Obsługa zleceń w roli zleceniobiorcy

Zaktualizowano 22/9/23 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej przewoźników (TFC - Trans for Carriers) i spedycji  (TFF - Trans for Forwarders)

Z tego artykułu dowiesz się, jak obsłużyć cały proces akceptacji oferty frachtu oraz realizacji zlecenia transportowego.

Akceptacja oferty frachtu

 1. W module Szukaj ładunków, wyszukaj ofertę dopasowaną do Twojej floty, kliknij w ofertę na liście, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami podanymi w ofercie.
 • Jeśli oferta frachtu spełnia Twoje wymagania, kliknij w zielony przycisk Akceptuj.

 1. Zaakceptowana oferta frachtu, trafi do zakładki W trakcie negocjacji i obserwowane w module Szukaj ładunków.

 1. Jeśli zleceniodawca zaakceptuje ostatecznie ofertę, fracht trafi do zakładki Zaakceptowane w module Szukaj ładunków.

 1. W oknie ze szczegółami oferty pojawi się informacja Oferta zaakceptowana.

Obsługa zlecenia

Kolejnym krokiem po akceptacji frachtu, jest wysłanie zlecenia z uzupełnionymi warunkami przez zleceniodawcę.

 1. Z menu wybierz moduł Zlecenia.
 • w zakładce Bieżące (jeśli posiadasz linię produktową dla przewoźników TFC - Trans for Carriers) na liście kliknij w zlecenie o statusie Potwierdź warunki
 • w zakładce Otrzymane (jeśli posiadasz linię produktową dla spedycji TFF- Trans for Forwarders) na liście kliknij w zlecenie o statusie Potwierdź warunki

 1. Kliknij w zielony przycisk Zobacz warunki i zapoznaj się z nimi.
 2. Uzupełnij zlecenie:
 • wprowadź dane kierowcy i pojazdu
 • dodatkowo możesz określić klasę emisji spalin pojazdu
 • w celu zwiększenia bezpieczeństwa, możesz wprowadzić dodatkowy identyfikator - "słowo klucz", które kierowca poda gdy dojedzie w miejsce załadunku lub rozładunku
 • potwierdzenie operacji z aplikacji Loads4Driver (statusowanie manualne etapu realizacji transportu)
  Zleceniobiorca/ Przewoźnik ma do wyboru następujące opcje:

  Przekazuje bezpośrednio do zleceniodawcy
  -
  wybór tej opcji to zgoda Przewoźnika, na przekazywanie przez kierowcę informacji statusowych o załadunku i rozładunku
  - kierowca za pomocą aplikacji mobilnej Loads4Driver będzie miał możliwość zmiany statusu zadnia transportowego/zlecenia

  Nie przekazuj do zleceniodawcy
  -
  wybór tej opcji to brak zgody, aby kierowca za pomocą aplikacji mobilnej Loads4Driver przekazywał informacje o statusie zadania transportowego/zlecenia
 • za pomocą zielonego przycisku Potwierdź warunki

W oknie ze szczegółami oferty, pojawi się nowa zakładka Szczegóły transportu - to w tym miejscu będą dostępne wszystkie informacje dotyczące szczegółowych informacji o zleceniu, dostęp do tych informacji mają zleceniodawcy, którzy posiadają dostęp do produktu DOE.
W przypadku braku dostępu nie będą oni otrzymywali na bieżąco informacji o statusie i realizacji zlecenia.
 1. Jeśli w ofercie został podany przedział czasowy dłuższy niż 3h, pojawi się status - Oczekuje na potwierdzenie dat operacji, skutkuje to koniecznością dokładnego wskazania daty i godziny spośród dostępnych dla przedziału.
 • kliknij w przycisk Edytuj daty operacji

 • doprecyzuj daty i godziny
 • zapisz za pomocą zielonego przycisku

 1. Status Oczekuje na podanie danych transportu informuje, że brakuje w zleceniu informacji tj. dane pojazdu oraz dane kierowcy, które należy podać.
 • Kliknij w zielony przycisk Uzupełnij dane transportu - wprowadź dane i zapisz
 1. Po zapisaniu informacji, status zmieni się na - Oczekuje na rozpoczęcie.

