Archiwum frachtów

Zaktualizowano 27/11/20 przez Ania

Przenoszenie frachtów do Archiwum pozwala na utrzymanie porządku na głównej liście frachtów. Lista staje się od razu bardziej przejrzysta i łatwiej ją przeglądać. Niepotrzebne ładunki trafią do Archiwum - bez obaw, wciąż będą pod ręką.

Zakładka Archiwum na Platformie Trans.eu

Archiwum - w skrócie

Frachty oznaczone jako archiwalne trafią do osobnej zakładki, a ich listę nadal będzie można przeglądać. Lista będzie dostępna dla wszystkich użytkowników mających dostęp do modułu Frachty.

Do zakładki Archiwum trafią wszystkie frachty, dla których:

  1. upłynęła data ostatniego miejsca rozładunku - fracht zostanie przeniesiony automatycznie,
  2. zakończona została publikacja - dostępna będzie opcja ręcznej archiwizacji.

Listę archiwalną można przeglądać i dowolnie sortować

Dostępna jest także możliwość ponownej publikacji zarchiwizowanej oferty - wystarczy użyć opcji 'Skopiuj fracht'. W razie potrzeby zarchiwizowany fracht. Kopia frachtu pojawi się na liście aktywnych.

Zakładka Archiwum z opcją filtrowania na Platformie Trans.eu

Jak to działa?

Zasady archiwizowania ofert różnią się w zależności od metody.

  1. W przypadku archiwizacji wykonywanej ręcznie:
  • opcja 'Archiwizuj' dostępna w oknie ze szczegółami frachtu, pod przyciskiem 'Więcej';
  • oferty z zakończoną publikacją (ze statusem 'Szukaj ponownie' lub 'Wybierz przewoźnika') po wybraniu 'Archiwizuj' zostaną natychmiast przesłane do Archiwum;
Archiwizacja ręczna frachtu na Platformie Trans.eu
  • dla frachtów z aktywnymi ofertami należy najpierw anulować publikację (nastąpi zakończenie wszystkich negocjacji, kontrahenci zostaną powiadomieni o wycofaniu oferty), następnie wybrać opcję 'Archiwizuj'.

Krok 1 - Anulowanie publikacji z aktywnymi ofertami (przewoźnik zgłosił swoją propozycję stawki):

Krok 1_Anulowanie publikacji frachtu z aktywnymi ofertami na Platformie Trans.eu

Krok 2 - Potwierdzenie anulowania frachtu:

Krok 2_Potwierdzenie anulowania publikacji frachtu na Platformie Trans.eu

Krok 3 - Fracht zmieni status na "Szukaj ponownie", przewoźnicy otrzymają informację o anulacji (potwierdzeniem będzie zmiana statusu na "Zakończono" w zakładce Oferty przewoźników). Można go teraz przenieść do Archiwum:

Krok 3_Archiwizacja ręczna frachtu na Platformie Trans.eu
  1. Archiwizacja automatyczna zadziała:
  • jeśli fracht jest zaakceptowany, po upływie daty ostatniego miejsca rozładunku zostanie samoczynnie przeniesiony do Archiwum. Dalszy proces obsługi będzie kontynuowany (wystawienie zlecenia, przypięcie monitoringu itd.);
  • jeśli fracht był opublikowany (pojawiły się oferty, ale żadna nie została wybrana), po zakończeniu publikacji oraz po upłynięciu daty ostatniego miejsca rozładunku fracht zostanie samoczynnie przeniesiony do Archiwum, a wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
Automatycznie zarchiwizowany fracht ze statusem Zaakceptowany na Platformie Trans.eu

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)