Publikacja frachtu i szukanie przewoźników przy pomocy reguły

Zaktualizowano 15/3/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) oraz dla użytkowników linii produktowej  CargoON

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak opublikować fracht za pomocą reguły automatycznej,
 • jak opublikować fracht za pomocą reguły automatycznej z opcją kup teraz

Publikacja frachtu i szukanie przewoźnika przy pomocy reguły

Reguły automatyczne będą się podpowiadały przy publikacji frachtu, za każdym razem kiedy kryteria propozycji będą się z nimi pokrywały.

Określenie parametrów reguły automatycznej tj. cena, waluta, termin płatności możesz określić każdorazowo w formularzu frachtu.

Przykład pasującej reguły:

 1. Jeśli przy publikacji frachtu, chcesz skorzystać z funkcji Reguły automatyczne:
 • w formularzu wprowadzić cenę, pole nie jest obowiązkowe
 • wprowadź walutę, pole jest obowiązkowe
 • uzupełnij termin płatności, pole jest obowiązkowe
 • kliknij przycisk Opublikuj fracht

 1. Opublikowany fracht znajdziesz w module Frachty w zakładce Dodane.

W szczegółach frachtu znajdziesz informacje:

 • przez jaki czas Twoja oferta będzie opublikowana
 • jaki wybrałeś typ publikacji
 • cenę publikacji
 • kroki publikacji
 • termin płatności

 1. Jeśli zleceniobiorca wyśle odpowiedź na ofertę, znajdziesz ją w oknie ze szczegółami oferty w zakładce Negocjacje.
 2. Jeśli minął określony czas publikacji 1 kroku reguły, przechodzi ona do kolejnego kroku, który wskazany został przy tworzeniu reguły.
 3. Reguła zakończy działanie jeśli fracht zostanie zaakceptowany lub gdy żaden z adresatów nie prześle oferty, lub gdy oferta zostanie przez wszystkich odrzucona - fracht zostanie przeniesiony do archiwum.

Jeśli nie chcesz opublikować frachtu za pomocą reguły automatycznej, wybierz inny tryb publikacji frachtu.

Publikacja frachtu przy pomocy reguły z opcją kup teraz

Opcja dostępna jest w formularzu publikacji frachtu.

Jeśli włączysz tę opcję, akceptacja warunków przez przewoźnika będzie oznaczała zawarcie transakcji. Oferty od pozostałych przewoźników zostaną odrzucone.

Ważne
Opcja KUP TERAZ - nie jest obsługiwana na giełdzie ładunków oraz w Stałych trasach z ustalonymi warunkami cenowymi,
krok z giełdą ładunków zostanie pominięty.
Dla Przewoźników w Stałych trasach fracht zostanie opublikowany wedle wcześniej ustalonych warunków.

 1. Przykład publikacji reguły z opcją Kup teraz:
 • w formularzu frachtu wprowadź cenę oraz walutę
 • zaznacz opcję Kup teraz
 • wprowadź termin płatności
 • kliknij w przycisk Opublikuj fracht

 1. Opublikowany fracht znajdziesz w module Frachty w zakładce Dodane.

 1. W szczegółach frachtu znajdziesz informacje:
 • przez jaki czas Twoja oferta będzie opublikowana
 • jaki wybrałeś typ publikacji
 • cenę publikacji
 • kroki publikacji
 • termin płatności

 1. Jeśli zleceniobiorca zaakceptuje ofertę, fracht zostanie przeniesiony do zakładki zaakceptowane w Module frachty.
 2. Jeśli minął określony czas publikacji 1 kroku reguły, przechodzi ona do kolejnego kroku, który wskazany został przy tworzeniu reguły.
 3. Reguła zakończy działanie jeśli fracht zostanie zaakceptowany lub gdy żaden z adresatów nie odpowie na ofertę, lub gdy oferta zostanie przez wszystkich odrzucona - fracht zostanie przeniesiony do archiwum.

Dodawanie reguły automatycznej - dowiedz się więcej.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)