Stałe trasy z załadowcami

Zaktualizowano 18/3/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna  jest dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i przewoźników (TFC - Trans for Carriers).

Dzięki temu artykułowi dowiesz się:

 • jak zaakceptować ofertę stałej trasy,
 • jak negocjować warunki oferty stałej trasy,
 • jak negocjować, w ramach stałej trasy, ofertę frachtu ze zmienną ceną.

Dzięki modułowi stałe trasy z załadowcami masz możliwość otrzymywania stałych zleceń we współpracy z zaufanymi kontrahentami. W jednym miejscu sprawdzisz termin płatności, szczegóły oferty, dane frachtu czy planowane przewozy.

Otrzymanie oferty stałej trasy

 1. Gdy załadowca prześle do Ciebie ofertę stałej trasy poinformujemy Cię o tym w notyfikacjach. Kliknij w powiadomienie, a przeniesiesz się do modułu Stałe trasy z załadowcami.

 1. Nowa oferta pojawi się w zakładce Negocjowane, ze statusem Akceptuj stałą trasę. W szufladzie stałej trasy możesz przeprowadzić negocjacje ceny (zobacz: Wycena nowej stałej trasy jako przewoźnik).

Podczas ustalania kontraktu załadowca jako formę rozliczenia może wybrać zmienną cenę.
Zmienna cena oznacza, że umawiasz się z załadowcą na elastyczną formę rozliczenia za opublikowany fracht. W kontrakcie stałej trasy załadowca ustala jedynie walutę. Dzięki temu rozwiązaniu możesz wybrać najlepszą dla Ciebie ofertę frachtu.

Więcej o publikacji ofert frachtu ze zmienną ceną piszemy niżej.

Zapoznanie się ze szczegółami danej trasy

Zapoznaj się z danymi frachtu, ze szczegółami oferty oraz pozostałymi informacjami. Oferta jest skierowana bezpośrednio do Ciebie, dając Ci możliwość stałej współpracy z danym kontrahentem. Propozycję stałej trasy możesz zaakceptować lub odrzucić zaproponowane warunki. 

Negocjowanie warunków oferty stałej trasy

Możesz negocjować warunki oferty stałej trasy. W tym celu, kliknij w przycisk Odrzuć oraz podaj powód odrzucenia.

 • Jeśli zdecydujesz się na negocjacje napisz, które warunki powinny być zmienione i dlaczego. 
 • Potwierdź swoją decyzję za pomocą czerwonego przycisku Odrzuć, aby wysłać informację.

 • Powód odrzucenia oraz status oferty pojawią się również w oknie ze szczegółami oferty.

Jeśli zleceniodawca zdecyduje się na zmianę warunków oferty, status oferty zmieni się z Odrzucono stałą trasę na Akceptuj stałą trasę.

Akceptowanie oferty stałej trasy

Jeśli otrzymasz ofertę stałej trasy od zleceniodawcy możesz ją:

 • Zaakceptować, jeśli się zdecydujesz kliknij w przycisk Akceptuj
 • Odrzucić kliknij w przycisk Odrzuć 

Jeśli oferty danej trasy wydają Ci się interesujące i jesteś zadowolony ze współpracy z daną firmą, możesz włączyć opcję Auto- akceptacji
Korzystając z tego rozwiązania po wskazanym przez Ciebie czasie, na Platformie nastąpi automatyczna akceptacja oferty.
Uwaga!
Opcja Auto- akceptacji nie jest dostępna dla stałych tras ze zmienną ceną.

 1. Jeśli zaakceptujesz ofertę
 • Dodatkowo możesz ustawić opcję Auto-akceptacji, kliknij Ustaw

 • Aby włączyć opcję przesuń suwak na zielono i określ czas w minutach lub godzinach (zakres czasu wynosi od 5 minut do 24 godzin)
 • Następnie kliknij Zapisz

 • Jeśli wprowadzisz niepoprawną wartość, na Platformie pojawi się komunikat, popraw wartość i zapisz ustawienia

 • Zapisane ustawienie  Auto- akceptacji będzie widoczne w oknie ze szczegółami stałej trasy

 • Po akceptacji stała trasa zostanie umieszczona w zakładce Obowiązujące

 • Jeśli kontrahent wyśle ofertę frachtu na obowiązującej stałej trasie, w oknie ze szczegółami oferty pojawi się komunikat o auto-akceptacji

 • W panelu negocjacji widoczna będzie informacja dotycząca czasu, za jaki nastąpi automatyczna akceptacja oferty frachtu, po najechaniu kursorem na ikonę zegara pojawi się komunikat

