Negocjacje i akceptacja ofert w komunikatorze - spedycja (TFF) i CargoON

Zaktualizowano 2/8/22 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak negocjować oferty?
 • jak akceptować oferty?
 • jak odrzucić ofertę?
 • jak zaproponować swoją cenę?
 • jak wycofać ofertę?

Niezależnie od tego czy zdecydujesz się na publikacje frachtu z ceną, czy wybierzesz formę licytacji, na komunikatorze, w formie wiadomości możesz spodziewać się ofert od przewoźników.

W komunikatorze możesz wykonać poniższe akcje:

Negocjacje ofert

 • Negocjacje oferty z poszczególnym użytkownikiem w komunikatorze

Opcja Negocjuj pojawi się wyłącznie w przypadku jeśli zmienisz zaproponowaną przez przewoźnika kwotę.
Negocjacje można prowadzić równolegle z poziomu komunikatora jak i modułu FRACHTY w oknie ze szczegółami oferty.

Akceptacja oferty

 • Akceptację oferty jednego z użytkowników w komunikatorze

Masz możliwość sprawdzenia przebiegu negocjacji.

 1. W oknie rozmowy z kontrahentem kliknij w znacznik potwierdzający zawarcie transakcji.

Odrzucenie oferty

 • Odrzucenie oferty w komunikatorze

Ta opcja nie oznacza definitywnego zakończenia negocjacji z tym użytkownikiem, a jedynie odrzucenie tej konkretnej oferty cenowej. Wobec tego w każdej chwili obie strony mogą wznowić negocjacje.

Propozycja swojej ceny

 • Własna propozycja ceny za fracht, którą następnie przewoźnik może zaakceptować, negocjować bądź odrzucić.

Każda złożona oferta ważna jest przez 15 minut - linia odmierza czas.

W tym czasie możesz negocjować wyłącznie z jednym pracownikiem reprezentującym daną firmę. Ponadto w trakcie toczących się negocjacji - w wyznaczonym czasie - żaden inny pracownik Twojej firmy, nie ma możliwości składania ofert, firmie rozmówcy, z którym obecnie negocjujesz.
Pamiętaj! Przesłanie oferty cenowej, bądź toczące się negocjacje czasowo blokują możliwość prowadzenia rozmowy w oknie dialogowym komunikatora. Przywrócenie możliwości korespondowania pojawi się gdy:

- oferta zostanie zaakceptowana
- oferta zostanie wycofana
- oferta zostanie odrzucona
- otrzymasz komunikat systemowy, że nie odpowiedziano na Twoją ofertę

Wycofanie oferty

 • Wycofanie oferty w komunikatorze

Z uwagi na pełną transparentność modułu FRACHTY w tym obszarze, mimo iż ładunek został opublikowany przez Ciebie i z założenia opowiadasz za jego sprzedaż, to decyzję o wycofaniu bądź odrzuceniu oferty - z poziomu szuflady ze szczegółami - może podjąć każdy z pracowników Twojej firmy.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)