Import frachtów za pomocą pliku CSV

Zaktualizowano 27/11/23 przez Jakub

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak importować frachty na platformę Trans.eu za pomocą pliku .csv, .xls bądź .xlsx

Import frachtów krok po kroku

Zapoznaj się jak zaimportować fracht z pliku .csv, .xls, .xlsx

34 STEPS

1. Z poziomu Dodaj fracht przejdź do opcji: Importuj frachty z CSV.

Step 1 image

2. Poprzednio tak wyglądało okno importu frachtów. Sam proces jest prosty i przejrzysty, natomiast wymaga przygotowania pliku w konkretnym formacie i zgodnie z określonym szablonem.

Step 2 image

3. To często sprowadza się do manualnej pracy, a tego rodzaju operacje wiążą się z dużymi nakładami czasowymi bądź osobowymi, generując niepotrzebne koszty.

Step 3 image

4. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych obecnych oraz przyszłych Klientów, dostarczamy odświeżony Smart Importer frachtów.

Step 4 image

5. Dzięki elastycznemu podejściu do formatu oraz składni pliku usprawniamy proces publikacji dużej ilości frachtów. Ponadto dodajemy kilka udogodnień, które pozytywnie wpłyną na efektywność pracowników operacyjnych.

Step 5 image

6. Na ramę okna, w prawym górnym rogu, wyciągamy, dostępny na każdym etapie procesu, odnośnik do Pomocy, gdzie w artykule instruktażowym, krok po kroku, przeprowadzimy Cię przez nowy proces importu frachtów.

Step 6 image

7. Nasz Smart Importer obsłuży poza formatem CSV również formaty: XLS i XLSX, dostosowując się do wszystkich dostępnych na rynku, systemów TMS.

Step 7 image

8. Załadowanie pliku, już w pełni automatycznie, przeniesie Cię do kolejnego kroku - Dopasowanie danych frachtów.

Step 8 image

9. W taki sposób zachowa się Smart Importer frachtów, jeśli zaczytany plik będzie zgodny ze wcześniej obsługiwanym szablonem pliku .csv lub zapamiętanym przez Ciebie mapowaniem pliku. O mapowaniu pliku, powiemy w dalszej części.

Step 9 image

10. W następujący sposób zachowa się okno Smart Importera, w przypadku gdy zaczytany plik, będzie niezgodny ze wcześniej obsługiwanym schematem .csv lub posiadać będzie zupełnie odmienną składnię (np. inne nazwy kolumn i/lub inną kolejność kolumn).

Step 10 image

11. W panelu po lewej stronie umieszczono listę kontrolną obowiązkowych do dopasowania parametrów frachtów, które stanowią niezbędne minimum, umożliwiające opublikowanie/zapisanie importowanych frachtów.

Step 11 image

12. Kliknięcie w określoną kolumnę, dla przykładu o nazwie "Data Z", pozwoli przyporządkować zawarte w niej dane do odpowiedniego parametru po stronie platformy, w tym konkretnym przypadku, parametru obowiązkowego, którym jest "Data załadunku".

Step 12 image

13. Zmapowana kolumna, oraz adekwatna pozycja na liście kontrolnej podświetlone zostaną kolorem zielonym.

Step 13 image

14. Zmapowany zgodnie z wymaganiami plik aktywuje opcje Zapisz jako szablon.

Step 14 image

15. W oknie zapisywania szablonu wystarczy już tylko nadać unikalną nazwę dla szablonu, a następnie zapisać go.

Step 15 image

16. Zapisany szablon pojawi się w lewym górnym rogu, na liście szablonów dopasowań i dostępny będzie dla wszystkich użytkowników w danej firmie.

Step 16 image

17. Smart Importer zawsze, w pierwszej kolejności po zaczytaniu pliku - jeśli to tylko możliwe - podejmuje próbę auto dopasowania do jednego z zapisanych szablonów.

Step 17 image

18. Kolejnym krokiem jest Podsumowanie importu.

Step 18 image

19. Znaczącym udogodnieniem jest możliwość wprowadzania zmian dla poszczególnych parametrów frachtów, bezpośrednio w oknie importu frachtów.

Step 19 image

20. To szczególnie przydatne w sytuacji, gdy zaimportowany plik zawiera błędy.

Step 20 image

21. Przefiltrowanie listy z użyciem zaznaczonej opcji Pokaż tylko frachty z błędami, pozwoli sprawnie je poprawić.

Step 21 image

22. Dla przykładu, klikając w określone aktywne pole, wywołamy okno umożliwiające wprowadzenie zmian w obszarze określonych parametrów frachtu.

