Filtrowanie ofert ładunku

Zaktualizowano 6/3/24 przez Jakub

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna jest dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i przewoźników (TFC - Trans for Carriers).

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak filtrować oferty ładunków
 • jak zapisać filtry
 • jak wykluczyć miejsce załadunku lub rozładunku w filtrach wyszukiwania
 • jak filtrować po terminie płatności
 • jak filtrować oferty ukryte

Filtrowanie ofert ładunków

 1. Z menu wybierz moduł Szukaj ładunków. Możesz skorzystać z podstawowych filtrów wyszukiwania wprowadzając odpowiednie parametry.
Podstawowe filtry wyszukiwania

Jeśli chcesz skorzystać z rozszerzonej opcji wyszukiwania wybierz opcję WIĘCEJ FILTRÓW.

Przycisk "Więcej filtrów" otwierający dodatkowe opcje wyszukiwania

 1. Po wyborze opcji WIĘCEJ FILTRÓW wprowadź interesujące Cię parametry i potwierdź przyciskiem Szukaj.
W rozszerzonym oknie filtrowania możesz skorzystać z opcji SZUKANA FRAZA. W tym polu wprowadź numer TransID konkretnej firmy lub użytkownika, potwierdź przyciskiem Szukaj. Jeśli dana firma posiada na giełdzie wystawione oferty zobaczysz listę, poniżej filtrów wyszukiwania.
Wyszukiwanie po frazie np. po Trans-ID
Możesz usunąć wprowadzone parametry w karcie wyszukiwania za pomocą opcji Wyczyść filtry.
Wyczyść filtry

Zapisywanie filtrów

Masz możliwość zapisania swojego zestawu filtrów. W tym celu uzupełnij parametry wyszukiwania, nadaj nazwę filtra i naciśnij Zapisz.

Zapisz ustawienia filtrowania

W ten sposób będziesz mieć możliwość wykorzystania ich przy wyszukiwaniu kolejnych frachtów. Z menu wybierz moduł Szukaj ładunków i w polu Zapisane filtry z rozwijanej listy wybierz właściwy filtr.

Wybierz zapisany filtr

Wykluczanie miejsc załadunku lub rozładunku w filtrach wyszukiwania

 1. Filtrując oferty możesz wykluczać kraje załadunku lub rozładunku. Nad polem Załadunek i Rozładunek znajdziesz przycisk Wyklucz. Kliknij w niego, aby pojawiło się pole wyboru kraju.

 1. Wybierz z listy krajów te, które chcesz wykluczyć z wyników wyszukiwania.
Możesz zaznaczyć do 10 krajów.

 1. Po kliknięciu w przycisk Szukaj, kryteria pojawią się w podsumowaniu nad tabela ofert. Wśród nich zobaczysz informacje o wykluczonych miejscach rozładunku lub załadunku.

Filtrowanie po terminie płatności

Z menu wybierz moduł Szukaj ładunków i WIĘCEJ FILTRÓW. W polu Termin płatności z listy rozwijanej możesz wybrać następujące opcje:

 • Odroczono
 • Płatność z góry
 • Płatność na rozładunku

 1. Kliknij w listę rozwijaną przy terminie płatności, a następnie wybierz interesująca Cię opcję.
Wyszukiwanie ofert po terminie płatności

W przypadku wyboru odroczonego terminu płatności należy wskazać przedział dni np. od 30 do 45 dni.

Wyszukiwanie po odroczeniu terminu płatności - określanie dat

Filtrowanie ofert ukrytych

Masz możliwość filtrowania ofert od kontrahentów, z którymi Twoja firma wstrzymała współpracę.

Oferty opublikowane przez firmy z którymi współpracę wstrzymano, zostały ukryte. Aby wyświetlić je w tabeli ofert giełdowych zaznacz opcję Pokaż ukryte.

 1. Z menu wybierz moduł Szukaj ładunków. Przechodząc do opcji WIĘCEJ FILTRÓW zaznacz opcję Pokaż ukryte, a następnie kliknij Szukaj.
Pokaż ukryte oferty

W wynikach wyszukiwania pojawiają się oferty od firm, z którymi współpracę wstrzymano. Nazwy tych firm pozostaną wyróżnione.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)