Widget Frachty w trakcie

Zaktualizowano 7/6/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj widget Frachty w trakcie do swojego Dashboardu, aby sprawnie zarządzać frachtami i być na bieżąco z liczbą frachtów, które masz do obsłużenia danego dnia.

Widget Frachty w trakcie:

 • należy do widgetów z kategorii Frachty,
 • skierowany jest dla zleceniodawców ,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie frachtów (w przygotowaniu, czekających na oferty, w trakcie negocjacji) oraz operacji (które wynikają z daty rozładunku i załadunku na frachtach),
 • przedstawia dane w ujęciu dla całej firmy oraz użytkownika,
 • przedstawia dane w czasie rzeczywistym,
 • możesz dodać do swojego Dashboardu więcej niż raz.

Nawigacja w widgecie

Główne elementy widgetu to:

 1. Wykres kołowy - wykres podzielony jest na dwie sekcje:
 • Operacje - liczba wszystkich operacji (które wynikają z daty rozładunku i załadunku na frachtach) do obsłużenia w danym dniu. Zaznaczone kolorem niebieskim oraz jego odcieniami.
 • Frachty - liczba wszystkich frachtów (w przygotowaniu, opublikowanych czekających na oferty, opublikowanych w trakcie realizacji) do obsłużenia w danym dniu. Zaznaczone kolorem szarym oraz jego odcieniami.
Po najechaniu kursorem myszy na wybraną część wykresu pojawi się tootlip z informacją o statusie i liczbą operacji lub frachtów.

Wewnątrz wykresu znajdziesz informacje:

 • Operacje - łączna liczba operacji w danym dniu,
 • Frachty - łączna liczba frachtów w danym dniu,
 • Data - data momentu odświeżenia danych
 • Godzina - godzina momentu odświeżenia danych
 1. Opcja Odśwież, dzięki której zaktualizujesz dane wyświetlane na widgecie (liczbę operacji, frachtów a także datę i godzinę).
 2. Strzałka, po kliknięciu w nią wysunie się okno, w którym możesz przełączyć widok dla firmy i użytkownika
Po kliknięciu w wykres otworzysz nowe okno przeglądarki - moduł Frachty, zakładka Dodane. Jeśli wyświetlasz dane dla firmy zobaczysz tam frachty wszystkich współpracowników, jeśli dla użytkownika - tylko te, które sam opublikowałeś.

Jak analizować dane?

 1. Aby ułatwić analizę danych dodaj widget dwukrotnie.
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.

Na jednym widgecie ustaw widok dla użytkownika, na drugim widok dla firmy.

Widok użytkownika dotyczy liczby frachtów i operacji do obsłużenia bezpośrednio przez niego. Widok firmy dotyczy liczby frachtów i operacji do obsłużenia dla całej firmy.

Na powyższym przykładzie, możemy zaobserwować, że użytkownik dnia 25 stycznia 2024 o godz. 09:57 ma w realizacji następujące zadania:

 • 7 operacji (jest to 5 rozładunków i 2 załadunki - informacja ta pojawi się w tooltipie po najechaniu kursorem myszy na niebieską część wykresu).
 • 3 frachty (z czego 1 jest w trakcie negocjacji, 1 czeka na oferty, 1 jest w przygotowaniu).

Dane dla firmy w dniu 25 stycznia 2024 o godz. 09:57 wyglądają następująco:

 • 11 operacji (jest to 8 rozładunków i 3 załadunki) w realizacji.
 • 3 frachty (1 w trakcie negocjacji, 1 czeka na oferty, 1 w przygotowaniu) w realizacji przez całą firmę.

Powyższe dane pozwalają na bieżąco monitorować, ile operacji i frachtów masz do obsłużenia w danym dniu, a także sprawdzić swoją wydajność na tle firmy.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)