Step 22 image

23. W wywołanym oknie, klikając w dane pole, możesz wprowadzić również zmiany dotyczące, kodu pocztowego, miasta ulicy oraz numeru.

Step 23 image

24. W odświeżonej wersji Importera, pojawił się krok publikacji frachtów, gdzie wszystkie frachty możesz opublikować w ten sam sposób.

Step 24 image

25. Domyślnie włączona opcja: Wszystkie frachty opublikuj w tym samym trybie pozwala Ci publikować ładunki w konkretnym, dostępnym dla zleceniodawcy trybie.

Step 25 image

26. Odznaczenie tej opcji uruchamia nowe możliwości. Pojawia się lista frachtów z możliwością wyboru kilku pozycji z listy.

Step 26 image

27. Dla których następnie możesz wybrać jeden z dostępnych dla zleceniodawcy trybów publikacji.

Step 27 image

28. W tym miejscu osadzono opcję zapisania zaimportowanych frachtów w formie kopii roboczej, które niezmiennie podlegać będą manualnej publikacji.

Step 28 image

29. Przechodząc dalej, w ten sposób na liście zobaczysz przypisane do poszczególnych frachtów odpowiednie tryby publikacji.

Step 29 image

30. Klikając Importuj frachty, rozpoczyna się zarówno proces importu jak i publikacji lub tworzenia kopi roboczej, który może być kontynuowany w tle.

Step 30 image

31. Dotychczas, trwający proces importu frachtów uniemożliwiał wszystkim użytkownikom danej firmy rozpoczęcie kolejnego importu, aż do czasu zakończenia bieżącego, zabierając cenny czas. Nowa wersja importera rozwiązuje ten problem.

Step 31 image

32. Po zakończonym imporcie otrzymasz powiadomienie. Klikając na nie, zostaniesz przeniesiony do podsumowania.

Step 32 image

33. Pojawi się Podsumowanie importu frachtów.

Step 33 image

34. Finalnie zaimportowane frachty trafiają na listę Frachtów Dodanych z odpowiednimi statusami.

Step 34 image

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2225772/Smart-importer-fracht-w?iframeHash=trysteps-1

Import frachtów na Platformę Trans.eu za pomocą pliku .csv, .xls bądź .xlsx

Rozwiń strzałkę przy przycisku Dodaj fracht, a następnie wybierz opcję Importuj frachty z CSV.

 1. Dodaj przygotowany plik, a następnie przejdź dalej.

 1. W kroku Dopasowanie danych frachtu możesz w łatwy sposób dostosować wartości ze swojego pliku do wartości wymaganych przez Platformę Trans.eu. Pomocny w tym będzie wbudowany słownik, który pozwoli w szybki sposób wskazać jakie pole na Platformie opisuje Twoja kolumna w pliku.

W podsumowaniu importu - dostępne są szczegółowe informacje.

 • Przykład 1
 1. Wszystkie frachty zostaną zaimportowane. Przejdź dalej do Parametrów publikacji.

 • Przykład 2

 1. Tylko rozpoznane frachty zostaną zaimportowane. W tabeli otrzymasz informacje, przy którym z frachtów wystąpił błąd. Możesz poprawić błędne wartości bezpośrednio w oknie importera i Przejść dalej do Parametrów publikacji.

 1. Uzupełnij Termin płatności, Odbiorcy oraz Osoby kontaktowe, a następnie potwierdź przyciskiem Importuj frachty.
Jeśli chcesz opublikować frachty na różne sposoby, odznacz opcję Wszystkie frachty opublikuj w tym samym trybie.

Zaimportowane frachty możesz opublikować wszystkie w tym samym trybie, każdy osobno lub wybrać kilka.

Możesz opublikować frachty z pliku do reguł automatycznych. Zaznacz Reguły automatyczne i Importuj frachty.

Stan importu widoczny będzie na platformie.

Pod ikoną dzwoneczka dostępne są wszystkie powiadomienia.

Po zakończeniu importu otrzymasz powiadomienie.

Oraz podsumowanie.

 • Przykład 3

 1. Żaden fracht nie zostanie zaimportowany. Popraw swój plik i spróbuj ponownie.

 • Przykład 4

 1. Nieprawidłowy format pliku. Sprawdź swój plik i spróbuj ponownie.

Pamiętaj!

- Nie ma możliwości dodania tego samego pliku kilka razy.
- Wykorzystywanie funkcji niezgodnie z regulaminem (np. powielanie ofert) może skutkować odebraniem możliwości importu ofert.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)