(TFC) Negocjacje i akceptacja ofert w komunikatorze - przewoźnik

Zaktualizowano 9/5/22 przez Anna

Zawieranie transakcji na platformie jest bardzo istotne, gdyż uprawnia obie strony do dokonania oceny swojego kontrahenta. Pozytywne oceny pozwalają budować przewagę konkurencyjną i wizerunek solidnej firmy. W artykule dowiesz się jak oszczędzając czas w szybki sposób doprowadzić do zawarcia transakcji za pośrednictwem Komunikatora.

Spójrz jakie to proste:

Negocjacje ofert z poziomu komunikatora

Aby przesłać propozycje stawki, prowadzić negocjacje, bądź zaakceptować ofertę z poziomu Komunikatora:

 • w tabeli ofert, na giełdzie ładunków przy interesującej Cię ofercie kliknij w ikonę "chmurki"
 • kliknij w zielony przycisk "Akceptuj ofertę"
 • wprowadź kwotę, za którą podejmiesz się realizacji usługi transportowej, a następnie kliknij "Wyślij ofertę"
Z tego miejsca możesz również zmienić walutę, w której chciałbyś się rozliczyć za wykonanie usługi transportowej.
 • każdorazowo po przesłaniu oferty cenowej odmierzany jest czas jej ważności - niebieska linia. Złożona przez Ciebie oferta ważna jest przez 15 minut.
Uwaga! Jest to czas, w którym blokujesz możliwość prowadzenia (z poziomu komunikatora) negocjacji , bądź akceptacji - tej konkretnej oferty - pozostałym pracownikom Twojej firmy.
Oferty złożone przewoźnikom z poziomu Modułu FRACHTY również ważne są przez 15 minut.
Pamiętaj! Przesłanie oferty cenowej, bądź toczące się negocjacje czasowo blokują możliwość prowadzenia rozmowy w oknie dialogowym. Przywrócenie możliwości korespondowania pojawi się w przypadku gdy:

- oferta zostanie wycofana
- oferta zostanie odrzucona
- oferta zostanie zaakceptowana
- otrzymasz komunikat systemowy, że nie odpowiedziano na Twoją ofertę

Po przesłaniu oferty cenowej nadchodzi czas na reakcję ze strony załadowcy. O jego decyzji zostaniesz poinformowany zarówno w formie powiadomienia, jak i w oknie rozmowy, gdzie pojawi się odpowiedni komunikat.

Załadowca po otrzymaniu Twojej oferty ma następujące możliwości:

 1. podjąć negocjacje

To moment, w którym możesz zaakceptować propozycje załadowcy klikając "Akceptuj", bądź dalej negocjować. W tym celu:

 • kliknij w okno z zaproponowaną przez załadowcę stawką
 • usuń podaną wartość
 • wprowadź swoją propozycję cenową
 • kliknij "Negocjuj"
Pamiętaj! opcja "Negocjuj" pojawi się wyłącznie w przypadku jeśli zmienisz zaproponowaną przez załadowcę kwotę.
 1. zaakceptować złożoną przez Ciebie ofertę

Negocjacje, które ostatecznie doprowadziły do akceptacji transakcji mogą być długie, dlatego w każdej chwili możesz powrócić do całej historii ich przebiegu. W tym celu:

 • Kliknij w zielony znacznik potwierdzający zawarcie transakcji

 1. odrzucić Twoją ofertę
Pamiętaj! Odrzucenie oferty nie oznacza definitywnego zakończenia negocjacji, a jedynie odrzucenie tej konkretnej oferty cenowej. Wobec tego w każdej chwili obie strony mogą wznowić negocjacje.
 1. pozostawić złożoną przez Ciebie ofertę bez odpowiedzi

Uwaga! W przypadku braku reakcji ze strony załadowcy powyższy komunikat pojawi się automatycznie po upływie 15 minut od złożenia przez Ciebie oferty. Odblokowując w ten sposób możliwość prowadzenia negocjacji bądź akceptacji oferty innemu pracownikowi z Twojej firmy. Podobny komunikat otrzymasz w przypadku gdy oferent zdecyduje się na innego przewoźnika.

Po złożeniu oferty możesz ją również w dowolnej chwili wycofać. W tym celu:

 • Kliknij "Wycofaj ofertę"

Wycofując swoja ofwertę, możesz złożyć załadowcy kolejną.
Pamiętaj!

Moduł FRACHTY:
- współdzielisz z pozostałymi pracownikami Twojej firmy;
- to miejsce, gdzie rejestrowane są wszystkie, składane przez Ciebie i Twoich współpracowników, propozycje stawek dla poszczególnych ofert oraz toczące się negocjacje.

Z uwagi na pełną transparentność w tym obszarze, pozostałe osoby w firmie, które mają zablokowaną możliwość prowadzenia negocjacji, w module FRACHTY, w oknie ze szczegółami wyświetlą informację kto z ich firmy obecnie negocjuje daną ofertę.

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)