Zarządzanie stanowiskiem w magazynie

Zaktualizowano 7/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON, którzy mają wykupiony produkt Dock Scheduler i moduł Harmonogramy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak dodać stanowisko do magazynu
 • gdzie przejrzeć i edytować istniejące stanowiska
 • jak przełączać widok stanowiska
 • jak zablokować, wyłączyć lub usunąć stanowisko.

Tworzenie nowych stanowisk w magazynie

 1. Nowe stanowisko dodasz w module Harmonogramy.
 1. Aby dodać nowe stanowisko kliknij w przycisk Dodaj stanowisko lub w przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj stanowisko. To add a new dock, click the Add dock button or the More button, and then select the Add dock option.

 1. Uzupełnij wymagane dane (liczbę stanowisk, rodzaj stanowiska, nazwę stanowiska, oraz typ obsługiwanej operacji).

Jeśli Twój magazyn obsługuje tylko jeden typ operacji (załadunek lub rozładunek), dodanie nowego stanowiska oznacza, że będziesz mógł wykonywać tylko ten sam rodzaj operacji co w magazynie.
 1. Aby stworzyć następne stanowiska z innymi ustawieniami, kliknij w przycisk Dodaj kolejne stanowisko. Gdy skończysz dodawanie stanowisk w magazynie, kliknij w przycisk Przejdź dalej.

 1. Ustal Harmonogram pracy stanowiska.
  Możesz wybrać tryb pracy taki, jak dla magazynu, albo ustalić indywidualny dla każdego ze stanowisk.

Po wybraniu indywidualnego trybu pracy, możesz określić:

 • Godziny pracy - mogą być ustawione tak samo dla każdego dnia lub dostosowane do konkretnego dnia tygodnia. Możesz także określić w jakich dniach stanowisko będzie czynne.
 • Godziny przerwy - masz wybór pomiędzy brakiem przerw, ustaleniem tych samych dla każdego dnia lub różnicowaniem ich w zależności od konkretnego dnia tygodnia.

Po ustaleniu trybu, godzin pracy i przerw, kliknij Zapisz.

 1. Dodane stanowiska zostaną wyświetlone jako oddzielne kolumny w harmonogramie magazynu (1). Aby zmienić widok harmonogramu, kliknij strzałkę w prawo lub w lewo (2).
  Pod ikoną 3 kropek (3) przy nazwie stanowiska znajdziesz okno z ustawieniami. Po kliknięciu w strzałkę pojawią się dodatkowe informacje o obłożeniu stanowiska.

Zmiana ustawień stanowiska

 1. Wejdź w ustawienia stanowiska klikając w ikonę trzech kropek przy nazwie wybranego stanowiska.
 1. W oknie ustawień możesz edytować dostępność stanowiska, zmiany czasowe lub stały czas jego pracy.

Edycja czasu pracy stanowiska

Domyślnie czas pracy na stanowisku jest ustawiony tak samo jak dla całego magazynu. Jeśli jednak chcesz zmienić ustawienia czasu pracy dla konkretnego stanowiska, przejdź do Ustawień stanowiska i wybierz zakładkę Zmiany czasowe lub Stały czas pracy.

 1. W zakładce Zmiany czasowe możesz ustawić inne godziny funkcjonowania stanowiska w określonych terminach - np. na okres wakacyjny, czy świąteczny. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij Zapisz.

 1. Jeśli chcesz zmienić stałe godziny pracy stanowiska wybierz zakładkę Stały czas pracy.

Kliknij w przycisk Edytuj.

Wprowadź zmiany, a następnie kliknij Zapisz.

Jeśli chcesz przejrzeć wszystkie stanowiska dostępne w magazynie, w module Harmonogramy, kliknij w przycisk Więcej i wybierz opcję Ustawienia magazynu. Otwórz zakładkę Stanowiska. Zobaczysz listę wszystkich dostępnych stanowisk. Kliknij w Edytuj, aby wprowadzić zmiany w wybranym stanowisku.

Obłożenie stanowiska

Przy każdym ze stanowisk możesz wyświetlać informację o ich obłożeniu i czasie, który jeszcze pozostał do dyspozycji.

 1. Włącz opcję Pokaż dostępność stanowisk, którą znajdziesz w sekcji Dostępność magazynu tuż pod kalendarzem.
 1. Przy każdym ze stanowisk pojawiła się dodatkowa informacja:
 • Awizacje (ikona kółka): zarówno awizacje utworzone z okna czasowego jak i bezpośrednio przez załadowcę. Znajdziesz tu informacje o liczbie awizacji oraz o łącznym ich czasie.
 • Łącznie dostępny czas (sigma - symbol sumy): to suma dostępnego czasu na wszystkich stanowiskach. W obliczeniach nie uwzględniamy wyłączonych i zablokowanych stanowisk.

Jeśli chcesz ją wyłączyć dla wszystkich stanowisk wyłącz opcję Pokaż dostępność stanowisk. Jeżeli chcesz wyłączyć informację tylko przy wybranym stanowisku, kliknij w ikonę strzałki.

Dostępność, wyłączanie i usuwanie stanowiska

Zarządzanie dostępnością stanowiska działa tak samo, jak w całym magazynie. Jeśli zdecydujesz się, aby ograniczyć dostęp do stanowiska możesz wybrać jedną z opcji:

Zablokowanie stanowiska - na stanowisku nie będzie można dodać kolejnych okien czasowych i dokonać awizacji. Użytkownicy zobaczą informację, że stanowisko jest zablokowane.

Wyłączenie stanowiska - ma taki sam efekt, jak zablokowanie, ale dodatkowo stanowisko nie będzie widoczne dla przewoźników.

Usunięcie stanowiska - spowoduje nieodwracalną utratę stanowiska wraz z jego historią okien czasowych i awizacji

Możesz wyłączyć lub usunąć stanowisko tylko, jeśli nie masz na nim aktualnie zaplanowanych awizacji lub okien czasowych.
 1. Wejdź w Ustawienia stanowiska klikając w ikonę trzech kropek przy nazwie stanowiska.

 1. Jeśli chcesz zablokować, wyłączyć lub usunąć stanowisko - kliknij w odpowiedni przycisk, po czym zatwierdź swoją decyzję.
 1. W każdej chwili możesz ponownie odblokować lub włączyć stanowisko.
Jeśli usuniesz stanowisko to utracisz je bezpowrotnie wraz z informacjami, które zawierało (okna czasowe, awizacje).


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)