Filtrowanie ofert ładunku

Zaktualizowano 26/7/23 przez Jakub

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna jest dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i przewoźników (TFC - Trans for Carriers).

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak filtrować oferty ładunków
 • jak zapisać filtry
 • jak wykluczyć miejsce załadunku lub rozładunku w filtrach wyszukiwania
 • jak filtrować po terminie płatności
 • jak filtrować oferty ukryte

Filtrowanie ofert ładunków

 1. Z menu wybierz moduł Szukaj ładunków. Możesz skorzystać z podstawowych filtrów wyszukiwania wprowadzając odpowiednie parametry.
Podstawowe filtry wyszukiwania

Jeśli chcesz skorzystać z rozszerzonej opcji wyszukiwania wybierz opcję WIĘCEJ FILTRÓW.

Przycisk "Więcej filtrów" otwierający dodatkowe opcje wyszukiwania

 1. Po wyborze opcji WIĘCEJ FILTRÓW wprowadź interesujące Cię parametry i potwierdź przyciskiem Szukaj.

  Wyszukiwanie po frazie np. po Trans-ID

W rozszerzonym oknie filtrowania możesz skorzystać z opcji SZUKANA FRAZA. W tym polu wprowadź numer TransID konkretnej firmy lub użytkownika, potwierdź przyciskiem Szukaj. Jeśli dana firma posiada na giełdzie wystawione oferty zobaczysz listę, poniżej filtrów wyszukiwania.
Możesz usunąć wprowadzone parametry w karcie wyszukiwania za pomocą opcji Wyczyść filtry.

Wyczyść filtry

Zapisywanie filtrów

Masz możliwość zapisania swojego zestawu filtrów. W tym celu uzupełnij parametry wyszukiwania, nadaj nazwę filtra i naciśnij Zapisz.

Zapisz ustawienia filtrowania

W ten sposób będziesz mieć możliwość wykorzystania ich przy wyszukiwaniu kolejnych frachtów. Z menu wybierz moduł Szukaj ładunków i w polu Zapisane filtry z rozwijanej listy wybierz właściwy filtr.

Wybierz zapisany filtr

Wykluczanie miejsc załadunku lub rozładunku w filtrach wyszukiwania

 1. Filtrując oferty możesz wykluczać kraje załadunku lub rozładunku. Nad polem Załadunek i Rozładunek znajdziesz przycisk Wyklucz. Kliknij w niego, aby pojawiło się pole wyboru kraju.

 1. Wybierz z listy krajów te, które chcesz wykluczyć z wyników wyszukiwania.
Możesz zaznaczyć do 10 krajów.

 1. Po kliknięciu w przycisk Szukaj, kryteria pojawią się w podsumowaniu nad tabela ofert. Wśród nich zobaczysz informacje o wykluczonych miejscach rozładunku lub załadunku.

Filtrowanie po terminie płatności

Z menu wybierz moduł Szukaj ładunków i WIĘCEJ FILTRÓW. W polu Termin płatności z listy rozwijanej możesz wybrać następujące opcje:

 • Odroczono
 • Płatność z góry
 • Płatność na rozładunku

 1. Kliknij w listę rozwijaną przy terminie płatności, a następnie wybierz interesująca Cię opcję.
Wyszukiwanie ofert po terminie płatności

W przypadku wyboru odroczonego terminu płatności należy wskazać przedział dni np. od 30 do 45 dni.

Wyszukiwanie po odroczeniu terminu płatności - określanie dat

Filtrowanie ofert ukrytych

Masz możliwość filtrowania ofert od kontrahentów, z którymi Twoja firma wstrzymała współpracę.

Oferty opublikowane przez firmy z którymi współpracę wstrzymano, zostały ukryte. Aby wyświetlić je w tabeli ofert giełdowych zaznacz opcję Pokaż ukryte.

 1. Z menu wybierz moduł Szukaj ładunków. Przechodząc do opcji WIĘCEJ FILTRÓW zaznacz opcję Pokaż ukryte, a następnie kliknij Szukaj.
Pokaż ukryte oferty

W wynikach wyszukiwania pojawiają się oferty od firm, z którymi współpracę wstrzymano. Nazwy tych firm pozostaną wyróżnione.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)