Awizacje dla przewoźnika

Zaktualizowano 27/9/21 przez Szczepan

Moduł Awizacje (Dock Scheduler) to system do zarządzania oknami czasowymi (awizacjami) i harmonogramem załadunków i rozładunków. Przewoźnik ma dostęp do okien czasowych i harmonogramu.

  1. Kliknij w moduł Awizacje, aby rozpocząć sprawdzanie dostępnych slotów czasowych.

  1. Jako przwoźnik masz dostęp do następujących zakładek: okna czasowe, moje awizacje i harmonogram.

W zakładce okna czasowe, na liście pojawi się zestawienie okien czasowych, stworzonych wcześniej przez załadowcę.

W zakłdce moje awizacje, na liście znajdują sie operacje już zaawizowane/zrealizowane.

W zakładce harmonogram, znajduje się harmonogram magazynu, w którym możesz wpisać swoją awizację.

  1. Dodaj awizację i uzyskaj podgląd dostępnych okien czasowych.

Awizacji możesz dokonać również z poziomu zakładki Harmonogram.

  1. Wybierz datę w harmonogramie i dokonaj awizacji wstępnej.
W oknie zobaczysz wszystkie dostępne przedziały czasowe dla danego magazynu.

  1. Uzupełnione i zapisane dane są widoczne na harmonogramie magazynu przewoźnika i załadowcy.
Awizację ze statusem Uzupełnij dane, możesz edytować z poziomu zakładki Moje awizacje i Harmonogram.
  1. Po zapisaniu formularza zmieni się status awizacji na: Gotowa awizacja/Załadunek.

Dzięki tym krokom, załadowca jest informowany na jakim etapie jest proces awizacji.

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)