Oceny wystawione

Zaktualizowano 26/6/24 przez Jakub

Kiedy można wystawić ocenę na Platformie

 1. Wystawienie oceny możliwe jest po upływie daty rozładunku danego zlecenia
 2. Każda zawarta na Platformie Trans.eu transakcja oraz każdy zaakceptowany fracht podlega ocenie - dzięki temu informacja na temat jakości współpracy między firmami będzie zawsze aktualna i wiarygodna.
 3. Ocenę można wystawić za pomocą gwiazdek w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Jak wystawić ocenę na Platformie

 • Z menu po lewej stronie wybierz moduł "Oceny i referencje", przejdź do zakładki "Do wystawienia"
 • Wybierz role w jakiej oceniasz dane zlecenie Jako zleceniodawca/ Jako zleceniobiorca

 • Przy ocenie widoczny jest czas jaki pozostał na wystawienie oceny dla danej transakcji
 • Z listy wybierz transakcję jaką chcesz ocenić

Wystawienie oceny w roli Zleceniodawcy

 • Jako Zleceniodawca masz 30 dni na wystawienie oceny
 • Jeśli oceniasz swojego kontrahenta i nie wystawiasz najwyższej noty, możesz skorzystać z gotowych podpowiedzi i wskazać jeden z obszarów, w którym coś poszło nie tak: dostarczenie dokumentów, komunikacja, dbałość o towar. zgodność z ustaleniami, terminowość przewozu. Możesz również dodać komentarz.

Pamiętaj!
Po wystawieniu oceny nie będzie można jej zmienić.

 • Po zapisaniu ocena będzie widoczna w oknie ze szczegółami oferty, w lewym dolnym rogu pojawi się komunikat Ocena wystawiona z opcją cofnij, która jest aktywna przez 8 sekund. Na liście ocen do wystawienia status oceny ulegnie zmianie.

Wystawienie oceny w roli Zleceniobiorcy

 • Jako Zleceniobiorca masz 120 dni na wystawienie oceny od daty rozładunku
 • Jeśli oceniasz swojego kontrahenta w systemie gwiazdkowym na mniej niż 4 gwiazdki przy użyciu podpowiedzi należy wskazać przyczynę lub wpisać komentarz, aby aktywować opcję Zapisz. Jeśli ocena jest równa bądź wyższa niż 4 nie ma takiej konieczności.

 • Oceniając zlecenie możesz od razu wskazać status płatności: płatność w terminie, zapłacono z opóźnieniem, nie zapłacono.
 • Na ocenę statusu płatności masz 120 dni od daty rozładunku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Statusach płatności - przejdź do artykułu

Możliwość wystawienia oceny bezpośrednio z modułu Zleceń

 • Z menu po lewej stronie wybierz moduł Zlecenia
 • W zakładce wysłane odszukaj zlecenia, które chcesz ocenić
 • W nowym oknie pojawi się zlecenie z opcją wystawienie oceny, wraz z czasem jaki pozostał na wystawienie oceny

Możliwość oceny kontrahenta po realizacji usługi to narzędzie, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zawieranych na Giełdzie ładunków i pojazdów.

Masz możliwość ocenić pozytywnie wiele transakcji na raz. Oznacz wybrane frachty i kliknij Oceń pozytywnie.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)