 • W przypadku kiedy nie chcesz czekać przez ustalony wcześniej czas, możesz ofertę zaakceptować wcześniej - kliknij w przycisk Akceptuj 
 • Jeśli jednak nie chcesz/ nie możesz podjąć się realizacji oferty, możesz ją odrzucić, kliknij w przycisk Nie interesuje mnie

Zawieszenie stałej trasy

Jeśli zdecydujesz się zawiesić stałą trasę, kliknij w Stałe trasy z załadowcami oraz przejdź do zakładki Obowiązujące. Zielony przycisk przy polu Aktywność wskazuje, że trasa jest aktywna. Aby to zmienić, kliknij w niego, zmieniając jego kolor na szary. 

 • Wybierz datę, do której zawieszasz wybraną trasę. Wpisz powód zawieszenia, potwierdź klikając w czerwony przycisk Zawieś.  Informacja zostanie wysłana do załadowcy.

 • Przycisk przy polu Aktywność zmieni kolor na szary. 

 • Aby w przyszłości sprawdzić szczegóły zawieszenia, kliknij w wybraną trasę. Po prawej stronie pojawią się informacje dotyczące danej stałej trasy.  

 • W tym  miejscu możesz również Odwiesić stałą trasę klikając w pole Aktywność i zmieniając kolor przycisku na zielony. 

Zakończenie współpracy na stałej trasie

Jeśli chcesz usunąć stałą trasę, na której warunki zgodziła się Twoja firma, wybierz moduł Stałe trasy z załadowcami, w zakładce Obowiązujące wybierz stałą trasę, z której chcesz zrezygnować, kliknij w przycisk Zarchiwizuj stałą trasę.

 • Potwierdź swoją decyzję, za pomocą czerwone przycisku Archiwizuj.

 • Zarchiwizowana trasa zostanie przeniesiona do zakładki Archiwalne i będzie posiadała status Zakończona.

 • Możesz również w ten sam sposób Zarchiwizować ofertę stałej trasy, na której warunki się jeszcze nie zgodziłeś i którą nie jesteś zainteresowany. Wybierz moduł Stałe trasy z załadowcami, w zakładce Negocjowane wybierz stałą trasę (nowa oferta lub taką, która ma edytowane warunki i posiada status Akceptuj stałą trasę).

 • Po prawej stronie zobaczysz szczegóły oferty. Kliknij w przycisk Zarchiwizuj stałą trasę.
 • Potwierdź swoją decyzję, klikając w czerwony przycisk Archiwizuj.

 • Usunięta trasa zostanie przeniesiona do zakładki Archiwalne.

Usunięcie stałej trasy przez zleceniodawcę. 

Jeśli zleceniodawca zadecyduje o zakończeniu współpracy na danej stałej trasie, otrzymasz powiadomienie.

 • Stała trasa będzie przeniesiona do zakładki Archiwalne. Aby poznać więcej szczegółów, kliknij w nazwę firmy. 
 • Status zmieni się na Zakończona.

Zmiany w warunkach oferty przewozu na stałej trasie

Załadowca ma możliwość wprowadzenia zmian w warunkach trasy lub edytować informacje dotyczące ładunku. Edytowana trasa z nowymi warunkami jest kopią poprzednio zaakceptowanej oferty i pojawi się w zakładce Negocjowane, ze statusem Akceptuj stałą trasę.

W zakładce Obowiązujące nadal widnieć będzie trasa z pierwotnie ustalonymi warunkami przewozu, które będą obowiązywać do czasu, gdy zaakceptujesz zmiany.

Jeśli zgadzasz się na nowe warunki kliknij w przycisk Akceptuj.

Po Twojej zgodzie, trasa ze zmianami z zakładki Negocjowane zastąpi pierwotną wersję ustaleń i znajdzie się w zakładce Obowiązujące.

Możesz odrzucić zmiany wprowadzone przez Załadowcę. W tym celu kliknij w Odrzuć oraz podaj powód odrzucenia. Oferta pozostanie w zakładce Negocjowane do momentu, aż zmiana warunków będzie dla Ciebie satysfakcjonująca i ją zaakceptujesz.

Oferta frachtu w ramach stałej trasy ze zmienną ceną

Załadowca może utworzyć stałą trasę z rozliczeniem bez ustalonej stałej ceny.

 Zmienna cena oznacza, że umawiasz się z załadowcą na elastyczną formę rozliczenia za opublikowany fracht. W kontrakcie stałej trasy załadowca ustala jedynie walutę. Dzięki temu rozwiązaniu, możesz obserwować wszystkie oferty załadowcy i negocjować stawki według ceny rynkowej.

