Widget TransRisk

Zaktualizowano 13/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj TransRisk do swojego Dashboardu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób kontrahenci na Platformie Trans.eu oceniają Twoją wiarygodność.

Widget TransRisk pomoże ci określić twój status oraz czy twoje notowania są w jego górnej czy dolnej granicy.

TransRisk dostarcza informacje o aktualnej sytuacji firmy, dzięki czemu analiza ryzyka oraz podejmowanie decyzji o współpracy z kontrahentami są łatwiejsze.
Więcej o TransRisk dowiesz się tutaj.

Widget TransRisk:

 • należy do wigetów z kategorii Oceny,
 • skierowany jest dla zleceniodawców, którzy mają obliczony wskaźnik TransRisk,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie obliczonego wskaźnika TransRisk,
 • przedstawia dane historyczne (z poprzedniego dnia),
 • możesz dodać do swojego Dashboardu tylko raz.

Nawigacja w widgecie

Elementy składowe dla domyślnego widoku widgetu TransRisk to:

 1. Stan na dzień: data, na którą został obliczony wskaźnik TransRisk
 2. Wykres kołowy: przedstawia obecne notowania wraz z zaznaczeniem poziomu danego statusu.
 3. Twój status: Informacja o aktualnym statusie.
 4. Przycisk Pokaż szczegóły: po jego kliknięciu przeniesiesz się do szczegółowego wykresu.

Elementy składowe dla szczegółowego widoku widgetu TransRisk to:

 1. Stan na dzień: data, na którą został obliczony wskaźnik TransRisk.
 2. Przycisk Wróć do ekranu głównego: po jego kliknięciu przeniesiesz się do domyślnego widoku widgetu.
 3. Twój aktualny status: informacja o twoim statusie
 4. Wykres kołowy: który zawiera informację, ile procent brakuje ci do osiągnięcia kolejnego statusu lub maksimum.
 5. Co wpływa na Twój status: informacja, jak opóźnienie płatności, akceptacja ofert, oceny wpływają na TransRisk.

Jak analizować dane

 1. Wykres kołowy w - widoku domyślnym - informują o Twoim aktualnym statusie.
  Stopień wypełnienia statusu kolorem pokazuje, czy na danym statusie osiągnięto maksimum, czy jesteś w jego dolnej lub górnej granicy.
  Są to dane, które odnoszą się do  informacji z Platformy (TransRisk) i obrazują status, a nie postęp.
 2. Wykres szczegółowy to:
 • stopień wypełnienia zielonego paska wokół wartości procentowej - obrazuje, stopień realizacji danego poziomu,
 • wartość procentowa - ile brakuje ci do osiągnięcia kolejnego poziomu,
 • czynniki, które mają wpływ na TransRisk.
Jeśli jesteś dobrym płatnikiem, nie masz opóźnień płatności (co oznacza wpływ pozytywny) a oceny  i akceptacje ofert wpływają neutralnie lub negatywnie, wiesz już, że warto skoncentrować się nad dwoma ostatnimi aspektami, by poprawić TransRisk.

Widget TransRisk pozwala na śledzenie postępu i zrozumienie, jakie czynniki lub działania wpływają na zmianę wartości procentowej TransRisk.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)