Awizacje dla przewoźnika

Zaktualizowano 2/8/22 przez Szczepan

Moduł Awizacje (Dock Scheduler) to system do zarządzania oknami czasowymi (awizacjami) i harmonogramem załadunków i rozładunków. Przewoźnik ma dostęp do okien czasowych i harmonogramu.

  1. Kliknij w moduł Awizacje, aby rozpocząć sprawdzanie dostępnych slotów czasowych.

  1. Jako przwoźnik masz dostęp do następujących zakładek: okna czasowe, moje awizacje i harmonogram.

W zakładce okna czasowe, na liście pojawi się zestawienie okien czasowych, stworzonych wcześniej przez załadowcę.

W zakłdce moje awizacje, na liście znajdują sie operacje już zaawizowane/zrealizowane.

W zakładce harmonogram, znajduje się harmonogram magazynu, w którym możesz wpisać swoją awizację.

  1. Dodaj awizację i uzyskaj podgląd dostępnych okien czasowych.

Awizacji możesz dokonać również z poziomu zakładki Harmonogram.

  1. Wybierz datę w harmonogramie i dokonaj awizacji wstępnej.
W oknie zobaczysz wszystkie dostępne przedziały czasowe dla danego magazynu.

  1. Uzupełnione i zapisane dane są widoczne na harmonogramie magazynu przewoźnika i załadowcy.
Awizację ze statusem Uzupełnij dane, możesz edytować z poziomu zakładki Moje awizacje i Harmonogram.
  1. Po zapisaniu formularza zmieni się status awizacji na: Gotowa awizacja/Załadunek.

Dzięki tym krokom, załadowca jest informowany na jakim etapie jest proces awizacji.

Udostępnianie awizacji dla kierowcy w aplikacji TransTask

Chcesz w automatyczny sposób udostępnić dane awizacji swoim kierowcom? Teraz już masz taką możliwość. Dzięki temu Twoi kierowcy będą mieli pod ręką niezbędne dane do zrealizowania awizacji.

Możesz dodać dane kierowcy na dwa sposoby:
1) przy tworzeniu awizacji w zakładce Okna czasowe
2) edytując dane istniejącej awizacji w zakładce Moje awizacje

Uzupełnij dane awizacji
  1. W tym celu uzupełnij dane awizacji o dane Twojego kierowcy: Imię, nazwisko i numer telefonu z poprawnym kierunkowym.
  2. Zaznacz opcję Udostępnij dane awizacji w aplikacji TransTask.
  3. Jeśli chcesz, aby kierowca otrzymał smsa - zaznacz również opcję Wyślij SMS.
  4. Potwierdź wprowadzone dane klikając w przycisk Dodaj awizację (lub Zapisz zmiany jeśli edytowano już istniejącą awizację).

Twój kierowca powinien otrzymać SMS z przekierowaniem do pobrania aplikacji TransTask na swój telefon oraz z jednorazowym kodem dostępu do awizacji.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)