Ofertę frachtu opublikowaną w ramach takiej stałej trasy możesz:

 • zaakceptować,
 • negocjować (również z poziomu komunikatora),
 • odrzucić.
 1. Gdy załadowca opublikuje ofertę frachtu w ramach stałej trasy, otrzymasz powiadomienie.
Załadowca publikując oferty frachtu może wskazać osoby kontaktowe z Twojej firmy, które będą brały udział w negocjacji frachtu.
Jeśli załadowca nie wskaże żadnego pracownika z Twojej firmy, osobą kontaktową zostanie ten pracownik, który jako pierwszy zaakceptuje ofertę.
 1. Ofertę frachtu znajdziesz w module Szukaj ładunków w zakładce Dla mnie.
Do zakładki Dla mnie trafią wszystkie nowe oferty frachtów w ramach stałych tras, skierowane bezpośrednio do Ciebie.

Stare oferty pozostaną w dotychczasowej zakładce Odebrane do czasu aktywności ostatniej opublikowanej oferty.

Po kliknięciu w etykietę Stałe trasy otworzy się nowa zakładka ze źródłem ofert: stałe trasy
 1. Po kliknięciu w ofertę frachtu, otworzy się szuflada ze szczegółami oferty.

Załadowca składając ofertę może wprowadzić stawkę lub opublikować ją bez ceny.

W obu przypadkach w okienku stawki możesz podać własną propozycję:

 • jeśli stawka zaproponowana przez załadowcę Ci nie odpowiada i chcesz ją negocjować
 • gdy załadowca nie podał stawki.

Wprowadź swoją propozycję i kliknij Wyślij.

Możesz prowadzić negocjacje z kilkoma osobami kontaktowymi ze strony załadowcy, jeśli takie wskazał.
Aby sprawdzić, kto jeszcze może negocjować, kliknij w listę rozwijaną przy nazwisku osoby kontaktowej. Jeśli zdecydujesz się prowadzić równolegle negocjacje z innym pracownikiem, podaj swoją stawkę a następnie kliknij Wyślij.

Kiedy złożysz ofertę, możesz ją także wycofać.

Negocjacje będą wznowione, kiedy podasz nową stawkę.

 1. Załadowca składając ofertę frachtu mógł wskazać kilka osób kontaktowych z Twojej firmy.
  Negocjacje są jawne dla wszystkich pracowników, co oznacza, że możesz zobaczyć, jak negocjowali Twoi współpracownicy.
  W szczegółach frachtu kliknij zakładkę Negocjacje a następnie Pozostałe negocjacje.

 1. Jak widzisz inna osoba kontaktowa z Twojej firmy również złożyła ofertę.

Kliknij Wróć do listy ofert.

 1. Gdy załadowca zaakceptuje Twoją ofertę, otrzymasz powiadomienie.

Kiedy otrzymasz ofertę frachtu od Załadowcy, możesz wybrać opcję Nie interesuje mnie, jeśli nie jesteś zainteresowany ofertą. Gdy potwierdzisz tę opcję, nikt z Twojej firmy nie będzie mógł negocjować Twojego frachtu.

Pamiętaj, że rezygnujesz z tej konkretnej oferty frachtu a nie z całej stałej trasy.

Oferta frachtu z opcją Kup teraz

W ramach stałej trasy załadowca może opublikować ofertę frachtu z opcją Kup teraz. Polega ona na tym, że załadowca podaje stawkę, za którą chce sprzedać ofertę frachtu. Jeśli zaakceptujesz stawkę, nie musisz czekać na potwierdzenie zleceniodawcy, transakcja zostanie zawarta automatycznie.

Ten z przewoźników, który pierwszy zaakceptuje stawkę, będzie realizować zlecenie.

Negocjacje oferty frachtu ze zmienną ceną w komunikatorze

Masz możliwość prowadzenia negocjacji z załadowcą z poziomu komunikatora.

Na potrzeby tego przykładu załóżmy, że załadowca odrzucił Twoją pierwszą propozycję.

 1. Załadowca nie zaakceptował Twojej stawki. Otrzymasz powiadomienie.

 1. Aby otworzyć komunikator, kliknij w jego ikonę.
 1. Kliknij Zaproponuj stawkę

 1. Wprowadź propozycję stawki i kliknij Wyślij.

Kiedy załadowca zaakceptuje Twoją ofertę pozostaje Ci zaakceptować warunki zlecenia. Znajdziesz je w module Zlecenia w zakładce Aktywne.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)