Zarządzanie frachtami wysłanymi

Z tego artykułu dowiesz się: jakie są rodzaje frachtów, jak zarządzać frachtami opublikowanymi, jak filtrować i sortować frachty, jak negocjować frachty opublikowane, jak dodać uwagi wewnętrzne do frachtów.

Zaktualizowano 17/5/24 przez Jakub

Archiwum frachtów

Przenoszenie frachtów do Archiwum pozwala na utrzymanie porządku na głównej liście frachtów. Lista staje się od razu bardziej przejrzysta i łatwiej ją przeglądać.

Zaktualizowano 12/6/24 przez Jakub

Termin płatności za fracht

Z tego artykułu dowiesz się: jak ustawić termin płatności za fracht jak ustawić termin płatności w module Frachty

Zaktualizowano 31/10/23 przez Jakub

Import frachtów za pomocą pliku CSV

Dowiedz się jak dodać plik CSV na Platforme Trans.eu

Zaktualizowano 5/6/24 przez Jakub

Szablony frachtów

Z tego artykułu dowiesz się: jak utworzyć szablon frachtu jak skorzystać z utworzonego szablonu jak usunąć szablon frachtu

Zaktualizowano 16/6/24 przez Jakub

Multifracht - obsługa po stronie zleceniodawcy

Z tego artykułu dowiesz się jak dodać ofertę z opcją multifrachtu oraz jak wygląda obsługa frachtu i zlecenia z opcją multifrachtu.

Zaktualizowano 12/6/24 przez Ania

Multifracht - obsługa po stronie zleceniobiorcy

Z tego artykułu dowiesz się jak wygląda obsługa frachtu oraz zlecenia z opcją multifrachtu.

Zaktualizowano 21/5/24 przez Ania

Formy rozliczenia za fracht

Z tego artykułu dowiesz się jak dodać ofertę frachtu z płatnością za tonę oraz jak dodać ofertę frachtu z płatnością za kurs.

Zaktualizowano 6/11/23 przez Costin Neagu

Masowe akcje na frachtach

Z tego artykułu dowiesz się: - jakie masowe akcje możesz wykonać w zakładkach Wysłane i Odebrane - jakie masowe akcje możesz wykonać w zależności od statusu frachtu

Zaktualizowano 17/6/24 przez Jakub

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)