Operacje na frachtach odebranych

Jeśli jesteś zleceniobiorcą dowiedz się jak zarządzać frachtami odebranymi oraz prowadzić i monitorować negocjacje w module Frachty Odebrane.

Zaktualizowano 10/5/23 przez Diana

Zarządzanie frachtami wysłanymi

Z tego artykułu dowiesz się: jakie są rodzaje frachtów, jak zarządzać frachtami opublikowanymi, jak filtrować i sortować frachty, jak negocjować frachty opublikowane, jak dodać uwagi wewnętrzne do frachtów.

Zaktualizowano 23/9/23 przez Jakub

Archiwum frachtów

Przenoszenie frachtów do Archiwum pozwala na utrzymanie porządku na głównej liście frachtów. Lista staje się od razu bardziej przejrzysta i łatwiej ją przeglądać.

Zaktualizowano 24/3/23 przez Anna

Termin płatności za fracht

Z tego artykułu dowiesz się: jak ustawić termin płatności za fracht jak ustawić termin płatności w module Frachty

Zaktualizowano 2/8/23 przez Jakub

Import frachtów za pomocą pliku CSV

Dowiedz się jak dodać pli CSV na Platforme Trans.eu

Zaktualizowano 18/9/23 przez Jakub

Szablony frachtów

Z tego artykułu dowiesz się: jak utworzyć szablon frachtu jak skorzystać z utworzonego szablonu jak usunąć szablon frachtu

Zaktualizowano 11/5/23 przez Jakub

Formy rozliczenia za fracht

Z tego artykułu dowiesz się jak dodać ofertę frachtu z płatnością za tonę oraz jak dodać ofertę frachtu z płatnością za kurs.

Zaktualizowano 22/6/23 przez Ania

Masowe akcje na frachtach

Z tego artykułu dowiesz się: - jakie masowe akcje możesz wykonać w zakładkach Wysłane i Odebrane - jakie masowe akcje możesz wykonać w zależności od statusu frachtu

Zaktualizowano 21/8/23 przez Jakub

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)