Widget - Co nowego?

Zaktualizowano 27/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj widget Co nowego? do swojego Dashboardu, aby mieć szybki dostęp do informacji o nowościach i usprawnieniach, które wdrażamy na Platformie Trans.eu.

Widget Co nowego?

 • należy do widgetów z kategorii Informacje,
 • skierowany jest do zleceniodawców i zleceniobiorców,
 • prezentuje informacje na temat nowych funkcjonalności na Platformie,
 • prezentuje dane historyczne,
 • możesz dodać do swojego Dashboardu tylko raz.

Nawigacja w widgecie

Główne elementy widgetu, to:

 1. Kategorie informacji, między którymi możesz się przełączać.
 2. Treść komunikatu, która, w zależności od kategorii, jest prezentowana w różny sposób. Komunikaty są dostosowane do twojej linii produktowej. Prezentujemy je w języku polskim (jeśli masz taki język ustawiony na Platformie) lub w angielskim (dla języka angielskiego i innych wersji językowych).
 3. Przycisk Pomoc, który odsłania zakładkę z wyjaśnieniem, co możesz znaleźć w poszczególnych kategoriach widgetu.

Kategorie informacji

 1. Nowości - w tej zakładce prezentujemy ostatnie wdrożenia na platformie Trans.eu. W naszych instrukcjach krok po kroku szczegółowo pokazujemy, jak działają nowe funkcjonalności i jakie korzyści niosą ze sobą.

Sekcja ta jest zasilana nową treścią bezpośrednio po wprowadzeniu zmian na Platformie.

W tej zakładce znajdziesz:

 • informację, jakiego modułu dotyczy nowość (np. Dock Scheduler),
 • nazwę nowej funkcjonalności (np. Obłożenie i dostępność magazynu), jej krótki opis, który czasami będzie wzbogacony grafiką.
 • Przycisk Dowiedz się więcej, który przekieruje cię do szczegółowego artykułu na Help Center.
Jeśli pod przyciskiem widzisz slider, oznacza to, że w tej kategorii jest więcej informacji (w naszym przykładzie 2). Aby przejść do kolejnej wiadomości, kliknij w strzałkę.

Jeżeli nie widzisz na widgecie zakładki Nowości oznacza to, że jesteś na bieżąco.

 1. Samouczki - to kategoria z materiałami edukacyjnymi, które ułatwiają samodzielne zapoznanie się z platformą. Znajdziesz tu instrukcje dotyczące podstawowych funkcjonalności i ustawień.

Materiały są wyświetlane w formie listy. Po kliknięciu w wybrany temat zostaniesz przeniesiony do artykułu na Help Center.

Tematy, które zamieszczamy w samouczkach, to najczęstsze pytania o Platformę, które zadają nasi użytkownicy.

 1. Czy wiesz, że? W tej sekcji znajdziesz wartościowe wskazówki i informacje o rozwiązaniach, które pozwolą optymalnie wykorzystać funkcje platformy, zwiększyć efektywność twojej pracy i osiągać lepsze wyniki.

W tej zakładce znajdziesz:

 • informację, w jakim module zastosujesz daną wskazówkę (np. Frachty),
 • nazwę wskazówki (np. Czas przewozu ładunku), jej krótki opis, który czasami będzie wzbogacony grafiką.
 • Przycisk Dowiedz się więcej, który przekieruje cię do szczegółowego artykułu na Help Center.
Jeśli pod przyciskiem widzisz slider, oznacza to, że w tej kategorii jest więcej informacji (w naszym przykładzie 7). Aby przejść do kolejnej wiadomości, kliknij w strzałkę.

 1. Aktualizacje - czyli zestawienie najnowszych zmian w platformie. Jeśli z jakiegoś powodu umknęły ci wiadomości z sekcji Nowości, albo zechcesz do nich wrócić, znajdziesz je właśnie tutaj. 

Aktualizacje są wyświetlane w formie listy. Po kliknięciu w wybrany temat zostaniesz przeniesiony do artykułu na Help Center.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)