Nadwozia

Zaktualizowano 17/1/24 przez Małgorzata

Na Platformie masz możliwość stosowania rozszerzonego sposobu określania typu pojazdów wymaganych do realizacji ofert przewozów.

Publikujący ofertę ma możliwość określenie zawrówno samego typu zabudowy jak i  wielkości pojazdu wymaganego do dokonania przewozu.

Na Platformie wielkość pojazdu definiowana jest jako:

  • bus - mały pojazd do 3,5 t
  • solo - pojedynczy mniejszy pojazd powyżej 3,5t, zazwyczaj do 12t;
  • z naczepą - zestaw ciągnik siodłowy i naczepa; może obejmować pojedynczy pojazd ciężarowy o ładowności powyżej 12t spełniający dodatkowo wymagania dotyczące wielkości przestrzeni ładunkowej;
  • z przyczepą - pojazd ciężarowy wraz z przyczepą (zestaw przestrzenny)


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)