Dodawanie firmy do kontrahentów

Zaktualizowano 24/5/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna jest dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak dodać firmę do kontrahentów?

Dodawanie firmy do kontrahentów

Możesz to zrobić:

  • pojedynczo, dodając poszczególne firmy do bazy kontrahentów

  1. W module Kontrahenci przejdź do zakładki Firmy.
  2. W oknie wyszukiwania podaj nazwę lub NIP firmy.
  3. Na liście przy odpowiedniej pozycji kliknij Dodaj do kontrahentów.

  • Zbiorowo, jednocześnie dodając do bazy kontrahentów kilka firm

  1. W module Kontrahenci przejdź do zakładki Firmy.
  2. W oknie wyszukaj poszczególne firmy podając nazwę lub NIP.
  3. Zaznacz, które firmy chcesz dodać do kontrahentów.
  4. Kliknij Dodaj do kontrahentów.

Na tym etapie możesz też bezpośrednio przypisać firmę/firmy do grupy klikając Dodaj do grupy w ten sposób wybrane firmy automatycznie zostaną dodane do listy Twoich kontrahentów. Jest to opcja dostępna wyłącznie dla linii produktowej TFF (dla spedytora) oraz CargoON (dla załadowcy). Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu grup i zarządzaniu nimi przejdź do artykułu.
Chcesz dodać do kontrahentów firmę której nie znalazłeś na Platformie?
Masz taką możliwość, przejdź do zakładki Firma lub Grupy:
-
kliknij Dodaj zaproszenie
-
wypełnij poszczególne pola
- kliknij Wyślij


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)