Negocjacje i akceptacja ofert w komunikatorze - przewoźnik

Zaktualizowano 9/10/23 przez Małgorzata

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej przewoźników (TFC - Trans For Carriers) i spedycji (TFF - Trans for Forwarders).

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak zaproponować i negocjować stawkę
  • jakie mogą być odpowiedzi zleceniodawcy na Twoją ofertę
  • jak zaakceptować, odrzucić lub wycofać ofertę

Aby przesłać propozycję stawki, prowadzić negocjacje, bądź zaakceptować ofertę z poziomu Komunikatora - przejdź do modułu Szukaj ładunków. W tabeli ofert kliknij w ikonę z symbolem dymku przy interesującej Cię ofercie - otworzy się okno komunikatora.

Jak zaproponować stawkę

Kiedy jesteś już w komunikatorze:

  1. Kliknij w zielony przycisk Zaproponuj stawkę.
  2. Wprowadź kwotę, za którą podejmiesz się realizacji usługi transportowej, a następnie kliknij Wyślij.
Z tego miejsca możesz również zmienić walutę za wykonanie usługi transportowej.
  1. Złożona przez Ciebie oferta oczekuje na akceptację.

Uwaga! W tym czasie inne osoby z Twojej firmy mogą także negocjować tę ofertę - kliknij ikonę zegara z licznikiem aby sprawdzić pozostałe negocjacje.

Negocjowana przez Ciebie oferta trafi do Zakładki W trakcie negocjacji i obserwowane w module Szukaj ładunków.

Jak może odpowiedzieć zleceniodawca?

Informację o decyzji rozmówcy zobaczysz w formie powiadomienia oraz w oknie rozmowy, gdzie pojawi się odpowiedni komunikat. Zleceniodawca po otrzymaniu Twojej oferty ma następujące możliwości:

  • zaakceptować złożoną przez Ciebie ofertę

W komunikatorze zobaczysz wiadomość o zaakceptowaniu Twojej oferty.

Jeśli oferta Twoja, lub innej osoby z Twojej firmy, została zaakceptowana, odszukasz ją w zakładce Zaakceptowane w module Szukaj ładunków.

W każdej chwili możesz powrócić do historii przebiegu negocjacji. W tym celu kliknij w ikonę zegara z licznikiem.

  • negocjować złożoną przez Ciebie ofertę

W komunikatorze zobaczysz wiadomość o nowej propozycji oferty cenowej.

  • odrzucić Twoją ofertę

W komunikatorze zobaczysz wiadomość o odrzuceniu tej konkretnej oferty cenowej. Obie strony mogą wznowić negocjacje.

Brak możliwości złożenia kolejnej oferty pojawi się w przypadku, gdy zleceniodawca:
- zakończy z Tobą negocjacje,
- wybierze ofertę innego przewoźnika,
- zakończy publikację oferty.

Jeśli negocjacje nie zakończyły się sukcesem - oferta trafia do zakładki Archiwum w module Szukaj ładunków.

Jak zaakceptować ofertę

Kliknij w przycisk Akceptuj aby zatwierdzić propozycję zleceniodawcy.

Po zaakceptowaniu przez Ciebie stawki, zleceniodawca może ją zaakceptować, odrzucić bądź dalej negocjować cenę.

Jeśli zleceniodawca zaakceptuje Twoją ofertę, zobaczysz poniższy komunikat.

Jak odrzucić ofertę

Kliknij w przycisk Odrzuć, aby odrzucić propozycję zleceniobiorcy.

Odrzucenie oferty nie oznacza definitywnego zakończenia negocjacji, a jedynie odrzucenie tej konkretnej oferty cenowej. Obie strony mogą wznowić negocjacje.

Jak negocjować ofertę

Kliknij w okno z zaproponowaną przez zleceniodawcą stawką, usuń podaną wartość a następnie wprowadź swoją propozycję cenową i kliknij przycisk Wyślij.

Opcja "Wyślij" pojawi się tylko wtedy, gdy zmienisz zaproponowaną przez rozmówcę kwotę.

Jak wycofać swoją ofertę

Aby zmienić lub wycofać złożoną ofertę, kliknij przycisk Zobacz swoją ofertę, a następnie Wycofaj ofertę. Możesz zrobić to do momentu, aż zleceniodawca nie zaakceptuje propozycji.

Po wycofaniu swojej oferty możesz złożyć rozmówcy kolejną.

Historia negocjacji

Aby zobaczyć historię negocjacji, otwórz komunikator w temacie rozmowy o danej ofercie i kliknij w ikonę zegara.

Zobaczysz dwie sekcje:

1. Moje - tutaj znajdziesz wszystkie Twoje negocjacje. Kliknij w ikonę zegara, aby zobaczyć szczegółowy przebieg Twoich negocjacji.

2. Pozostałe - zobaczysz tutaj negocjacje, które prowadziły inne osoby kontaktowe z Twojej firmy.

Pamiętaj!
Po zaakceptowaniu oferty ustalone warunki są dostępne publicznie dla pracowników Twojej firmy. Wszystkie pozostałe oferty, składane przez inne osoby, które nie wygrały, pozostają:
- prywatne: w przypadku ofert opublikowanych na giełdę publiczną i prywatną;
- jawne: w przypadku ofert opublikowanych do grup.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)