(CargoOn) Negocjacje i akceptacja ofert w komunikatorze - załadowca

Zaktualizowano 9/5/22 przez Sylwia

Zawieranie transakcji na Platformie jest bardzo istotne, gdyż uprawnia obie strony do dokonania oceny swojego kontrahenta. Pozytywne oceny pozwalają budować przewagę konkurencyjną i wizerunek solidnej firmy. W tym artykule dowiesz się jak oszczędzając czas w szybki sposób doprowadzić do zawarcia transakcji za pośrednictwem Komunikatora.

Spójrz jakie to proste:

Negocjacje ofert w komunikatorze

Niezależnie od tego czy zdecydujesz się na publikacje frachtu z ceną, bądź też wybierzesz formę licytacji, na komunikatorze, w formie wiadomości możesz spodziewać się ofert od przewoźników, którzy za pośrednictwem okna rozmowy:

  • złożą ofertę z propozycją stawki
  • rozpoczną negocjację frachtu opublikowanego z ceną
  • zaakceptują zaproponowaną przez Ciebie kwotę

Jako zleceniodawca za pośrednictwem komunikatora - w oknie konwersacji - wykonasz następujące operacje:

  1. poprowadzisz negocjację ofert z poszczególnymi użytkownikami
Pamiętaj! opcja "Negocjuj" pojawi się wyłącznie w przypadku jeśli zmienisz zaproponowaną przez przewoźnika kwotę.
Pamiętaj! negocjacje można prowadzić równolegle z poziomu komunikatora jak i modułu FRACHTY w oknie ze szczegółami oferty.
  1. zaakceptujesz ofertę jednego z użytkowników

Negocjacje, które ostatecznie doprowadziły do akceptacji oferty Przewoźnika mogą być długie, dlatego w każdej chwili możesz powrócić do całej historii ich przebiegu. W tym celu:

  • w oknie rozmowy z kontrahentem kliknij w zielony znacznik potwierdzający zawarcie transakcji
  1. Odrzucisz otrzymaną ofertę
Pamiętaj! Ta opcja nie oznacza definitywnego zakończenia negocjacji z tym użytkownikiem, a jedynie odrzucenie tej konkretnej oferty cenowej. Wobec tego w każdej chwili obie strony mogą wznowić negocjacje.

Jako załadowca, po zainicjowaniu przez przewoźnika rozmowy w temacie danej oferty masz również możliwość wyjść z inicjatywą i samodzielnie zaproponować cenę za fracht, którą następnie przewoźnik może zaakceptować, negocjować bądź odrzucić.

  • Każda złożona oferta ważna jest przez 15 minut - Niebieska linia odmierza czas.
Uwaga! W tym czasie możesz negocjować wyłącznie z jednym pracownikiem reprezentującym daną firmę. Ponadto w trakcie toczących się negocjacji - w wyznaczonym czasie - żaden inny pracownik Twojej firmy, nie ma możliwości składania ofert, firmie rozmówcy, z którym obecnie negocjujesz.
Oferty złożone przewoźnikom z poziomu Modułu FRACHTY również ważne są przez 15 minut.
Pamiętaj! Przesłanie oferty cenowej, bądź toczące się negocjacje czasowo blokują możliwość prowadzenia rozmowy w oknie dialogowym komunikatora. Przywrócenie możliwości korespondowania pojawi się gdy:

- oferta zostanie zaakceptowana
- oferta zostanie wycofana
- oferta zostanie odrzucona
- otrzymasz komunikat systemowy, że nie odpowiedziano na Twoją ofertę

W każdej chwili możesz również wycofać swoją ofertę. W tym celu:

  • Kliknij "Wycofaj ofertę"

Pamiętaj

Moduł FRACHTY:

- współdzielisz z pozostałymi pracownikami Twojej firmy;
- to miejsce, gdzie zapisuje się cała historia opublikowanych, przez Ciebie i Twoich współpracowników, ofert frachtów;
- z tego miejsca można śledzić składane przez Przewoźników oferty cenowe, czy też postępy w prowadzonych negocjacjach - również tych na komunikatorze.

Z uwagi na pełną transparentność w tym obszarze, mimo iż ładunek został opublikowany przez Ciebie i z założenia opowiadasz za jego sprzedaż, to decyzję o wycofaniu bądź odrzuceniu oferty - z poziomu szuflady ze szczegółami - może podjąć każdy z pracowników Twojej firmy.

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)