Masowe akcje na frachtach

Zaktualizowano 10/7/24 przez Jakub

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dodstępna jest dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie masowe akcje możesz wykonać w zakładkach Wysłane i Odebrane
  • jakie masowe akcje możesz wykonać w zależności od statusu frachtu

Masowe akcje w zakładkach Wysłane i Odebrane

Masz możliwość edytowania wielu frachtów jednocześnie. W tym celu:

  1. Przejdź do modułu Frachty, gdzie masz możliwość wykonania akcji na frachtach.
Step 1 image

W zakładce Wysłane możesz wykonać akcje:

  • zarchiwizowanie oferty
  • zakończenie publikacji
  • usunięcie oferty

  1. Zaznacz wiersze, które chcesz edytować. W zaznaczonym miejscu pojawia się licznik wskazujący na liczbę zaznaczonych pozycji na liście, dla których możliwe jest wykonanie określonej operacji.
Step 3 image

System zaznacza maksymalnie 30 pozycji. Chcąc wczytać kolejne przesuń suwak w dół i zaznacz kolejne pozycje.

Step 4 image

W zakładce Odebrane jedyną akcją masową (bez względu na status frachtu) będzie archiwizacja.

Step 12 image

Masowe akcje w zakładkach w zależności od statusu frachtu

Akcje, które możesz wykonać na wybranych frachtach są zależne od tego, jaki jest obecny status frachtu:

Nazwa zakładki:

Wysłane

Wysłane

Odebrane

Status:

Kopia robocza

Oczekuje na oferty /

Wybierz przewoźnika

Zakończono

Akcja:

usuwanie

zakończenie publikacji, archiwizowanie

archiwizowanie

  • dla statusu Kopia robocza możesz wykonać usuwanie

Step 5 image

  • dla statusu Zakończono możesz wykonać archiwizowanie

Step 7 image

  • dla statusów Oczekuje na oferty oraz Wybierz przewoźnika możesz wykonać zakończenie publikacji i archiwizowanie (równoznaczna z zakończeniem publikacji)

Step 8 image

Przy wykonaniu danej akcji pojawia się informacja, objaśniająca skutki jej wykonania.

Step 9 image

Dokonując masowych akcji pojawia się informacja o toczącym się w tle procesie.

Step 10 image

Zaznaczając wszystkie pozycje z listy (gdzie znajdują się frachty w różnych statusach) określona akcja zostanie wykonana wyłącznie dla tych frachtów, dla których była możliwa.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)