Sprawdzenie rozmówcy na Giełdzie wierzytelności

W komunikatorze na nowej Platformie znajdziesz informacje czy dana firma widnieje na Giełdzie Wierzytelności. Dzięki temu szybciej zweryfikujesz potencjalnych kontrahentów bez wychodzenia z Giełdy ładunków lub pojazdów.

Transparentność na Giełdzie pojazdów i ładunków

Dzięki tej funkcjonalności zwiększysz bezpieczeństwo przy zawieraniu transakcji za pośrednictwem Platformy. Rozpoczynając rozmowę z pracownikiem firmy od razu zobaczysz, czy jakieś jej zobowiązanie trafiło na Giełdę Wierzytelności. Do Ciebie należy decyzja czy chcesz z taką firmą współpracować.

Jak to działa

W momencie gdy Kontrahent nie opłaci w terminie faktury, Zleceniobiorca może zgłosić ją do windykacji. Jednym z działań w procesie windykacji może być umieszczenie wierzytelności na Giełdzie Wierzytelności. Informacja o tym fakcie pojawi się w oknie rozmowy na komunikatorze (nie ma znaczenia, z którym pracownikiem firmy prowadzisz rozmowę).


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)