Raport - Benchmark

Zaktualizowano 31/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty Business Intelligence.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty BI.

Raport Benchmark pomoże ustalić wysokość stawek cenowych frachtów, które twoja firma osiągnęła, dzięki negocjacjom za pośrednictwem Platformy Trans.eu.

Na podstawie danych z raportu Benchmark:

 • możesz na bieżąco śledzić i reagować na trend cen na rynku,
 • porównasz ceny frachtów,
 • lepiej dopasujesz stawki cenowe swoich frachtów do trendu na rynku,
 • porównasz efekty pracy swoich pracowników,
 • zweryfikujesz przebieg negocjacji i ocenisz, czy wybrana oferta była najkorzystniejsza,
 • zoptymalizujesz koszty i zminimalizujesz ryzyko przepłacania za fracht.

Nawigacja w raporcie Benchmark

Aby otworzyć raport przejdź do zakładki Benchmark w module Raporty BI.

Po kliknięciu zobaczysz raport składający się z 5 głównych sekcji:

 1. Mapa Loading Country - mapa prezentuje kraje załadunku zaakceptowanych frachtów.
 2. Mapa Unloading Country - mapa prezentuje kraje, w których zawarto transakcje.
 3. Wykres Price vs Offers - wykres liniowy ukazujący linię trendu cen frachtów wraz z ilościami ofert w danym dniu.
 4. Lista Exact route - lista, za pomocą której wybierzesz konkretny kierunek.
 5. Lista ofert - lista pracowników firmy, którzy dokonywali transakcji na Platformie z informacją o frachtach i wysokościach ofert.

Raport opiera się o zestawienie cenowe dla zaakceptowanych frachtów wysłanych do zdefiniowanych na Platformie grup podwykonawców, Stałych tras, Smart Match’a.

Raport podzielony jest na agregacje - dane pogrupowane są w oparciu o określone kategorie od danych ogólnych do szczegółowych.

Zaakceptowane frachty, to takie, które zakończyły się zawarciem transakcji na Platformie Trans.eu.
Dane prezentowane są zgodnie z datą rozładunku frachtu.
Kursy walut
 przeliczane są zgodnie z dniem rozładunku frachtu.

Mapy Loading Country i Unloading Country

Raport automatycznie uruchamia się na największej liczbie zaakceptowanych frachtów w miejscu rozładunku (w tym przypadku PL).

 1. Mapa Loading Country prezentuje liczbę załadunków zaakceptowanych frachtów w danym kraju w przedziale czasu, który określiłeś za pomocą filtra (o filtrach piszemy w ostatniej części artykułu).

Wartości liczbowe oraz nasycenie koloru odpowiadają liczbie zaakceptowanych frachtów w danym kraju.

Po wyborze kraju załadunku, w którym realizujesz swoje frachty, pozostałe wykresy raportu dostosują się, czyli pokażą dane, odpowiadające wybranemu miejscu załadunku.

 1. Mapa Unloading Country

Mapa prezentuje kraje, w jakich zostały zawarte transakcje na frachtach, których miejsce załadunku jest zgodne ze wskazanym na mapie Loading Country. Im większe nasycenie koloru, tym więcej transakcji zostało zawartych. Mapa wyświetla się na podstawie parametru Price per km.

Wybierz interesujący Cię kraj, a pozostałe dane raportu dostosują się, wyświetlając dane odpowiadające wybranemu krajowi.

Jeśli nie wskażesz kraju, to w pozostałych częściach raportu zobaczysz zbiorcze dane dla wszystkich krajów.

Wykres Price vs Offers

W górnej belce znajdziesz listę najczęściej wybieranych kierunków wraz z liczbą zaakceptowanych frachtów. Zwróć uwagę, że po wybraniu kraju załadunku nad Loading i Unloading Maps w górnej belce znajdziesz listę kierunków, które zaczęły się w wybranym kraju.

Po wyborze konkretnego kierunku dane zawężają się do tego konkretnego wyboru.

Legenda wykresu:

Niebieska linia - to mediana zaakceptowanej ceny frachtów. Są to wartości akceptacji frachtów w te dni, w której doszło do zawarcia formalnej transakcji na Platformie. Jeśli w danym dniu nie została zawarta transakcja, nie uwzględnimy go na osi X

Jeśli w jednym dniu zaakceptujesz więcej niż 1 fracht, trend będzie prezentował medianę wartości ceny zaakceptowanych frachtów.

Szary słupek - zakres otrzymanych od przewoźników ofert cenowych. Jego wysokość zależy od zakresu oferowanych cen przez przewoźników.

Wartość nad słupkiem to liczba otrzymanych ofert cenowych do danego frachtu lub frachtów.

Jeśli klikniesz na słupek, pozostałe części raportu dostosują się i zaprezentują odpowiednie dane.

Lista Exact route

Ponieważ stawki na każdym z kierunków transportowych mogą się znacznie od siebie różnić, najbardziej precyzyjny wynik otrzymasz dzięki filtrowi Exact route. Dzięki niemu możesz odfiltrować konkretny kierunek. Filtr dostosowuje się do wyborów dokonanych przy mapach oraz wykresem negocjacji frachtów.

Przykład: Jeśli szukasz trasy z Polski do Niemiec, w pasku w prawnym górnym rogu raportu, wybierz PL-DE. Dzięki temu lista zawęzi się, a Ty łatwiej znajdziesz interesujący Cię kierunek.

Po wybraniu interesującego Cię kierunku, dane z pozostałych części raportu zawężą się do kryteriów określonych w Exact route.

Na dane wyświetlane na liscie Exact Route wpływa filtrowanie z wykresu Price vs Offers.

Lista ofert

Ta część raportu prezentuje liczbę zaakceptowanych frachtów, które przypadają na dany kierunek.

Na samej górze znajdziesz dane dla wybranego przez ciebie przedziału czasu dotyczące:

 • Freight - liczbę opublikowanych frachtów,
 • Responses - liczbę złożonych ofert przez przewoźników,
 • Median Accepted price - medianę zaakceptowanej ceny
 • Average price per KM - średnią cenę za kilometr (zależną od długości trasy),
 • Min received offer - minimalną wartość stawek ofert cenowych otrzymanych od przewoźników podczas negocjacji frachtów na Platformie,
 • Max received offer - maksymalną wartość stawek ofert cenowych otrzymanych od przewoźników podczas negocjacji frachtów na Platformie.
Po wybraniu konkretnego kierunku dane z tych kategorii zawężą się do Twojego wyboru.

Poniżej znajduje się tabela z:

 • nazwiskami pracowników - jeśli zawęzisz dane do konkretnego kierunku, wyświetlą się nazwiska pracowników publikujących na danym kierunku.
 • listą publikacji - to numery frachtów, opublikowanych przez danego pracownika.
 • oraz wartościami: odległość, zaakceptowana stawka, średnia cena za kilometr, wartość minimalnej i maksymalnej oferty.
Możesz zmieniać zakres danych tylko dla pracowników lub dla frachtów.

Filtrowanie

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Benchmark.

Za pomocą filtrów znajdujących się po prawej stronie wykresu zdefiniuj zakres interesujących Cię danych, m.in.:

 • zakres dat rozładunku frachtów (Unloading date),
 • kraj/-e załadunku (Loading country),
 • kraj/-e rozładunku (Unloading country),
 • dokładną trasę (Exact route)
 • wszystkich bądź wybranych pracowników (Employee)

Symbol i - prezentuje w tooltipie zakres dostępnych danych.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)