Zarządzanie frachtami wysłanymi

Zaktualizowano 15/12/22 przez Diana

Rodzaje ofert we Frachtach Wysłanych

Moduł Frachty współdzielisz z pozostałym pracownikami Twojej firmy. Do zakładki Wysłane - ze statusem Oczekuje na oferty - trafiają wszystkie oferty firmy opublikowane:

  • na Giełdę
  • do grupy przewoźników
  • przy wykorzystaniu algorytmu SmartMatch

Na liście we Frachtach wysłanych pojawią się również utworzone frachty, które nie zostały opublikowane. Ich status to Kopia robocza.

Moje oferty frachtów

W module Frachty w prawym górnym rogu opublikujesz fracht wybierając Dodaj fracht. Jak krok po kroku uzupełnić formularz dowiesz się przechodząc do artykułu Dodawanie oferty frachtu.

Aby wyświetlić wyłącznie swoje oferty frachtów przefiltruj listę przy użyciu check boxa Pokaż tylko moje frachty.

Zarządzanie frachtami opublikowanymi

W ramach zakładki Wysłane masz możliwość :

  • negocjowania oraz monitorowania - w szczegółach oferty - przebiegu toczących się negocjacji dla wszystkich frachtów firmowych
  • dodawania lub usuwania - z poziomu listy - osoby odpowiedzialnej za fracht klikając w ikonę ołówka, który pojawi się w kolumnie pracownik przy imieniu i nazwisku
  • wykonywania - przy ofertach o odpowiednich statusach - operacji takich jak: odświeżanie, kopiowanie, edytowanie i opublikowanie, usuwanie oraz archiwizowanie oferty.

Potwierdzić aktualność oferty możesz co 15 minut za pomocą ikony "zegarka".

Filtrowanie oraz sortowanie ofert

Do Twojej dyspozycji w zakładce Wysłane pozostaje wyszukiwarka oraz rozbudowane filtry, które w szybki sposób pozwolą Ci dotrzeć do konkretnej oferty.

Masz możliwość sortowania kolumn, na których po najechaniu pojawi się ikona dłoni.

Negocjowanie ofert opublikowanych

W zakładce Wysłane klikając w odpowiednią pozycję na liście, a następnie przechodząc do okna ze szczegółami danej oferty w zakładce Oferty przewoźników masz możliwość:

  1. Negocjowania stawek z przewoźnikami. W tym celu w polu stawka zmień zaproponowaną przez przewoźnika kwotę, a następnie kliknij Wyślij.
Przesłana przez Ciebie propozycja cenowa dla oferty giełdowej ważna jest 15 minut. Czas odmierzany jest nad nazwa firmy, która złożyła ofertę.
  1. Zaakceptowania oferty przewoźnika wybierając Akceptuj.
Po akceptacji oferty przewoźnika fracht automatycznie przenoszony jest do zakładki Archiwum odebranych.
  1. Odrzucenia oferty przewoźnika wybierając Odrzuć.
Dla ofert giełdowych odrzucenie dotyczy konkretnej oferty cenowej, dlatego oferta dalej pozostaje na liście, a każda ze stron może składać kolejne propozycje cenowe.
  1. Definitywnego zakończania negocjacji z danym załadowcą wybierając Zakończ negocjację.
Opcja ta dostępna jest wyłącznie dla ofert opublikowanych na giełdę. Wybierając Zakończ negocjację zarówno Ty jak i przewoźnik nie będziecie mogli w ramach danego frachtu, przesyłać kolejnych propozycji cenowych.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)