Dodatkowe funkcjonalności Giełdy pojazdów

Zaktualizowano 6/11/23 przez Jakub

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dodstępna jest dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak wyświetlać widok kompaktowy i widok domyślny
 • jak personalizować zakładki
 • jak zarządzać kolejnością zakładek
 • jak znaleźć pasujące oferty pod konkretny pojazd

Widok kompaktowy

 1. Więcej ofert na ekranie monitora wyświetlisz przechodząc na Widok kompaktowy.

GIEŁDA > Giełda pojazdów > Widok kompaktowy

 1. Aby powrócić do ustawień standardowych wybierz Widok domyślny.

Włączenie trybu pełnoekranowego na Twoim urządzeniu - przy obu widokach tabeli giełdowej - zwiększy ilość dostępnych pozycji, na ekranie monitora.

Personalizacja zakładek

Istnieje możliwość nadawania nazw zakładkom giełdowym. Masz możliwość zapisania określonych parametrów filtrowania pod dowolnie wybraną nazwą. Filtrując oferty giełdowe, korzystając z jednego z ówcześnie zapisanych filtrów nazwa zakładki będzie odpowiadała nazwie zapisanego filtra. Aby nadawać nazwy swoim zakładkom giełdowym, zapisuj zestawy filtrów pod odpowiednimi nazwami.

 1. Ustawiając odpowiednie parametry filtrowania zapisz filtr klikając Zapisz.

 1. Filtrując tabelę ofert giełdowych na liście rozwijanej skorzystaj z jednego z zapisanych filtrów, a następnie kliknij Szukaj.

W tabeli ofert giełdowych pojawi się zakładka, której nazwa odpowiada nazwie zapisanego filtra.

Zarządzanie kolejnością zakładek

Na platformie istniej możliwość zarządzania kolejnością zakładek z ustalonymi parametrami filtrowania

 1. kliknij myszką w odpowiednią zakładkę i przytrzymaj

 1. przesuń w odpowiednie miejsce i upuść

Pasujące oferty na Giełdzie pojazdów

 1. Po opublikowaniu oferty przejdź do modułu Frachty, zakładka Wysłane. Pojawia się możliwość wyszukania pojazdu pod określony fracht. Naciśnij ikonę Pokaż pasujące oferty na Giełdzie pojazdów.

Step 2 image

Opcja ta jest dostępna zarówno dla frachtów opublikowanych na giełdę jak i tych prywatnych.

Kliknięcie w ikonę przeniesie Cię na Giełdę pojazdów, gdzie tworzona jest zakładka z parametrami odpowiadającymi opublikowanemu frachtowi.

Step 5 image

Filtr zakładany na giełdzie pojazdów pobiera dane z frachtu takie jak: załadunek i rozładunek (+50km), wielkość pojazdu, typ nadwozia, waga, *metry ładowne, *dodatkowe wymagania (np. Winda, ADR).

Omawiana opcja dostępna będzie również z poziomu szuflady we frachtach.

Step 6 image


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)