Raport - Carrier On Time (Dock Scheduler)

Zaktualizowano 3/7/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty Business Intelligence oraz mają dostęp do produktu Dock Scheduler

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty BI.

Na podstawie danych z raportu Carrier On Time:

 • sprawdzisz punktualność swoich podwykonawców,
 • będziesz mógł wpłynąć na poprawę współpracy z podwykonawcami,
 • poprawisz wydajność pracy magazynu,
 • będziesz mógł nagrodzić najbardziej punktualnych przewoźników.

Nawigacja w raporcie Carrier On Time

Aby przejść do raportu, kliknij w moduł Raporty BI, a następnie wybierz zakładkę Carrier On Time.

Raport składa się z 8 głównych sekcji:

 1. Range of date - określa zakres czasu.
 2. Delay time range (min) - parametr, który określa czas akceptowanego spóźnienia.
 3. % number of operations over time - wykres prezentujące dane magazynu na konkretny dzień.
 4. Total numbers of operations - wykres pierścieniowy pokazujący łączną liczbę wszystkich operacji.
 5. Number of operation delay at time range (min) - wykres przedstawia liczbę opóźnień w konkretnym zakresie czasu.
 6. % of operation for carriers - procent wykonanych operacji przez konkretnego przewoźnika.
 7. Total number of operations by warehouse - zestawienie wszystkich operacji, pokazujące całkowitą liczbę, a także opóźnionych i zrealizowanych w czasie operacji, w danych magazynach.
 8. Distribution of operations over time per carrier - widok awizacji przypadających na konkretny dzień w podziale na przewoźnika.

Raport bazuje na danych pozyskanych z modułu Dock Scheduler.

Punktualność i opóźnienia podwykonawców są wyznaczane na podstawie zaplanowanych czasów awizacji względem czasu statusów rzeczywistego pojawienia się podwykonawcy w magazynie.

Range of date

Informacja o zakresie czasu przedstawianych danych. Zakres czasu możesz określić za pomocą filtrów - piszemy o nich w dalszej części artykułu.

Delay time range (min)

Parametr, dzięki któremu możesz określić czas akceptowanego opóźnienia.

 • czas opóźnienia możesz ustawić za pomocą suwaka lub strzałek,
 • zakres minimalny to 1 minuta,
 • zakres maksymalny wynosi 20 minut,
 • określony przez Ciebie czas opóźnienia w tej sekcji, będzie obowiązywać dla wszystkich wykresów w raporcie.

W naszym przykładzie akceptowany czas opóźnienia to 11 minut. Oznacza to, że przewoźnik, który na konkretnej awizacji będzie miał opóźnienie mniejsze niż 11 minut (np. pojawi się na magazynie 7 minut po ustalonym czasie), nie będzie oznaczony, jako opóźniony.

% number of operations over time

Ta część raportu prezentuje dane przypadające na konkretny dzień, w konkretnym magazynie:

 • łączną liczbę wszystkich awizacji (określoną przez wysokość słupka),
 • łączną liczbę opóźnionych awizacji (bordowa część słupka),
 • łączną liczbę awizacji, które odbyły się o czasie (szara część słupka),
 • łączna liczba awizacji, które nie odbyły się z powodu braku pojazdu (granatowa część słupka),
 • procent opóźnień (zobrazowany za pomocą żółtej linii).

Awizacja otrzymuje status opóźnionej wtedy, gdy przewoźnik przyjechał na teren magazynu po zaplanowanym czasie rezerwacji awizacji. Te dane są pozyskiwane bezpośrednio z modułu Harmonogramy (Dock Scheduler).

Total number of operations

Wykres pierścieniowy obrazujący sumę wszystkich awizacji.

 • na granatowo procent łącznej liczby awizacji ze statusem brak pojazdu. Są to awizacje, które nie doszyły do skutku, ponieważ pojazd nie pojawił się na terenie magazynu.
 • na szaro procent łącznej liczby awizacji o czasie,
 • na bordowo procent łącznej liczby opóźnionych awizacji.

