Ustawienia komunikatora

Zaktualizowano 9/7/24 przez Małgorzata

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Ustawienia otwierania okna rozmowy

Aby przejść do ustawień:

 1. Kliknij w Awatar > Ustawienia;
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Komunikator

Wybierz, czy nowe okna rozmowy mają wyświetlać się:

 • w osobnym oknie lub wewnątrz przeglądarki
 • z prawej lub lewej strony

 • na pasku i na liście ostatnich wiadomości lub tylko na liście

Przy wybraniu opcji na pasku i na liście ostatnich wiadomości:

Otwierając kolejne okna rozmowy na pasku u dołu ekranu pojawiają się ich miniaturki wraz z informacją jakiego kontekstu dotyczy rozmowa.

Obok miniatur, niezależnie od tego ile konwersacji prowadzisz pojawia się ikona zarządzania rozmowami.

Ikona zarządzania rozmowami jest bardzo przydatna w przynajmniej 2 sytuacjach:

 1. Kiedy chcesz zamknąć wszystkie okna na pasku komunikatora jednocześnie.
 2. Kiedy w tym samym czasie prowadzisz dużo rozmów i chcesz w przejrzysty sposób dowiadywać się o nowych odpowiedziach Twoich kontaktów. Jeśli rozmów jest zbyt dużo, żeby były odpowiednio widoczne na pasku - utworzy się wygodna lista.

Ustawienia statusu na komunikatorze

Aby ustawić status:

 1. Kliknij w Awatar > Ustaw opis w komunikatorze
 1. wprowadź opis i zatwierdź;
 1. podejrzyj opis na komunikatorze;

Aby zmienić status:

 1. Kliknij w Awatar > w ustawiony uprzednio status
 1. usuń treść poprzedniego statusu, wprowadź nowe informacje i Zapisz

Wydzielanie okna rozmowy

Otwórz okno rozmowy > Kliknij w strzałkę w oknie rozmowy


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)