Książka adresowa

Zaktualizowano 9/7/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej TFF (Trans for Forwarders), TFC (Trans for Carriers) oraz CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak dodać nowe adresy do książki adresowej,
 • jak edytować wprowadzone adresy,
 • jak wyznaczyć domyślne adresy załadunku i rozładunku.

Dzięki książce adresowej możesz w wygodny sposób zarządzać adresami swojej firmy, a także korzystać z jej wspólnej listy adresów. Dzięki temu, w przypadku adresów powtarzalnych, nie musisz uzupełniać ich za każdym razem:

 • dane adresowe uzupełnią się na podstawie adresu zapisanego w książce,
 • wyszukiwarka ułatwi Ci szybki dostęp do zapisanych adresów,
 • książka wskaże domyślny adres dla danej operacji dla Załadowcy,
 • w linii produktowej CargoON możesz skorzystać z listy szybkiego dostępu do adresów stałych

Adresy zapisane w książce adresowej pozwolą zaoszczędzić czas, który do tej pory przeznaczałeś na wprowadzanie powtarzających się miejsc operacji załadunku, rozładunku, czy punktów odprawy celnej, podczas publikowania ofert frachtów czy dodawania zleceń transportowych. 

Książka adresowa jest zarządzana i współdzielona ze wszystkimi użytkownikami tego samego konta firmowego.

Zarządzanie adresami w książce adresowej

Dostęp do książki adresowej oraz możliwość zarządzania adresami zwykłymi (dodawania, edytowania, usuwania) mają wszyscy użytkownicy bez względu na typ konta czy posiadane dodatki. 

 1. Aby przejść do książki adresowej, kliknij w awatar a następnie w Moja firma
 1. W zakładce Książka adresowa możesz wprowadzić adresy, m.in. swoich kontrahentów, miejsc załadunku oraz rozładunku.
  Domyślnie lista adresów jest ułożona alfabetycznie, następnie lista ułoży się według popularności używanych adresów.
Linia CargoON dodatkowo posiada funkcję przypisywania adresów jako adresy stałe - adresy z ikoną domku. To adresy, które należą do Twojej firmy. Możesz wprowadzić do 10 takich "ulubionych" adresów w książce adresowej.
Prawo przypisywania i zarządzania adresami domyślnymi załadunku lub rozładunku posiadają użytkownicy z typem konta Administrator.

 1. Kliknij w przycisk Dodaj nowy adres
 1. W formularzu wypełnij pola oznaczone gwiazdką. Jeśli chcesz zapisać adres, jako adres stały, zaznacz checkbox. Następnie Zapisz zmiany. Wprowadzony adres zostanie zachowany w książce adresowej.

 1. Dodane adresy możesz modyfikować. Kliknij w ikonę 3 kropek, aby wybrany adres:
 • ustawić jako domyślny adres załadunku
 • ustawić jako domyślny adres rozładunku
 • edytować,
 • usunąć (wyjątek stanowią magazyny, które możesz usunąć jedynie z poziomu Harmonogramy).

Adresy ustawione jako domyślne adresy załadunku i rozładunku będą wybierane jako wyjściowe adresy w oknie dodawania zleceń i frachtów.
Użytkownik linii CargoON może dodatkowo ustawić wybrany adres jako adres stały

Integracja książki adresowej z publikacją frachtów oraz zleceń

Na przykładzie publikacji frachtów prześledźmy, w jaki sposób możesz wykorzystać książkę adresową.

 1. Kliknij w przycisk Dodaj fracht.
 1. Adresy, które w książce adresowej ustawiłeś jako domyślne adresy załadunku/rozładunku automatycznie pojawiły się w formularzu.

Możesz je edytować rozwijając szczegóły adresu.

Odpowiedni adres możesz wyszukać po nazwie lub lokalizacji.

W linii produktowej TFF po kliknięciu w pole adresu zobaczysz 5 ostatnio wybieranych lokalizacji. W następnej kolejności adresy ułożone alfabetycznie.
W linii produktowej CargoON po kliknięciu w pole adresu zobaczysz 5 ostatnio wybieranych lokalizacji, następnie adresy stałe, potem kolejne zapisane adresy ułożone alfabetycznie.

 1. Z tego poziomu również możesz wprowadzić adres do książki adresowej, zaznaczając checkbox.

Nowo dodany adres znajdziesz w swojej książce adresowej:

 1. Do książki adresowej możesz wprowadzać także adresy w przypadku frachtu multistopowego. Kliknij w Dodaj kolejną lokalizację, wypełnij pola obowiązkowe w formularzu, zaznacz checkbox Dodaj adres do książki adresowej.

Książka adresowa dla dodatku Dock Scheduler

W książce adresowej znajdują się również adresy magazynów, które możesz wykorzystać do szybkiego uzupełnienia danych adresowych dla punktu operacji załadunku bądź rozładunku, podczas publikacji frachtu.

Wybrany magazyn możesz ustawić w książce adresowej jako domyślny adres załadunku lub rozładunku.

 1. W zakładce Harmonogramy, kliknij przycisk Więcej, a następnie w Ustawienia magazynu, którego dane chcesz edytować.

 1. Kliknij Dane magazynu, a następnie Edytuj.

 1. W nowym oknie wprowadź zmiany. Następnie kliknij Zapisz.

Wprowadzone zmiany automatycznie zapisują się w książce adresowej.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)