Widget - Aktywne oferty

Zaktualizowano 31/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu (linia produktowa TFF - Trans for Forwarders) i CargoON, biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj widget Aktywne oferty do swojego Dashboardu, jeśli chcesz otrzymać informację, którzy z twoich pracowników mają wystawione aktywne oferty.

Widget Aktywne oferty:

 • należy do widgetów z kategorii Frachty,
 • skierowany jest do zleceniodawców,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie opublikowanych na giełdzie frachtów (tych które nie zostały zakończone lub anulowane)
 • prezentuje dane w ujęciu dla publikującego i negocjującego ofertę,
 • przedstawia dane w czasie rzeczywistym,
 • możesz dodać do swojego Dashboardu tylko raz.

Nawigacja w widgecie

Widget prezentuje listę pracowników z liczbą opublikowanych przez nich ofert.

Główne elementy widgetu Aktywne oferty, to:

 1. Wykres - w formie listy prezentujemy na nim imię i nazwisko osoby publikującej i negocjującej fracht, liczbę opublikowanych frachtów z rozbiciu na odpowiednie statusy (ich wyboru dokonasz w sekcji filtrowania) oraz datę i godzinę ostatniej aktualizacji.
 2. Legenda - ściśle jest powiązana z rodzajem danych, jakie wybierzesz do prezentowania za pomocą filtrów. W zależności od tego, jaki wybierzesz rodzaj prezentowania (Czas od publikacji, Status negocjacji, Typ publikacji) legenda się do niego dostosuje.
 3. Filtry - po kliknięciu w niebieską strzałkę, wysunie się okno z filtrami.

W ustawieniach filtrowania możesz wybrać:

 • Prezentowanie: aktywne oferty możesz filtrować po czasie od publikacji (mniej niż 1h, do 1 do 4h , powyżej 4h), statusie negocjacji (oczekuje na oferty, wybór przewoźnika, typie negocjacji (giełda publiczna, Giełda Prywatna - w tym Giełda Prywatna Branded, firmy, kontakty, stałe trasy).
 • Wyświetlaj jako: publikujący lub negocjujący (główny negocjujący).
U dołu zakładki z filtrami znajduje się ikona, która pomaga w określeniu, dla jakiego widoku analizujesz dane: strzałka to publikujący, ikona dymku to negocjujący.
 • Sortowanie: malejąco lub rosnąco.
 • Liczba pozycji wyświetlanych na wykresie (5, 7 lub 10).
 1. Opcja Odśwież, dzięki której zaktualizujesz dane wyświetlane na widgecie. 

Jak analizować dane

 1. Dodaj widget do Dashboardu.
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.
 1. Kliknij w niebieską strzałkę i wybierz ustawienia filtrów.
Filtry Sposób wyświetlania i Sortowanie pozwala na wyświetlenie n najbardziej i najmniej obłożonych pracowników.

Przykład 1

Wybrane filtry: prezentowanie - typ publikacji, wyświetlaj jako publikujący.

Łącznie mamy 13 aktywnych ofert.

Pierwszy pracownik opublikował 5 frachtów z czego 3 do giełdy publicznej i po 1 do firmy i stałych tras.

Drugi pracownik opublikował 8 ofert - 6 do wybranych firm a 2 na giełdę publiczną.

Możesz najechać kursorem myszy na wybrany fragment wykresu, aby zobaczyć jakie dane przedstawia.

Na podstawie tego wykresu możesz określić, który z Twoich pracowników ma najwięcej publikacji i jakiego są one typu.

Przykład 2

Wybrane filtry: prezentowanie - status negocjacji, wyświetlaj jako negocjujący.

Spośród 12 aktywnych ofert 9 z nich oczekuje na oferty. Aż 5 takich ofert jest u pracownika nr 1.

Pracownik nr 2 negocjuje 7 ofert i w 3 z nich jest na etapie wyboru przewoźnika.

Widzisz, który z pracowników negocjuje, a ile publikacji pozostaje bez ofert od przewoźników.

Teraz możemy zobaczyć, w jakim czasie pracownicy opublikowali oferty.

Przykład 3

Wybrane filtry: prezentowanie - czas od publikacji, wyświetlaj jako negocjujący.

Widzimy, że dla 10 ofert czas publikacji wynosi więcej niż 4 godziny. 2 oferty zostały opublikowane w przedziale od 1 do 4h.

Ten widok pokazuje aktywność pracowników oraz informację, jak długo oferty firmy czekają na akceptację.

Widget Aktywne oferty ułatwia monitorowanie aktywności pracowników. To pozwala na szybkie zidentyfikowanie pracowników, którzy są najbardziej zaangażowani w proces sprzedaży lub negocjacji.  Na podstawie tych informacji wiesz, jakich pracowników można odciążyć, a którym można powierzyć więcej zadań. 


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)