Funkcje modułu Faktury

Zaktualizowano 7/2/24 przez Małgorzata

W module Faktury znajdziesz cztery zakładki

 1. Faktury przychodowe
 2. Korekty
 3. Noty obciążeniowe
 4. Płatności

W pierwszej zakładce Faktury przychodowe znajdziesz pozycje faktur o statusach:

 • Do wystawienia (w oparciu o wystawione Twojej firmie zlecenia systemowe oraz te przygotowane do wystawienia, które utworzyłeś samodzielnie)
 • W przygotowaniu (występuje, kiedy faktura została utworzona automatycznie i brakuje niezbędnych danych do wystawienia)
 • Wystawione
 • Skorygowane
Pamiętaj! aby sprawniej nimi zarządzać możesz korzystaj z FILTRÓW.

Dla pozycji o statusie Do wystawienia w poziomu trzech kropek wykonasz następujące czynności:

 • Wystawisz fakturę
 • Edytujesz lub usuniesz fakturę

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze dane ze zlecenia odpowiadają danym na fakturze, dlatego masz możliwość edytowania faktury przed jej wystawieniem. W tym celu po kliknięciu przy odpowiedniej pozycji Edytuj fakturę:

 • wprowadź zmiany
 • Zapisz bądź Wystaw fakturę

Dla pozycji o statusie Wystawiona z poziomu trzech kropek masz możliwość pobrania, podglądu, edycji oraz skorygowania faktury.

Uwaga: Edytując fakturę, która została już wystawiona po wprowadzeniu zmian pojawi się ona w zakładce Faktury przychodowe ponownie ze statusem Do wystawienia

Klikając w dowolną pozycję na liście w zakładce Faktury przychodowe wysunie się szuflada w której znajdziesz następujące zakładki:

 • szczegóły
 • kontrahenci
 • płatności
 • załączniki
W zakładce Załączniki wyświetlisz kopię zlecenia systemowego (utworzonego prze załadowcę na platformie). Z tego miejsca możesz dodać także własne załączniki.

W kolejnej zakładce Korekty pojawią się wszystkie faktury, które zostały skorygowane oraz przygotowane przez Ciebie do skorygowania.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)