Widget Dock Scheduler - Typy opóźnień

Zaktualizowano 20/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj widget DS - Typy opóźnień do swojego Dashboardu, aby uzyskać informację, kiedy występowały największe opóźnienia operacji w magazynie i na stanowiskach. Widget pozwoli rozpoznać, czy opóźnienia te są po stronie przewoźników czy Twojego magazynu.

Widget DS - Typy opóźnień:

 • należy do widgetów z kategorii Harmonogramy,
 • skierowany jest do zleceniodawców,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie wszystkich opóźnień zaakceptowanych i zakończonych pozytywnie awizacji,
 • prezentuje dane w ujęciu dla całej firmy,
 • przedstawia dane historyczne,
 • możesz dodać do swojego Dashboardu wielokrotnie (maksymalnie 9 razy).

Nawigacja w widgecie

Główne elementy widgetu DS - Typy opóźnień, to:

 1. Filtry - dzięki nim określisz rodzaj wyświetlanych danych. Aby otworzyć filtry, kliknij w niebieską strzałkę.

Dane możesz sortować według filtrów:

 • Typ opóźnienia - to podstawowy filtr. Z rozwijanej listy wybierzesz, czy chcesz, aby wyświetlano opóźnienia po stronie przewoźnika czy magazynu.
 • Wartość - średnia lub suma - filtr określa, w jaki sposób obliczane są wartości dla danych dni.
 • Zakres - okres z jakiego pobierane są dane - możesz wybrać, czy ma być to okres 1, 2, 3 czy 4 tygodni.
 • Magazyn - z listy wybierzesz nazwę konkretnego magazynu, dla którego chcesz zobaczyć dane. Możesz także wskazać wszystkie magazyny.
 • Stanowisko - aktywne tylko w przypadku wyboru konkretnego magazynu. Gdy określisz, dla jakiego magazynu chcesz przeanalizować dane, możesz wybrać z listy konkretne stanowisko lub wskazać wszystkie w danym magazynie.
 1. Informacja dla jakiego magazynu prezentujemy dane. W tym miejscu zobaczysz nazwę wybranego w filtrach magazynu lub adnotację Wszystkie magazyny (jest to domyślne ustawienie filtra)
 2. Zakres dat, dla którego prezentujemy dane - określisz go w filtrach. Domyślnie prezentujemy dane dla 1 (ostatniego) tygodnia.
 3. Wykres prezentujący opóźnienia (po stronie przewoźnika lub magazynu) w konkretne dni i godziny.
Opóźnienia oznaczone są za pomocą prostokątów z ikonami. Po rodzaju ikony rozpoznasz, jaki typ opóźnienia jest prezentowany:
- ikona ciężarówki - opóźnienia po stronie przewoźnika,
- ikona wózka widłowego - opóźnienia po stronie magazynu.

Kolor prostokątów odpowiada średniemu czasowi opóźnienia:
- szary - to małe opóźnienie od 0 do 19 minut,
- pomarańczowy - średnie opóźnienie od 20 do 59 minut,
- czerwony - duże opóźnienie powyżej 60 minut.

Jak analizować dane

 1. Aby ułatwić analizę danych dodaj widget dwukrotnie (maksymalnie widget dodasz 9 razy).
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.
 1. Na wybranych widgetach, kliknij w niebieską strzałkę, aby otworzyć opcje filtrowania. Natępnie wybierz interesujące cię parametry.

Przykład

Widget nr 1 prezentuje opóźnienia po stronie magazynu, widget nr 2 opóźnienia po stronie przewoźnika. Pozostałe filtry dla obu widgetów są takie same:

 • Wartość - suma,
 • Zakres - 4 tygodnie,
 • Magazyn - Tartak Drezdenko,
 • Stanowisko - wszystkie (w Tartaku Drezdenko).

Widzimy, że we wskazanym okresie czasu w Tartaku Drezdenko najwięcej opóźnień (6) było po stronie przewoźnika, podczas gdy opóźnień po stronie magazynu w tym samym czasie było o połowę mniej. Co ciekawe aż 2 z nich wydarzyły się tego samego dnia tygodnia o tej samej porze i były to duże opóźnienia (powyżej 60 minut).

Po najechaniu kursorem myszy na wybrane opóźnienie pojawi się tootlip ze szczegółowymi informacjami.

Operacje opóźnione z powodu przewoźnika - przewoźnik przybył na teren magazynu po upływie zarezerwowanego okna czasowego.

Operacje opóźnione z powodu magazynu - przewoźnik przybył na teren magazynu zgodnie z planem, ale magazyn rozpoczął załadunek/rozładunek z opóźnieniem (po upływie zarezerwowanego okna czasowego).

Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu występują opóźnienia po stronie przewoźników (mogą być one spowodowane warunkami pogodowymi, problemami technicznymi, sytuacją na drodze itp.), ale być może należy zbadać procesy - zwłaszcza, jeśli w innych magazynach nie obserwujemy opóźnień na takim poziomie.

Ponieważ po stronie magazynu dwa duże opóźnienia miały miejsce tego samego dnia tygodnia o tej samej porze, może to sugerować pewne powtarzające się problemy (np. zbyt mało personelu w tym dniu tygodnia).

Jeśli dodasz do swojego Dashboardu wszystkie widgety z kategorii Harmonogramy otrzymasz pełny obraz funkcjonowania twoich magazynów.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)