Faktury dla kontrahenta

Zaktualizowano 7/2/24 przez Małgorzata

Wystawienie faktury dla kontrahenta

Fakturę można wystawić na dwa sposoby:

 1. W oparciu o zlecenie systemowe utworzone na platformie przez zleceniodawcę.
 2. Bez zlecenia, samodzielnie uzupełniając wszystkie dane.

Pierwszy sposób jest znacznie krótszy. Zachodzi tu jednak pewna zależność. W tym przypadku podstawą jest akceptacja transakcji na platformie dzięki, której zleceniodawca generując systemowe zlecenieumożliwia Ci - przy pomocy jednego kliknięcia - wystawienie faktury (w której automatycznie podstawią się dane ze zlecenia). Wystawiając fakturę do zlecenia utworzonego w systemie:

 • z poziomu Menu przejdź do modułu "Faktury"
 • w prawym górnym rogu pozycja "Więcej"
 • na liście wybierz "Dodaj fakturę ze zlecenia"
 • wyfiltruj z listy zlecenie systemowe do którego chcesz wystawić fakturę
 • zaznacz odpowiednią pozycję i kliknij "Dodaj fakturę"
Jeśli Twój kontrahent nie wystawia zleceń za pośrednictwem platformy może skłoni go do tego ten artykuł, w którym opisano jakie to proste i jak bardzo zoptymalizuje to zarówno Jego jak i Twoją pracę.

Drugi sposób wymaga samodzielnego uzupełnienia danych. Wobec tego pozostając w module "Faktury":

 • w prawym górnym rogu kliknij "Dodaj Fakturę"
 • uzupełnij wymagane pola
 • "Zapisz" lub "Wystaw Fakturę"

Cofnięcie wystawionej dla kontrahenta faktury

Aby cofnąć wystawiona fakturę:

 • przejdź do zakładki "Faktury przychodowe"
 • wyfiltruj interesującą Cię wystawioną fakturę o statusie "wystawiona"
 • w szufladzie po prawej stronie kliknij "Więcej"
 • "Cofnij wystawianie"
Cofniecie wystawienia zwalnia nam numer, który przypisany zostanie do kolejnej faktury.

Korekta wystawionej dla kontrahenta faktury

Aby skorygować fakturę:

 • przejdź do zakładki "Faktury przychodowe"
 • wyfiltruj interesującą Cię wystawioną fakturę
 • z poziomu menu w "trzech kropkach" wybierz "Skoryguj fakturę"
 • uzupełnij dane faktury korygującej
 • "Zapisz" lub "Wystaw fakturę"

Zakładka "Noty obciążeniowe" to miejsce, w którym pojawią się wszystkie wystawione przez Ciebie noty obciążeniowe oraz te, które zapisałeś do wystawienia.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)