Negocjacje i akceptacja ofert w komunikatorze - spedycja (TFF) i CargoON

Zaktualizowano 15/10/23 przez Małgorzata

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak negocjować, akceptować i odrzucić ofertę
 • jak zaproponować swoją cenę
 • jak wycofać ofertę
 • jak negocjować z kilkoma przewoźnikami równolegle

Po opublikowaniu frachtu, możesz spodziewać się wiadomości lub ofert od przewoźników, wysłanych do Ciebie w komunikatorze. Otwórz wiadomość, aby wykonać poniższe akcje.

Negocjowanie oferty

Po otrzymaniu od przewoźnika propozycji cenowej, wprowadź stawkę za fracht, a następnie kliknij Wyślij.

Jeśli ktoś inny z Twojej firmy jest przypisany do danego frachtu jako osoba kontaktowa, może równolegle z Tobą prowadzić negocjacje z tym samym przewoźnikiem.

Kliknij ikonę zegara z liczbą, która wskazuje z iloma osobami negocjuje dany przewoźnik. Zobaczysz poniższe sekcje:

 • Moje, w której widzisz swoje negocjacje z tym przewoźnikiem;
 • Pozostałe, a w niej nazwiska osób z Twojej firmy, z którymi przewoźnik równolegle negocjuje.

Akceptowanie oferty

Kliknij w przycisk Akceptuj aby zatwierdzić propozycję zleceniobiorcy.

Aby sprawdzić historię przebiegu negocjacji, kliknij w ikonę zegara.

Odrzucenie oferty

Kliknij w przycisk Odrzuć, aby odrzucić propozycję zleceniobiorcy.

Ta opcja nie oznacza definitywnego zakończenia negocjacji, a jedynie odrzucenie tej konkretnej oferty cenowej. W każdej chwili obie strony mogą wznowić negocjacje.

Przesłanie swojej stawki

Po otrzymaniu od przewoźnika jakiejkolwiek wiadomości w temacie oferty, możesz przesłać swoją propozycję cenową.

 1. Kliknij w zielony przycisk Zaproponuj stawkę.
 2. Wprowadź kwotę, którą proponujesz za ten fracht, a następnie kliknij Wyślij.
Z tego miejsca możesz również zmienić walutę za wykonanie usługi transportowej.
 1. Złożona przez Ciebie oferta oczekuje na akceptację.

Po przesłaniu przez Ciebie oferty cenowej przewoźnik może ją zaakceptować, negocjować bądź odrzucić.

Wycofanie oferty

Aby zmienić lub wycofać złożoną ofertę, kliknij przycisk Wycofaj ofertę. Możesz zrobić to do momentu, aż zleceniobiorca nie zaakceptuje propozycji.

Po wycofaniu swojej oferty możesz złożyć rozmówcy kolejną.

Negocjowanie z kilkoma osobami

Aby zobaczyć wszystkie prowadzone negocjacje dla danego frachtu:

 1. W zakładce Dodane w module Frachty odszukaj interesującą Cię ofertę i kliknij w nią, aby zobaczyć dodatkowe informacje.
 2. W zakładce Negocjacje zobaczysz Moje negocjacje. Znajdziesz tutaj wszystkie Twoje negocjacje z przewoźnikami.
 3. Kliknij w ikonę zegara, aby zobaczyć szczegółowy przebieg Twoich negocjacji z danym przewoźnikiem.
 4. Kliknij w Pozostałe negocjacje, aby sprawdzić kto inny z Twojej firmy negocjuje ten fracht.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)