Widget Dock Scheduler - Średni czas operacji

Zaktualizowano 17/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i produktu Dock Scheduler z dostępem do modułu Harmonogramy, biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj Średni czas operacji do swojego Dashboardu, aby na bieżąco weryfikować czasy operacji (załadunków i rozładunków) w swoich magazynach.

Widget Dock Scheduler - Średni czas operacji:

  • należy do widgetów z kategorii Harmonogramy,
  • prezentuje dane na podstawie wszystkich awizacji zakończonych pozytywnie,
  • prezentuje dane w ujęciu dla wszystkich magazynów,
  • przedstawia dane historyczne, średni czas wyliczany jest na podstawie ostatnich 30 dni,
  • możesz dodać do Dashboardu tylko raz.

Nawigacja w widgecie

Główny element widgetu, to:

  1. Wykresy średnich czasów operacji dla 5 magazynów z największą liczbą operacji.

Wykres składa się z 4 części:

  1. Nazwy magazynu (np. Magazyn Bemowo).
  2. Paska z informacją o średnim czasie między przyjazdem a wyjazdem pojazdu z danego magazynu (np. 100 minut)
  3. Części wykresu zaznaczonej na niebiesko, która informuje o średnim czasie operacji - załadunku, rozładunku (np. 50 minut)
  4. Znacznika w formie żółtej, przerywanej linii, która mówi o domyślnym czasie operacji w tym magazynie (np. 60 minut)

Jak analizować dane

W analizie danych przydatne będą tootlipy, które pojawiają się na każdym z wykresów po najechaniu na nie kursorem myszy.

Analizując dane dla przykładowego Tartaku Drezdenko, możesz zauważyć, że średni czas pobytu pojazdów na terenie tego magazynu to 51 minut, średni czas operacji wynosi 46 minut, podczas gdy domyślny czas operacji ustawiono na 35 minut.

Dzięki tym danym manager magazynu może określić czy średni czas operacji oraz czas pomiędzy przyjazdem a wyjazdem są zbliżone do założonego czasu domyślnego.

W naszym przypadku okazuje się, że we wszystkich magazynach prace związane z operacjami są wykonywane dłużej niż zakładano. Można zatem zbadać, czy sytuacja ta jest związana z problemami technicznymi, małą efektywnością wśród pracowników, niewystarczającymi procesami czy innymi czynnikami.

Analiza danych może pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy efektywności, optymalizacji procesów i zwiększenia jakość pracy magazynu.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)