Widget - Dock Scheduler - Poziom obłożenia magazynu

Zaktualizowano 23/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON, którzy mają dokupiony produkt Dock Scheduler, biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj widget Dock Scheduler Poziom obłożenia magazynu, aby sprawdzić aktualne oraz prognozowane obłożenie magazynu na okres najbliższych 3 dni.

Widget DS Poziom obłożenia magazynu:

 • należy do widgetów z kategorii Harmonogramy,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie utworzonych awizacji - zarówno tych potwierdzonych, jak i wstępnych,
 • przedstawia dane w czasie rzeczywistym,
 • możesz dodać do swojego Dashboardu więcej niż raz (maksymalnie 9 razy).

Nawigacja w widgecie

Głowne elementy widgetu DS Poziom obłożenia magazynu to:

 1. Filtry - dzięki nim określisz rodzaj wyświetlanych danych. Aby otworzyć filtry, kliknij w niebieską strzałkę.

Dane możesz filtrować według kategorii:

 • Magazyn - z listy wybierzesz nazwę konkretnego magazynu, dla którego chcesz zobaczyć dane. Możesz także wskazać wszystkie magazyny.
 • Stanowisko - jest opcją dostępną wyłącznie po wybraniu konkretnego magazynu. Po wybraniu magazynu masz możliwość wyboru konkretnego stanowiska w ramach tego magazynu lub wyświetlenia danych dla wszystkich stanowisk znajdujących się w tym magazynie.

 1. Informacja dla jakiego magazynu prezentujemy dane. W tym miejscu zobaczysz nazwę wybranego w filtrach magazynu lub adnotację: Wszystkie magazyny (jest to domyślne ustawienie filtra).
 2. Opcja Odśwież, dzięki której zaktualizujesz dane wyświetlane na widgecie. 
 3. Oś czasu - kolejny filtr, na którym określisz dni, dla których wyświetlamy dane.
  Zaznacz checkbox przy dacie, dla której chcesz poznać wyniki.
Dane prezentujemy dla bieżącego dnia i 2 kolejnych dni roboczych.
 1. Wykres - przedstawia stosunek łącznych liczby godzin awizacji (potwierdzonych i wstępnych) do wolnych godzin.

Na wykresie prezentujemy wartości liczbowe oraz procentowe (100% czasu do zagospodarowania we wszystkich magazynach odpowiada 120h).

 • Niebieska część wykresu (1) to suma potwierdzonych awizacji dla wybranego zakresu danych (tu 66h, czyli 55%).
 • Szaro-niebieska część wykresu (2) to suma wstępnych awizacji (niepotwierdzonych) dla wybranego zakresu danych (tu 30h, czyli 25%).
 • Żółta linia to suma wszystkich awizacji dla wybranego zakresu danych (tu 96h, czyli 80%).
 • Szara część wykresu (4) to łączny czas pracy wszystkich lub wybranych magazynów.
Może zdarzyć się sytuacja, że wewnątrz wykresu nie zobaczysz danych liczbowych i procentowych. Będzie to związane z ilością miejsca na poszczególnych częściach wykresu. Aby poznać dane kryjące się pod kolorami, najedź na wybrany fragment wykresu kursorem myszy. Informacje pojawią w tooltipie.

Jak analizować dane

 1. Aby ułatwić analizę danych dodaj widget dwukrotnie (maksymalnie widget dodasz 9 razy).
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.
 1. Na każdym z widgetów wybierz interesujące Cię filtry np. porównaj dane dla wszystkich magazynów w dwa różne dni:

Już na tej podstawie możesz zauważyć, że poziom obłożenia magazynów w pierwszym dniu jest większy niż w dniu kolejnym.

Ponieważ masz możliwość dodania widgetu DS Wykorzystanie magazynu maksymalnie 9 razy, możesz analizować dane w kilku konfiguracjach.

Przykład:

Sprawdzamy poziom obłożenia magazynu Studio Amsterdam 13 marca 2024 r.

Na pierwszym widoku ustawiamy filtr dla wszystkich stanowisk (1), na drugim dla stanowiska A (2), na trzecim dla stanowiska B (3).

Większość awizacji (w tym wszystkie niepotwierdzone) zaplanowano na stanowisku A. Dodatkowo, tylko 18% czasu pracy magazynu tego dnia zostało wykorzystane.

Analizując poziom obłożenia pracy magazynu i stanowisk w konkretnych dniach możesz:

 • lepiej rozlokować awizacje, wykorzystując pełne godziny pracy magazynu, bez przeciążania poszczególnych stanowisk,
 • określić, ile awizacji jest jeszcze niepotwierdzonych,
 • zidentyfikować magazyny i stanowiska o wysokim obłożeniu i takie, które nie są w pełni bądź w ogóle wykorzystywane - na tej podstawie możesz podjąć decyzję o wyłączeniu takich stanowisk i zwiększyć wydajność oraz rentowność magazynu,
 • szybciej zidentyfikować potencjalne opóźnienia w realizacji awizacji,
 • skuteczniej planować pracę personelu.
Jeśli dodasz do swojego Dashboardu wszystkie widgety z kategorii Harmonogramy otrzymasz pełny obraz funkcjonowania twoich magazynów.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)