Zarządzanie frachtami wysłanymi

Zaktualizowano 17/5/24 przez Jakub

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie są rodzaje frachtów,
 • jak zarządzać frachtami opublikowanymi,
 • jak filtrować i sortować frachty,
 • jak negocjować frachty opublikowane,
 • jak dodać uwagi wewnętrzne do frachtów.

Rodzaje ofert we frachtach

W modle Frachty znajdziesz poniższe zakładki:

 1. W zakładce Dodane znajdziesz:
 • wszystkie opublikowane przez Ciebie i Twoją firmę frachty.
 • kopie robocze z przyszłą datą ładunku.

W tej zakładce znajdziesz szybkie filtry:

Aktywne - oferty o statusie:

 • Wybierz przewoźnika,
 • Oczekuje na oferty,
 • Wstępnie zaakceptowany.

W trakcie negocjacji - oferty o statusie:

 • Wybierz przewoźnika,
 • Wstępnie zaakceptowany.
 1. Zakładka Odebrane dostępna jest dla linii TFF i TFC. Znajdziesz w niej wyłącznie oferty frachtów opublikowane do stałych tras.
Ładunki, które zostały wysłane do grup stałych kontrahentów znajdziesz w module Szukaj ładunków -> zakładka Prywatne.

 1. W zakładce Zaakceptowane jako zleceniodawca znajdziesz wszystkie oferty frachtów, które zakończyły się formalną transakcją na platformie.

Zaznacz Pokaż tylko moje, aby odfiltrować swoje oferty. Opcja dostępna w zakładkach Dodane, Zaakceptowane i Archiwum.

 1. W zakładce Archiwum znajdziesz wyłącznie frachty dodane przez Twoją firmę, dla których: 
 • zakończyła się publikacja, 
 • prowadzone negocjacje nie zakończyły się sukcesem,
 • kopie robocze z datą rozładunku z przeszłości.

Zarządzanie frachtami opublikowanymi

W ramach zakładki Dodane masz możliwość :

 • negocjowania oraz monitorowania - w szczegółach oferty w zakładce Negocjacje - przebiegu toczących się negocjacji dla wszystkich frachtów firmowych

Daty i godziny prezentowane są w czasie lokalnym miejsca załadunku i rozładunku. Każdy użytkownik widzi takie same daty i godziny danego frachtu, niezależnie od tego, w jakiej strefie czasowej się znajduje.

 • dodawania lub usuwania - z poziomu listy - osoby odpowiedzialnej za fracht klikając w ikonę ołówka, który pojawi się w kolumnie OSOBA ODPOWIEDZIALNA przy imieniu i nazwisku

 • wykonywania - przy ofertach o odpowiednich statusach - operacji takich jak: odświeżanie, kopiowanie, edytowanie i opublikowanie, usuwanie oraz archiwizowanie oferty.

Potwierdzić aktualność oferty możesz co 15 minut za pomocą ikony "zegarka".

Filtrowanie oraz sortowanie frachtów

Do Twojej dyspozycji w zakładce Dodane pozostaje wyszukiwarka oraz rozbudowane FILTRY, które w szybki sposób pozwolą Ci dotrzeć do konkretnej oferty.

Masz możliwość sortowania kolumn, na których po najechaniu pojawi się ikona dłoni.

Negocjowanie frachtów opublikowanych

W zakładce Dodane klikając w odpowiednią pozycję na liście, a następnie przechodząc do okna ze szczegółami danej oferty w zakładce Negocjacje masz możliwość:

 1. Negocjowania stawek z przewoźnikami. W tym celu w polu STAWKA zmień zaproponowaną przez przewoźnika kwotę, a następnie kliknij Wyślij.

 1. Zaakceptowania oferty przewoźnika wybierając Akceptuj.

 1. Odrzucenia oferty przewoźnika wybierając Odrzuć.

 1. Definitywnego zakończania negocjacji z danym załadowcą wybierając Zakończ negocjacje.

Po zakończeniu działań w ofercie, w zakładce szczegóły możesz zostawić notatkę z informacjami.

Notatka wewnętrzna

Notatka wewnętrzna to miejsce do wpisania jednostronnych uwag dotyczących przebiegu negocjacji oraz końcowych ustaleń z firmą. Informacje dostępne są wewnętrznie tylko dla zleceniodawcy.
Notatkę wewnętrzną może dodać osoba, która posiada pełny dostęp do Platformy lub osoba kontaktowa/odpowiedzialna za daną ofertę.
 1. Aby dodać notatkę wewnętrzną przejdź do modułu Frachty i wybierz zakładkę Dodane lub Zaakceptowane następnie z listy wybierz ofertę, w zakładce Szczegóły, znajdź sekcję z Notatką wewnętrzną i kliknij w Dodaj, wpisz tekst i Zapisz

 • Notatkę wewnętrzną możesz edytować za pomocą ikony ołówka lub usunąć za pomocą krzyżyka.

 1. Osoba odpowiedzialna po stronie zleceniodawcy może zostawić notatkę wewnętrzną, w której może dodać/zostawić:
 • szczegółowe informacje pomocne dla innych osób, które będą obsługiwały transakcję  z daną firmą w przyszłości 
 • informacje o przebiegu negocjacji, dlaczego wybrał tego a nie innego przewoźnika, do realizacji zlecenia
 • dodatkowe ustalenia z kontrahentem np. kierowca na miejscu ma okazać dodatkowe dokumenty
 • pozostałe informacje, które w jego ocenie są ważne i potrzebne w organizacji

Dzięki tej opcji wszyscy pracownicy w firmie mają dostęp do wszystkich informacji, w przypadku nieobecności pracownika nie ma sytuacji, że tylko on ma dostęp do tych  informacji, które wcześniej mógł notować w innym miejscu lub w ogóle nie zapisywać, polegając na własnej pamięci. 


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)