Negocjacje i akceptacja ofert w komunikatorze - przewoźnik

Zaktualizowano 19/12/22 przez Małgorzata

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników produktu dla przewoźników (TFC - Trans For Carriers) i spedycji (TFF - Trans for Forwarders).

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak zaproponować i negocjować stawkę
 • jakie mogą być odpowiedzi załadowcy na Twoją ofertę
 • jak zaakceptować lub odrzucić ofertę
 • jak wycofać swoją ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak negocjować i akceptować oferty z poziomu komunikatora, obejrzyj poniższy film:

Aby przesłać propozycję stawki, prowadzić negocjacje, bądź zaakceptować ofertę z poziomu Komunikatora - przejdź do modułu Giełda ładunków. W tabeli ofert kliknij w ikonę z symbolem dymku przy interesującej Cię ofercie - otworzy się okno komunikatora.

Jak zaproponować stawkę

Kiedy jesteś już w komunikatorze:

 1. Kliknij w zielony przycisk "Zaproponuj stawkę".
 2. Wprowadź kwotę, za którą podejmiesz się realizacji usługi transportowej, a następnie kliknij "Wyślij".
Z tego miejsca możesz również zmienić walutę, w której chciałbyś się rozliczyć za wykonanie usługi transportowej.

 1. Złożona przez Ciebie oferta ważna jest przez 15 minut.
Uwaga! Jest to czas, w którym blokujesz możliwość prowadzenia (z poziomu komunikatora) negocjacji, bądź akceptacji - tej konkretnej oferty - pozostałym pracownikom Twojej firmy.

Jak może odpowiedzieć załadowca

Po przesłaniu oferty cenowej załadowca ma 15 minut na reakcję. Informację o jego decyzji zobaczysz w formie powiadomienia oraz w oknie rozmowy, gdzie pojawi się odpowiedni komunikat. Załadowca po otrzymaniu Twojej oferty ma następujące możliwości:

 • zaakceptować złożoną przez Ciebie ofertę

W komunikatorze zobaczysz wiadomość o zaakceptowaniu Twojej oferty.

Zaakceptowana przez obie strony oferta zniknie z Giełdy ładunków. Znajdziesz ją w module Frachty -> Odebrane oraz w module Zlecenia.

W każdej chwili możesz powrócić do historii przebiegu negocjacji. W tym celu kliknij w zielony znacznik potwierdzający zawarcie transakcji.

 • odrzucić Twoją ofertę

W komunikatorze zobaczysz wiadomość o odrzuceniu Twojej oferty.

Odrzucenie oferty nie oznacza ostatecznego zakończenia negocjacji, a jedynie odrzucenie tej konkretnej oferty cenowej. Obie strony mogą wznowić negocjacje.

 • negocjować złożoną przez Ciebie ofertę

W komunikatorze zobaczysz wiadomość o nowej propozycji oferty cenowej.

 • pozostawić złożoną przez Ciebie ofertę bez odpowiedzi

Jeśli załadowca nie zareaguje na Twoją propozycję, po upływie 15 minut w komunikatorze zobaczysz wiadomość o braku odpowiedzi na Twoją ofertę.

Po pojawieniu się tego komunikatu inni pracownicy z Twojej firmy będą mieli odblokowaną możliwość prowadzenia negocjacji bądź akceptowania oferty. Podobny komunikat otrzymasz w przypadku, gdy oferent zdecyduje się na innego przewoźnika.

Jak zaakceptować ofertę

Kliknij w przycisk Akceptuj aby zaakceptować propozycję załadowcy.

Po zaakceptowaniu przez Ciebie stawki, załadowca ma 15 minut na reakcję.

Jak odrzucić ofertę

Kliknij w przycisk "Odrzuć" aby odrzucić propozycję załadowcy.

Odrzucenie oferty nie oznacza definitywnego zakończenia negocjacji, a jedynie odrzucenie tej konkretnej oferty cenowej. Obie strony mogą wznowić negocjacje.

Jak negocjować ofertę

Kliknij w okno z zaproponowaną przez załadowcę stawką, usuń podaną wartość a następnie wprowadź swoją propozycję cenową i kliknij przycisk Wyślij. Załadowca ma 15 minut aby odpowiedzieć na Twoją ofertę.

Opcja "Wyślij" pojawi się tylko wtedy, gdy zmienisz zaproponowaną przez załadowcę kwotę.

Jak wycofać swoją ofertę

Aby zmienić lub wycofać złożoną ofertę, kliknij przycisk Wycofaj ofertę. Możesz zrobić to do momentu, aż załadowca nie zaakceptuje propozycji lub nie minie 15 minut od wysłania Twojej stawki.

Po wycofaniu swojej oferty możesz złożyć załadowcy kolejną.
Pamiętaj!
Twoi współpracownicy mogą zobaczyć historię negocjacji. Aby sprawdzić składane przez Ciebie i Twoich współpracowników stawki wejdź w moduł FRACHTY i i kliknij w interesującą Cię ofertę. Historię negocjacji zobaczysz w oknie ze szczegółami.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)