Operacje w punktach odpraw celnych

Zaktualizowano 17/5/23 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników Trans for Forwarders i CargoON.

W transporcie międzynarodowym poza UE istotnym elementem procesu realizacji transportu jest przejście odprawy celnej. Wymaga podjęcia działań zarówno w obszarze kompletacji dokumentów ale przede wszystkim planowania trasy z uwzględnieniem punktu odprawy celnej.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak opublikować ofertę ładunku wraz z punktem odprawy celnej

Dodanie oferty frachtu z punktem odprawy celnej

Aby dodać ofertę frachtu wykonaj następujące kroki:

 1. W module Frachty i wybierz opcję Dodaj fracht

 • Uzupełnij formularz dodawania frachtu
 • Kliknij w opcję "Dodaj kolejną lokalizację", w której możesz dodać kolejny punkt na trasie

 • Z dostępnych opcji wybierz Odprawę celną i uzupełnij pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką

Ważne!
Odprawa celna nie można być pierwszym oraz ostatnim punktem na trasie, na Platformie pojawi się komunikat z informacją co jest niepoprawne.

 • Za pomocą strzałek przesuń odprawę celną na odpowiednie miejsce

 • w tym przypadku odprawa celna będzie po środku między załadunkiem a rozładunkiem

 1. Na liście frachtów, w wierszu oferty po kliknięciu w ikonę kółka z kropkami, wyświetli się informacja dotycząca trasy, na której będą widoczne szczegóły: załadunek, odprawa celna oraz rozładunek

 1. W oknie ze szczegółami oferty będą dostępne informację zawierające punkt odprawy celnej, również na mapie będzie zaznaczony ten punkt

 1. Jeśli oferta zostanie zaakceptowana, kolejnym krokiem jest uzupełnienie i wysłanie zlecenia

W formularzu zlecenia będą widoczne dane dotyczące oferty oraz punktów trasy załadunek, odprawa celna i rozładunek

 1. W szczegółach awizacji będą widoczne wszystkie dane dotyczące punktów trasy załadunek, odprawa celna i rozładunek.
Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON, którzy mają wykupiony produkt Dock Scheduler i moduł Harmonogramy.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)