Sposoby bilansowania

Zaktualizowano 21/2/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

  • Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON, którzy mają dostęp do modułu Stałe trasy z przewoźnikami.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie są dostępne sposoby bilansowania kontraktów na stałych trasach
  • jak zmienić ustawienia sposobu bilansowania
  • kiedy możesz skorzystać z dostępnych sposobów bilansowania

Ustawienie sposobu bilansowania

Jeśli masz aktywne (obowiązujące) warunki stałych tras z więcej niż jednym przewoźnikiem, możesz samodzielnie ustalić sposób, w jaki będziesz bilansował zawierane kontrakty.

W ramach stałych tras wyróżniamy poniższe sposoby bilansowania:

  • manualnym zarządzaniem kolejnością,
  • według ustaleń stałej trasy,
  • udział procentowy,
  • limity przewozów.

Aby ustawić wybrany sposób bilansowania wejdź w moduł Stałe trasy z przewoźnikami (1) i kliknij na wybraną stałą trasę. Następnie w zakładce Obowiązujące (2) wybierz z dostępnej listy interesujący Cię sposób bilansowania (3).

Manualne zarządzanie kolejnością

Domyślnie ustawiony sposób bilansowania to manualne zarządzanie kolejnością. Co to oznacza w praktyce? Twoje oferty przewozów zostaną rozdzielone do przewoźników zgodnie z ich kolejnością w tabeli. Jeśli chcesz zmienić kolejność przewoźników na liście użyj do tego strzałek góra/dół, które znajdują się przy liczbie porządkowej. Kliknij na strzałkę i ustaw w ten sposób nową kolejność.

Manualne zarządzanie kolejnością ma największe znaczenie, gdy przy publikacji frachtu do stałej trasy korzystasz z opcji publikacji sekwencyjnej.
Według ustaleń stałej trasy

Możesz wybrać ten sposób bilansowania jeśli w warunkach stałej trasy definiujesz planowaną liczbę przewozów. W tym sposobie bilansowania Twoje oferty przewozów zostaną rozdysponowane zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami dla przewoźników.

Ta opcja będzie niedostępna jeśli przy ustalaniu warunków stałej trasy nie ustalisz planowanych przewozów.

Udział procentowy

Wybierz sposób bilansowania Udział procentowy, a następnie ustal, jaki jest oczekiwany przez Ciebie udział w sumie zleceń realizowanych przez przewoźników z danej stałej trasy.

To ustalenie wpłynie na kolejność przewoźników przy publikacji frachtu. Będzie ona się automatycznie tak układać, aby można było zrealizować ustalony przez Ciebie podział procentowego udziału.

Ten sposób bilansowania będzie niedostępny jeśli lista jest pusta lub ustalenia warunków między przewoźnikami na liście dotyczą różnych walut.

Limity przewozów

Wybierając ten sposób bilansowania możesz określić limit procentowy zleceń dla przewoźników.

Ustal maksymalny i minimalny procent dla wszystkich przewoźników, po czym zapisz swoje ustawienia.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)