 1. Status zlecenia zmieni się na - W drodze na załadunek, nastąpi to 30 minut przed podaną wcześniej godziną załadunku.

 1. Za pomocą zielonego przycisku Potwierdź dojazd na za ładunek.
 • wprowadź danę dotyczące daty i godziny faktycznego zaistnienia zdarzenia
 • możesz podać również wagę (nie jest to pole obowiązkowe)
 • zapisz za pomocą zielonego przycisku Potwierdź

 1. Po zapisaniu danych, status zlecenia zmieni się na nowy - Na załadunku.

 • za pomocą zielonego przycisku Potwierdź załadunek
 • uzupełnij czas zakończenia załadunku
 • dodatkowo możesz podać wagi, natomiast nie jest to pole obowiązkowe
 • zapisz za pomocą zielonego przycisku Potwierdź

Ewidencja wag jest ważnym elementem, głównie dla zleceń rozliczanych za tonę, gdyż na ich podstawie możliwe jest poprawne ustalenie podstawy dla wyznaczenia końcowej wartości zlecenia.

 1. Kolejnym etapem po załadunku jest realizacja zlecenia, pojawi się nowy status - W realizacji.

 1. Za pomocą zielonego przycisku Potwierdź dojazd na rozładunek.
 • wprowadź czas przyjazdu na rozładunek
 • dodatkowo możesz wprowadzić wagę pojazdu, pole to nie jest obowiązkowe

 1. W zleceniu pojawi się nowy status - Na rozładunku.
 • w zakładce Szczegóły transportu dostępne będą wszystkie informację
 • za pomocą zielonego przycisku Potwierdź rozładunek

 1. W oknie Potwierdź zakończenie rozładunku.
 • wprowadź czas zakończenia rozładunku
 • możesz wprowadzić wagi, nie jest to pole obowiązkowe
 • musisz oznaczyć czy na rozładunku zgłoszono zastrzeżenia, jeśli tak to opisz jakie zastrzeżenia zostały zgłoszone
 • zapisz za pomocą zielonego przycisku Potwierdź

 1. Status Uzupełnij wymagane dokumenty oznacza, że powinieneś dodać dokumenty, których wymagał zleceniodawca w wysłanych warunkach zlecenia.
 • w zakładce Szczegóły transportu status zadania zmienia się na Zakończony
 • w zakładce Załączniki dodaj dokumenty
 1. Po dodaniu dokumentów, status zlecenia zmieni się na - Oczekuje na potwierdzenie.
 • jeśli zleceniodawca nie posiada dostępu do produktu DoE, to jest ostatni status który zobaczysz. Status transportu zmieni się na zakończony.
 • jeśli zleceniodawca posiada dostęp do produktu DoE, zobaczysz także kolejne statusy zlecenia
Czym jest Visibility Status?
To funkcjonalność, która wspiera cyfrowy obieg informacji oraz dokumentów na Platformie, dzięki temu obie strony transakcji, na bieżąco dzielą się informacjami na temat przebiegu realizacji zlecenia transportowego.
Obsługa zlecenia od początku do końca odbywa się w jednym systemie, dzięki czemu kontrahenci mają szybki i łatwy dostęp do wszystkich informacji o statusie realizacji, jej szczegółach oraz towarzyszących jej dokumentach - dowodach przewozu.
 1. Jeśli zleceniodawca potwierdzi realizację zlecenia zmieni ono status na - Zrealizowane.
 2. W zakładce Szczegóły transportu znajdziesz informacje dotyczące realizacji zlecenia.
 1. Dodatkowo w zakładce Historia zmian znajdziesz wszystkie informację dotyczące zdarzeń w zleceniu, jeśli chcesz zobaczyć więcej szczegółów kliknij w ikonkę strzałki.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)