Oferty bezpośrednie - spedytor

Zaktualizowano 23/4/24 przez Jakub

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Ofertę bezpośrednią możesz wysłać w pierwszej kolejności do zleceniobiorcy, który z Tobą współpracuje, zanim opublikujesz fracht na giełdę.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak publikować oferty bezpośrednie za pomocą przycisku Dodaj fracht
 • jak publikować oferty bezpośrednie z komunikatora

Publikowanie oferty bezpośredniej za pomocą przycisku Dodaj fracht.

 1. Kliknij przycisk Dodaj fracht.
 1. Następnie wybierz tryb publikacji Do wybranych.
Step 1 image
UWAGA: Publikacje bezpośrednie wliczają się w ogólny limit frachtów wysyłanych.
 1. Aby opublikować ofertę bezpośrednią, wybierz: Do wybranych, a następnie z komunikatora.
Step 3 image

W polu Odbiorcy pojawia się rozwijana lista podzielona na dwie sekcje: GRUPY KONTAKTÓW i KONTAKTY. Dostępna jest również wyszukiwarka.

Step 4 image

Możesz wybrać jedną lub kilka grup oraz konkretną osobę lub kilka osób.

Po dokonaniu wyboru pojawi się kolejna sekcja - WYBRANE.

Step 5 image
 1. Po wyborze odbiorców kliknij Opublikuj fracht.

Publikowanie oferty bezpośredniej z komunikatora

Okno oferty bezpośredniej możesz też wywołać z poziomu komunikatora na trzy sposoby.

 • Pierwszy sposób
 1. Przejdź do zakładki Kontakty.
Step 6 image
 1. Przy konkretnej osobie z listy kontaktów, kliknij w 3 kropki.
Step 7 image
 1. Wybierz Wyślij nowy fracht.
Step 8 image

Pojawi się okno publikacji frachtu, gdzie w sekcji Tryb publikacji frachtu Do wybranych z komunikatora, w polu Odbiorcy, uzupełnione zostaną dane wskazanej osoby.

Możesz również zrobić to z poziomu okna rozmowy.

Odbiorców nadal możesz edytować.
Publikacji frachtu do konkretnej osoby możesz dokonać tylko wtedy, jeśli jest ona na Twojej liście kontaktów.
Step 9 image
 • Drugi sposób
 1. W zakładce Kontakty, wybierz Wszyscy.
Step 10 image
 1. W sekcji FILTROWANIE GRUPAMI, przy grupach pojawia się ikona ze strzałką. Kliknij w nią, aby wywołać okno publikacji.
W przypadku, gdy grupa nie zawiera żadnych kontaktów opcja ta jest wyszarzona.
Step 11 image

W wywołanym oknie podstawiają się odpowiednie dane.

Step 12 image
 • Trzeci sposób
 1. W zakładce Kontakty, wybierz Wszyscy i Zarządzaj grupami.
 2. Naciśnij ikonę ze strzałką, aby wywołać okno publikacji.
Step 13 image

Po każdym z tych sposobów zatwierdź fracht za pomocą Opublikuj fracht.

Opublikowana oferta bezpośrednia zostanie oznaczona na liście frachtów Dodane.

Oferty bezpośredniej nie możesz opublikować do użytkownika CargoOn.
Step 14 image

Zobacz jak wygląda cały proces od strony Przewoźnika tutaj.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)