Podawanie wag w awizacji

Zaktualizowano 16/4/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON, którzy mają dostęp do produktu Dock Scheduler i modułu Harmonogramy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak dodać opcję wag (wagi wjazdowej, wyjazdowej oraz ładunku) w szablonie awizacji
 • jak obsługiwać awizację, dla której istotnym parametrem jest waga ładunku.

Szablon awizacji to formularz, który wypełnia przewoźnik przy awizowaniu się. Przewoźnik uzupełnia dane i parametry, które są istotne dla załadowcy. Takimi istotnymi danymi mogą być wagi: waga wjazdowa, wyjazdowa oraz waga ładunku. Szablon awizacji jest przypisany do konkretnego magazynu.

Dodawanie wag do szablonu awizacji

 1. W module Harmonogramy, w wybranym przez siebie magazynie, wybierz przycisk Więcej a następnie Ustawienia magazynu.
 1. Wejdź w Dane magazynu. W sekcji Szablon awizacji wybierz Edytuj.

 1. Kliknij w przycisk Dodaj nowy szablon, który znajdziesz pod rozwijaną listą z szablonami awizacji.

 1. W szablonie awizacji, w sekcji Wagi znajdziesz checkboxy:
 • Waga wjazdowa i wyjazdowa
 • Waga ładunku

Wybierz istotny dla Ciebie rodzaj wag. Możesz określić też, czy ich podanie w trakcie awizacji będzie obowiązkowe czy opcjonalne.

Po zaznaczeniu swoich wyborów, kliknij w przycisk Zapisz szablon awizacji.

Możesz również edytować istniejący szablon awizacji. Kliknij w awatar, następnie w Ustawienia i w zakładkę Harmonogramy. Z listy wybierz szablon, który chcesz edytować i kliknij w ikonę 3 kropek.
Szablon możesz edytować tylko wtedy, gdy nie jest wykorzystywany w awizacji.

Podawanie wag podczas awizacji

 • Przykład 1 - Waga wjazdowa i wyjazdowa oraz waga ładunku są obowiązkowe

 1. Wybierz potwierdzoną awizację
 1. Otworzy się szuflada awizacji. Gdy pojazd wjedzie na teren magazynu kliknij w przycisk Potwierdź przyjazd, a następnie w przycisk Podaj wagi.

 1. Pojawiło się okno Podaj wagi. Ponieważ każda z nich jest wymagana, to wszystkie pola oznaczone są gwiazdką.

Wprowadź wagę wjazdową i kliknij Zapisz.

 1. Podana wartość pojawiła się w oknie szczegółów awizacji. Kliknij w Rozpocznij załadunek.

 1. Po zakończonym załadunku kliknij przycisk Podaj wagi, wprowadź pozostałe wartości i kliknij Zapisz wagi lub Zapisz i potwierdź wyjazd.
Po wprowadzeniu wagi wjazdowej i wyjazdowej waga ładunku podstawi się automatycznie.
Jeśli po załadunku będziesz chciał od razu potwierdzić wyjazd a nie podasz wymaganych wag, otworzy się okno z wagami do uzupełnienia. Bez ich podania potwierdzenie wyjazdu nie będzie możliwe.
 1. Po uzupełnieniu wag, zobaczysz je w oknie szczegółów awizacji, w sekcji Wagi.

Kiedy podasz błędną wagę wyjazdową (np. awizacja dotyczy załadunku i waga wyjazdowa jest niższa niż waga wjazdowa) otrzymasz powiadomienie i nie będziesz mógł zapisać wag i potwierdzić wyjazdu.

Mimo iż waga ładunku wylicza się automatycznie, to możesz ją zmienić. Jeśli podasz błędną wartość, to zapisanie wag i potwierdzenie wyjazdu, mimo notyfikacji, będzie możliwe

Informacja o rozbieżności w wagach pojawi się w oknie szczegółów awizacji.

 • Przykład 2 - Waga wjazdowa i waga wyjazdowa są opcjonalne a waga ładunku jest obowiązkowa

 1. Wybierz potwierdzoną awizację.
 2. Kliknij w przycisk Podaj wagi.
 1. Waga ładunku, jako obowiązkowa, jest oznaczona niebieską gwiazdką.
 1. Przejdź cały proces zarządzania awizacją. Kliknij w Podaj wagi lub Potwierdź wyjazd.

W otwartym oknie podaj wagę ładunku. Nie musisz podawać pozostałych wartości. Kliknij Zapisz i potwierdź wyjazd.

 1. Wprowadzone dane pojawiły się w oknie szczegółów awizacji.

 • Przykład 3 - wagi nie są obowiązkowe
 1. Przejdź cały proces zarządzania awizacją. Kiedy pojazd jest załadowany i gotowy do wyjazdu, kliknij w przycisk Potwierdź wyjazd.
 1. Pojawi się okno z informacją, że nie podano wag.

Możesz wpisać wagi - w tym celu wybierz przycisk Podaj wagi.

Jeśli nie chcesz podawać wag kliknij w przycisk Potwierdź wyjazd. Dodawanie lub edytowanie wag nie będzie już możliwe.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)