Number of operation delay at time range (min)

Wykres przedstawia liczbę opóźnień w rozbiciu na zakresy czasowe, które określone za pomocą parametru Delay time range (min).

W naszym przykładzie Delay time range (min) wynosi 11 minut. Wykres obrazuje, ile opóźnień wydarzyło się w przedziale do 11 do 20 min, ile w przedziale od 21 do 30 itd.

Słupki na wykresie są podzielone. Dane grupujemy, a każdy fragment odpowiada pojedynczemu przewoźnikowi. Intensywność koloru we fragmencie słupka świadczy o ilości opóźnień danego przewoźnika. Im bardziej intensywny kolor, tym więcej opóźnień.

Po najechaniu na słupek otworzy się tooltip, w którym znajdziesz informacje: nazwę przewoźnika, liczbę awizacji, zakres czasu.

% of operation for carriers

Widok prezentuje łączną liczbę wykonanych awizacji przez danego przewoźnika oraz jego punktualność.

 • na granatowym fragmencie słupka liczba awizacji, w których pojazd nie dotarł na teren magazynu,
 • na bordowym fragmencie słupka liczba opóźnionych awizacji,
 • na szarym fragmencie słupka liczba awizacji, które odbyły się o czasie,
 • obok wizualizacji podany % wykonanych awizacji o czasie (np. 80% awizacji danego przewoźnika odbyło się punktualnie).

Dane przedstawiają ogólną liczbę awizacji opóźnionych i zrealizowanych o czasie, ze wskazaniem na konkretnych podwykonawców. Sortujemy je malejąco po liczbie operacji - bordowy fragment wykresu odnosi się do liczby opóźnionych operacji, szary do tych, które odbyły się o czasie. Wartość procentowa odpowiada awizacjom zrealizowanym w zaplanowanym czasie.

Other carriers (link solutions) dotyczy awizacji, które zostały wysłane za pomocą zewnętrznego linka. Awizacje wysłane za pomocą zewnętrznego linka to rozwiązanie przeznaczone dla podwykonawców spoza społeczności Trans.eu. 

Total number of operations by warehouse

Zestawienie całkowitej liczby operacji (załadunku/rozładunku) we wszystkich twoich magazynach

 • Kolumna Delay (bordowa) - liczba opóźnionych awizacji.
 • Kolumna On time (szara) - liczba awizacji, które odbyły się o czasie.
 • Kolumna Vehicle missing - liczba awizacji, które się nie odbyły z powodu braku pojazdu.
 • Kolumna Grand Total (biała) - suma wszystkich awizacji. Dane sortujemy malejąco.

Możesz ukryć tę sekcję raportu. Aby to zrobić kliknij w ikonę 4 kwadratów.

Distribution of operations over time per carrier

Jest to najbardziej szczegółowy widok w całym raporcie. Prezentuje awizacje przypadające na konkretny dzień w podziale na przewoźników. Awizację możesz zidentyfikować po jej numerze referencyjnym. Każda z awizacji jest oznaczona kolorem:

 • szarym - awizacja, która odbyła się o czasie,
 • granatowym - awizacja, która nie doszła do realizacji z powodu braku pojazdu,
 • bordowym - opóźniona awizacja.

Filtrowanie

Kliknij w symbol filtrowania po prawej stronie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Carrier On Time.

W ustawieniach filtrowania możesz:

 • określić zakres czasu awizacji, jaki ma zostać zaprezentowany - Operation date,
 • wybrać magazyn/magazyny, dla którego mają być zaprezentowane dane - Warehouse_name,
 • wybrać odpowiednie miejsce/miejsca awizacji w magazynie np. Rampa 1 - Ramp id
 • nazwa przewoźnika/przewoźników, których punktualność chcesz przeanalizować - Carrier name.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)