Formy rozliczenia za fracht

Zaktualizowano 6/11/23 przez Costin Neagu

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników Trans for Forwarders i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak dodać ofertę frachtu z płatnością za tonę
 • jak dodać ofertę frachtu z płatnością za kurs

Rozliczenie usługi transportowej bazujące na wadze przewiezionego ładunku jest najpopularniejszą metodą rozliczania frachtów w logistyce materiałów sypkich.

Rozliczenie za tonę jest dostępne:

- dla frachtów określonych miejscem załadunku oraz rozładunku, bez pośrednich operacji załadunku lub rozładunku
- dla frachtów ze zdefiniowanym maksymalnie jednym ładunkiem, możliwym do przewiezienia na nadwoziach przeznaczonych do transportu materiałów sypkich: wywrotka, walkingfloor, silos

Wybór tony jako jednostki rozliczeniowej pozwala na określenie stawki jednostkowej za tonę oraz określenia podstawy rozliczenia, którą zależnie od warunków zlecenia będzie waga na załadunku lub rozładunku. Platforma w całym procesie wspiera użytkowników (zarówno publikującego ofertę, jak i negocjujących przewoźników), którzy wprowadzają stawki za tonę, w przeliczeniu orientacyjnej stawki za pełny kurs bazując na deklarowanej wadze ładunku lub ładowności.
Platforma wspiera klientów w całym procesie end2end, począwszy od pozyskiwania ofert przewozu, poprzez akceptację transakcji, wystawienie i ustalenie warunków zlecenia, po faktyczną realizację transportu i rozliczenie, finalnie oferując zlecenie podsumowane dokładną wartością w oparciu o raportowane wagi.

Dodanie oferty frachtu ze stawką za tonę

 1. Z menu po prawej stronie wybierz moduł Frachty, następnie kliknij w zielony przycisk Dodaj fracht.

 1. Uzupełnij formularz:
 • wprowadź dane załadunku oraz rozładunku (w przypadku płatności za tonę, w ofercie możesz podać tylko jedną lokalizację tzn z punktu A do punktu B, bez multistopów)
 • określ wymagania pojazdu, wybierz typ nadwozia: wywrotka, walkingfloor, silos lub ich dowolna kombinację
 • zaznacz rodzaj frachtu FTL
Po wybraniu, określonych typów nadwozia jednostką rozliczeniową będzie tona, w razie potrzeby w szczegółach przewozu możesz zmienić ją na kurs i podać cenę za kurs (rozliczenie za kurs opisane jest w drugiej części artykułu)

 • w szczegółach przewozu jednostką rozliczeniową jest tona, wybierz podstawę rozliczenia waga na załadunku lub waga na rozładunku
 • wybierz tryb publikacji frachtu
 • wprowadź stawkę za tonę
 • opublikuj fracht

  Podstawa rozliczenia wskazuje nam wagę (raportowaną bezpośrednio na załadunku lub rozładunku), która będzie stanowiła podstawę wyznaczenia końcowej wartości zlecenia rozliczanego za tonę. Podawana przy publikacji frachtu wartość jest tylko wartością przybliżoną na podstawie zakładanej wagi ładunku.

*Jak wyliczana jest przybliżona wartość frachtu:

 • Jeśli w ofercie frachtu, podana została tylko ładowność pojazdu

 np. ładowność pojazdu 10 t, stawka za tonę 100 PLN, przybliżona wartość frachtu wyniesie 1000 PLN

 • Jeśli w ofercie frachtu, podana została ładowność pojazdu, oraz waga całkowita

np. ładowność pojazdu 10 t, w szczegółach ładunku waga całkowita 8,5t, stawka za tonę 100 PLN, przybliżona wartość frachtu wyniesie 850 PLN

 1. Opublikowana oferta będzie widoczna, w module Frachty, na liście w zakładce Dodane

 • Po kliknięciu w ofertę na liście, pojawi się okno zawierające szczegółowe informację o ofercie

 • Przewoźnik w szczegółach oferty, zobaczy stawkę za tonę oraz przybliżoną wartość za fracht

 • W oknie ze szczegółami, wybierz zakładkę negocjacje, aby zobaczyć oferty ze strony przewoźników, jeśli zdecydujesz się na którąś ofertę , potwierdź swój wybór klikając w opcje Akceptuj

 • Zaakceptowana oferta trafi do zakładki zaakceptowane w module Frachty

 1. Przejdź do modułu Zlecenia
 • w zakładce bieżące wybierz z listy zlecenie

 • dodaj warunki zlecenia, następnie wyślij je do zleceniobiorcy
 • po uzupełnieniu danych przez zleceniobiorcę, zlecenie będzie oczekiwało na realizację

Dodanie oferty frachtu ze stawką za kurs

 1. Z menu po prawej stronie wybierz moduł Frachty, następnie kliknij w zielony przycisk Dodaj fracht.
 2. Uzupełnij fracht 
 • wprowadź dane załadunku oraz rozładunku
 • określ wymagania pojazdu

Jeśli wybrany zostanie typ nadwozia: wywrotka, walkingfloor, silos lub ich dowolna kombinacja, pojawi się sekcja ze szczegółami przewozu, w którym należy wskazać określoną jednostkę rozliczeniową kurs oraz wpisać cenę za kurs.

W przypadku pozostałych typów nadwozi nie pojawi się sekcja z jednostką rozliczeniową - kurs pozostaje jedyną dostępną i domyślną jednostką rozliczenia.

 • wybierz tryb publikacji frachtu
 • wprowadź cenę za kurs
 • opublikuj fracht

 1. Opublikowana oferta będzie widoczna, w module Frachty, na liście w zakładce Dodane

 • Po kliknięciu w ofertę na liście, pojawi się okno zawierające szczegółowe informację o ofercie

 • Przewoźnik w szczegółach oferty, zobaczy stawkę

 • W oknie ze szczegółami, wybierz zakładkę negocjacje aby zobaczyć oferty ze strony przewoźników, jeśli zdecydujesz się na którąś ofertę , potwierdź swój wybór klikając w opcje Akceptuj

 • Zaakceptowana oferta trafi do zakładki zaakceptowane w module Frachty

 1. Przejdź do modułu Zlecenia
 • w zakładce bieżące wybierz z listy zlecenie

 • dodaj warunki zlecenia, następnie wyślij je do zleceniobiorcy
 • po uzupełnieniu danych przez zleceniobiorcę, zlecenie będzie oczekiwało na realizację

Rozliczenia frachtów z ceną do dwóch miejsc po przecinku

Kiedy ustalasz cenę, możesz podać ją jako liczbę z ułamkiem dziesiętnym. Cenę frachtu określisz z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

W poniższym przykładzie stawka za tonę to 13,88 PLN. Dla ładowności pojazdu 15 ton przybliżona wartość frachtu wyniesie ~208,20 PLN za kurs. 

Pole stawki może zawierać maksymalnie 7 cyfr

Cena z częścią dziesiętną pojawi się na wszystkich listach frachtów, ofert, w szczegółach frachtów, w szczegółach ofert, w zleceniach i komunikatorze.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)