułatwić analizę ryzyka oraz podejmowanie decyzji co do współpracy z kontrahentami. Jest to produkt dynamiczny, którego algorytm przelicza codziennie bieżące dane z kilku źródeł.

TransRisk jest wyświetlany w 5-stopniowej skali:

  • Super płatnik,
  • Bardzo dobry płatnik,
  • Dobry płatnik,
  • Średni płatnik,
  • Słaby płatnik.

Informacja "brak danych" oznacza, że firma ma za mało transakcji i ocen, aby można było wyliczyć wskaźnik TransRisk.

Aby zapewnić dynamikę produktu oraz wskazywanie bieżącej sytuacji firmy, na ostateczny wynik największy wpływ mają dane pochodzące z ostatnich 60 dni. W tym wypadku mowa przede wszystkim o danych pochodzących bezpośrednio z Platformy Trans.eu. Algorytm uwzględnia jednak również dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak np. wywiadownie gospodarcze. Z kolei firmy, które chcą dbać o swoją wiarygodność mogą także dostarczać najnowsze dane o swojej firmie do algorytmu.

Jakie czynniki mają wpływ na ocenę TransRisk?

  • Zwyczaje płatnicze (giełda wierzytelności, sprawy w windykacji),
  • Aktywność na Platformie Trans.eu (zawierane transakcje, otrzymywane oceny),
  • Dane finansowe (bieżące wskaźniki oraz trendy zmian, zabezpieczenia finansowe),
  • Powiązania (kapitałowe oraz osobowe),
  • Podstawowe dane (m.in. forma prawna, staż na rynku, staż w Trans.eu).

Choć oceny od kontrahentów wpływają na TransRisk to warto zauważyć, że to tylko jeden z wielu czynników i są to dwa różne produkty. Oceny to subiektywne opinie wystawiane przez kontrahentów, podczas gdy TransRisk to algorytm opierający się na dużej ilości czynników, gdzie najważniejszy z nich to zwyczaje płatnicze firmy.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)