Widget Transakcje bez oceny

Zaktualizowano 17/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj widget Transakcje bez oceny do swojego Dashboardu, jeśli chcesz szybko sprawdzić liczbę transakcji, które nie zostały ocenione, zarówno po twojej stronie jak i po stronie kontrahenta.

Widget Transakcje bez oceny:

 • należy do widgetów z kategorii Oceny,
 • skierowany jest do zleceniodawców i zleceniobiorców,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie transakcji gotowych do oceny po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy oraz transakcji archiwalnych, które nie zostały ocenione,
 • prezentuje dane w ujęciu dla całej firmy oraz użytkownika,
 • przedstawia dane historyczne z ostatnich 30 i 120 dni,
 • możesz dodać do swojego Dashboardu wielokrotnie (maksymalnie 9 razy).

Nawigacja w widgecie

Główne elementy widgetu Transakcje bez oceny, to:

 1. Filtry - umożliwiają przełączenie widoku z danymi kontrahenta (zleceniodawcy lub zleceniobiorcy) i ocenami (przychodzącymi lub wychodzącymi).
 1. Wizualizacje głównych wartości - dotyczą transakcji nieocenionych (cyfra na czarnym kole z czerwoną kropką) oraz czekających na ocenę (biały okrąg, oznaczone żółtą kropką).
  Ikona postaci nad kołami oznacza, że dane te są prezentowane dla użytkownika. Dotyczą one okresu ostatnich 120 dni (informacja w szarym kole).
  Dane po prawej stronie odnoszą się do transakcji całej firmy. Na ten widoku możesz przełączyć się za pomocą przycisku ze strzałkami.
 1. Oceny wychodzące od zleceniobiorców - są to oceny kontrahenta, które dotyczą tych samych transakcji.
 2. Informacja z jakiego widoku (dla użytkownika lub firmy) korzystasz.

Jak analizować dane

 1. Aby ułatwić analizę danych dodaj widget dwukrotnie (maksymalnie widget dodasz 9 razy).
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.
 1. Na jednym widgecie ustaw widok dla użytkownika (1), na drugim widok dla firmy (2).

Przykład

Wybrane filtry (zarówno dla widoku dla użytkownika i całej firmy) to zleceniodawca oraz oceny przychodzące.

Dane dotyczą ocen, które zleceniodawca (w tym przypadku my) powinien otrzymać od zleceniobiorcy.

 • Użytkownik po swojej stronie ma nieocenione 2 transakcje, natomiast cała firma 8. Są to transakcje, dla których minął czas na otrzymanie ocen (transakcje ze statusem brak oceny na Platformie).
Po kliknięciu w czarne koło w przeglądarce otworzy się nowe okno modułu Oceny i referencje, zostaniesz przeniesiony do zakładki Archiwum. Sprawdzisz, które z transakcji nie zostały ocenione przez kontrahenta.
Jeśli przeglądasz jako użytkownik zobaczysz listę tylko twoich transakcji.
 • W tym momencie użytkownik nie ma żadnych transakcji, które czekają na ocenę kontrahenta. W całej firmie na ocenę czeka 19 transakcji.
Jeśli chcesz przypomnieć kontrahentowi, że ma do ocenienia transakcje, kliknij w koło Gotowe do oceny. W przeglądarce otworzy się nowe okno modułu Oceny i referencje, zostaniesz przeniesiony do zakładki Poproś o ocenę skąd w łatwy sposób wyślesz swoją prośbę.
Jeśli przeglądasz jako użytkownik zobaczysz listę tylko twoich transakcji gotowych do oceny.
 • Ponieważ obie strony mogą oceniać te same transakcje u dołu widgetu pokazujemy dane dla drugiego kontrahenta. Dzięki temu, w szybki sposób można sprawdzić, czy druga strona oceniła nas.
  W naszym przykładzie widzimy, że - w przypadku firmy - druga strona oceniła 19 transakcji, warto więc sprawdzić te oceny i rozważyć ocenienie transakcji również po naszej stronie.
Prezentacja danych dotyczących transakcji archiwalnych, które nie zostały ocenione, jest następująca:
- dla zleceniodawcy oceny wychodzące z ostatnich 30 dni oraz przychodzące z ostatnich 120 dni
- dla zleceniobiorcy oceny wychodzące z ostatnich 120 dni oraz przychodzące z ostatnich 30 dni.

Ponieważ Transakcje bez oceny możesz dodać maksymalnie 9 razy a w samym widgecie masz do wyboru kilka filtrów, możesz tworzyć różne konfiguracje, które będą potrzebne do przeanalizowania danych

Transakcje nieocenione (archiwalne) wyświetlamy na czerwono. Te transakcje, które można ocenić wyświetlamy na żółto. Jeśli wszystkie transakcje są ocenione oznaczamy je kolorem zielonym.

Dzięki widgetowi Transakcje bez oceny możesz budować swoją wiarygodność (prosząc o ocenę) oraz zwiększać zaufanie poprzez regularne ocenianie transakcji i dbanie o ich aktualność.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)