Raport - Directions

Zaktualizowano 1/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty Business Intelligence.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty BI.

Raport Directions pozwoli Ci sprawdzić, na których kierunkach Twoje koszty, generowane za pomocą Platformy Trans.eu, rosną, a na których maleją.

Za pomocą raportu:

 • możesz zobaczyć, jak Twoje koszty rozkładają się na:
  • poszczególne kraje, w których realizujesz transporty,
  • pracowników, którzy obsługują kierunki transportowe,
  • ilość frachtów,
  • oszacowane kilometry,
  • poszczególne miesiące.
 • Możesz monitorować wzrosty i spadki kosztów, analizować miejsca i przyczyny ich występowania.
 • Możesz kontrolować ilość zawieranych transakcji oraz związanych z nimi wysokości kosztów.
 • Możesz zbadać, jaki udział w kosztach związanych z obsługą kierunków, mają Twoi pracownicy.

Zakres danych Raportu Directions bazuje na danych pozyskanych z modułu Frachty i obejmuje wszystkie frachty, przy których została zawarta formalna transakcja.

Kalkulacja kosztów oparta jest na dacie rozładunku frachtu.

Kursy walut są przeliczane zgodnie z dniem rozładunku frachtu.

Nawigacja w raporcie Directions

Raport Directions znajdziesz w module Raporty BI, otwierając zakładkę widoczną w górnym menu.

Po kliknięciu w zakładkę zobaczysz raport składający się z 5 głównych sekcji:

 1. Kafelki Directions - pokazujące wartości całej firmy.
 2. Wykres Directions - pokazujący koszty dla 5 topowych kierunków.
 3. Tabelę Exact directions - pokazujące koszty na dokładnych kierunkach.
 4. Mapy z miejscami załadunków i rozładunków.
 5. Employees - tabelę prezentującą udział pracowników w kosztach na danym kierunku.

Kafelki Directions

Górna belka raportu pokazuje sumę wartości dla przedziału czasowego określonego w filtrach. Obrazuje trend poszczególnych wartości porównując je do poprzedniego okresu.

Zobacz wyjaśnienie poszczególnych kafelków

Accepted freights - łączna liczba wszystkich formalnie zaakceptowanych frachtów - tych, gdzie zawarta została transakcja.
Total transportation costs - koszty wszystkich zaakceptowanych frachtów.
Costs per freight - koszty w przeliczeniu na frachty.
Total km - liczba przejechanych kilometrów.
Costs per km - średni koszt na przejechany kilometr.
Number of Loading - Unloading - liczba realizowanych kierunków.

Wykres Directions

W tej części raportu znajdziesz uszczegółowione dane przedstawione za pomocą wskaźników i kolumn:

 • Nazwa kierunków - wyświetlonych jest 5 najpopularniejszych kierunków.
Jeśli chcesz zobaczyć wartości dla większej liczby kierunków użyj suwaka Show top N.
Za pomocą filtrowania, które omawiamy poniżej, możesz wskazać interesujące Cię kierunki.

 • Łączna liczba zaakceptowanych frachtów na danym kierunku - suma jest podana wraz ze wskaźnikiem porównawczym. Obecny okres jest porównywany do poprzedniego okresu, który możesz określić za pomocą filtrowania.
  Niebieskie i czerwone strzałki pokazują, czy trend w danym miesiącu jest wzrostowy, czy też spadkowy.
Po najechaniu kursorem myszki na strzałkę zobaczysz, do którego okresu dana wartość jest porównywana.
Zakres dat możesz zmienić za pomocą filtrowania.

 • Łączna suma kosztów na danym kierunku - to koszt w przeliczeniu na fracht (iloraz zaakceptowanych frachtów i całkowitego kosztu na kierunku).
 • Łączna suma przejechanych kilometrów na trasach zaakceptowanych na danym kierunku - suma jest podana wraz ze wskaźnikiem porównawczym i jest to ogólne wyliczenie.
 • Średni koszt na przejechany kilometr - całkowite koszty zostały przeliczone na całkowitą ilość przejechanych kilometrów. Są to ogólne szacunki.

Tę część raportu możesz filtrować po:

 • miejscu załadunku - uzyskasz dane pokazujące koszty w miejscu załadunku,
 • miejscu rozładunku - uzyskasz dane pokazujące poniesione koszty w miejscu rozładunku,
 • kierunku.
Filtrowanie wpływa zarówno na widok części Directions i Exact directions.

Pamiętaj, że trasa może mieć miejsca pośrednie, między pierwszym a ostatnim miejscem załadunku. Są one uwzględnione w kosztach, mimo iż nie przedstawiamy ich na wykresie.

Wykres Exact Directions

Ta część raportu to głębsza analiza danych z sekcji Directions. Liczbę zaakceptowanych frachtów, ich koszty, przejechane kilometry, możesz analizować w oparciu o konkretne kierunki, z uwzględnieniem dokładnych adresów.

Tę część raportu możesz filtrować po:

 • miejscu załadunku - uzyskasz dane pokazujące koszty w miejscu załadunku,
 • miejscu rozładunku - uzyskasz dane pokazujące poniesione koszty w miejscu rozładunku,
 • kierunku.

Filtrowanie wpływa zarówno na widok części Directions i Exact directions.

Mapy Loading/Unloading Countries

Na mapach możesz zobaczyć kraje, w których odbyły się operacje na frachtach.

Lodading Countries - przedstawia miejsca, gdzie odbyły się załadunki. Unloading Countries - miejsca rozładunku.

Kolory na mapie pokazują, ile operacji zostało zrealizowanych w danym kraju - im kolor ciemniejszy, tym więcej zostało zrealizowanych frachtów.

Wartości pokazane na mapach zależą od wybranego parametru - możesz np. określić, czy chcesz sprawdzić, które kraje generują dla Ciebie największe koszty lub gdzie obowiązują najwyższe stawki.

Tę część raportu możesz filtrować po:

 • liczbie zaakceptowanych frachtów,
 • koszcie transportowym,
 • koszcie transportowym w podziale na frachty,
 • koszcie transportowym w podziale na zrealizowane kilometry.

Employees

Wykres prezentuje udział w pracowników w kosztach na danym kierunku.

Zobacz, na których kierunkach pracownicy generują największe i najmniejsze koszty.

Filtrowanie

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Directions.

Ustaw filtry zgodnie z zakresem informacji, który Cię interesuje.

W ustawieniach filtrowania możesz wybrać:

 • zakres wyświetlanych danych (Unloading date)
 • walutę transakcji (Currency)
 • kraj załadunku (Loading country)
 • kraj rozładunku (Unloading country)
 • pracownika (Employee)

Tabela frachtów

Możesz włączyć widok tabeli, w którym zobaczysz wszystkie wliczone w raport frachty. W tym celu najedź kursorem na boczne menu i kliknij w symbol listy.

Ikona i prezentuje zakres danych.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)