Raport - Benchmark

Zaktualizowano 18/9/23 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty dedykowane.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty dedykowane.

Raport Benchmark pomoże Ci ustalić Wysokość stawek cenowych frachtów, które Twoja firma osiągnęła, dzięki negocjacjom za pośrednictwem Platformy Trans.eu.

Na podstawie danych z raportu Benchmark:

 • możesz na bieżąco śledzić i reagować na trend cen na rynku,
 • porównasz ceny frachtów,
 • lepiej dopasujesz stawki cenowe swoich frachtów do trendu na rynku,
 • porównasz efekty pracy swoich pracowników,
 • zweryfikujesz przebieg negocjacji i ocenisz, czy wybrana oferta była najkorzystniejsza,
 • zoptymalizujesz koszty i zminimalizujesz ryzyko przepłacania za fracht.

Nawigacja w raporcie Benchmark

Aby otworzyć raport przejdź do zakładki Benchmark w module Raporty dedykowane.

Po kliknięciu zobaczysz raport składający się z 6 głównych sekcji:

 1. Mapa Loading Country - mapa prezentuje kraje załadunku zaakceptowanych frachtów.
 2. Mapa Unloading Country - mapa prezentuje kraje, w których zawarto transakcje.
 3. Filtr Exact route - filtr, za pomocą którego wybierzesz konkretny kierunek.
 4. Wykres negocjacji frachtów - wykres liniowy ukazujący linię trendu cen frachtów.
 5. Wykres Accepted freights - wykres ukazujący liczbę zaakceptowanych frachtów przypadających na dany kierunek.
 6. Employees - ranking pracowników firmy, którzy dokonywali transakcji na Platformie.

Raport opiera się o zestawienie cenowe dla zaakceptowanych frachtów wysłanych do zdefiniowanych na Platformie grup podwykonawców, Stałych tras, Smart Match’a.

Zaakceptowane frachty, to takie, które zakończyły się zawarciem transakcji na Platformie Trans.eu.
Dane prezentowane są zgodnie z datą rozładunku frachtu.
Kursy walut
 przeliczane są zgodnie z dniem rozładunku frachtu.

Mapa Loading Country

Mapa prezentuje liczbę załadunku zaakceptowanych frachtów w danym kraju w przedziale czasu, który określiłeś za pomocą filtra.

Wartości liczbowe oraz nasycenie koloru odpowiadają liczbie zaakceptowanych frachtów w danym kraju.

Po wyborze kraju załadunku, w którym realizujesz swoje frachty, pozostałe wykresy raportu dostosują się, czyli pokażą dane, odpowiadające wybranemu miejscu załadunku.

Mapa Unloading Country

Mapa prezentuje kraje, w jakich zostały zawarte transakcje na frachtach, których miejsce załadunku jest zgodne ze wskazanym na mapie Loading Country. Im większe nasycenie koloru, tym więcej transakcji zostało zawartych.

Wybierz interesujący Cię kraj, a pozostałe dane raportu dostosują się, wyświetlając dane odpowiadające wybranemu krajowi.

Jeśli nie wskażesz kraju, to w pozostałych częściach raportu zobaczysz zbiorcze dane dla wszystkich krajów.

Filtr Exact route

Ponieważ stawki na każdym z kierunków transportowych mogą się znacznie od siebie różnić, najbardziej precyzyjny wynik otrzymasz dzięki filtrowi Exact route. Dzięki niemu możesz odfiltrować konkretny kierunek. Filtr dostosowuje się do wyborów dokonanych przy mapach.

Zaznacz interesujący Cię kierunek lub kierunki i kliknij w Apply.

Wartości zdefiniowane w tym filtrze mają także wpływ na pozostałą część wykresów - dane zawężają się do kryteriów określonych w Exact route.

Wykres negocjacji frachtów

Górna belka przedstawia sumę wartości dla wybranego w filtrach zakresu czasowego.

Strzałki góra/dół wizualizują trend w porównaniu z poprzednim okresem czasowym - wzrostowy, bez zmian lub spadkowy.

Po najechaniu kursorem myszki na kafelek zobaczysz dodatkowe informacje:

 • na strzałkach - do którego okresu czasowego jest porównywana dana wartość
 • na liczbę - podpowiedź, czego dotyczy wybrana wartość

Wartości, które prezentuje wykres to:

Freights - łączna liczba zaakceptowanych frachtów.

Responses - łączna liczba ofert złożonych przez podwykonawców do poniższych frachtów.

Range of received offers - minimalna i maksymalna wartość stawek ofert cenowych otrzymanych od przewoźników podczas negocjacji frachtów na Platformie.

Legenda wykresu:

Niebieska linia - obrazuje trend wysokości stawki zaakceptowanych frachtów. Są to wartości akceptacji frachtów w te dni, w której doszło do zawarcia formalnej transakcji na Platformie. Jeśli w danym dniu nie została zawarta transakcja, nie uwzględnimy go na osi X

Jeśli w jednym dniu zaakceptujesz więcej niż 1 fracht, trend będzie prezentował medianę wartości ceny zaakceptowanych frachtów.

Żółta linia - trend stawki giełdowej, który jest wyznaczany za pomocą algorytmu działającego na Platformie. Algorytm przewiduje cenę na konkretny dzień.

Cena giełdowa na konkretny dzień zawarcia transakcji wyliczana jest w oparciu o algorytm cenowy stosowany na Platformie Trans.eu. Jest to ta sama cena, którą zaprezentowano w oknie publikacji przy publikacji frachtu na giełdę Trans.eu.

Jeśli w danym dniu zaakceptujesz więcej niż 1 fracht, może się zdarzyć, że cena giełdowa będzie prezentowała inne wartości dla poszczególnych frachtów. W takim przypadku trend będzie prezentował medianę ceny.

Zdarza się, że cena giełdowa nie jest prezentowana na wykresie (urywa się). Oznacza to, że dla danego dnia i danego frachtu nie posiadamy wystarczająco dużo danych, aby wyznaczyć prognozowaną cenę.

Szary słupek - zakres otrzymanych od przewoźników ofert cenowych. Jego wysokość zależy od zakresu oferowanych cen przez przewoźników.

Wartość nad słupkiem to liczba otrzymanych ofert cenowych do danego frachtu lub frachtów.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące frachtu i otrzymanych do niego ofert, najedź kursorem na słupek.

Jeśli klikniesz na słupek, pozostałe części raportu dostosują się i zaprezentują odpowiednie dane.

Wykres Accepted Freights

Wykres Accepted Freights prezentuje liczbę zaakceptowanych frachtów, które przypadają na dany kierunek transportowy.

Jeśli chcesz doprecyzować dane interesującego Cię kierunku transportowego, możesz wykorzystać filtry znajdujące się pod mapą: Direction oraz Exact route.

Employees

Ta część raportu prezentuje ranking pracowników Twojej firmy, którzy dokonali transakcji na Platformie.

Przedstawia cenę zaakceptowanego frachtu w przeliczeniu na KM, według waluty ustalonej w górnej części raportu.

Wartość ceny na kilometr może być domyślnie zaprezentowana na dzień akceptacji frachtów lub ogólnie w przeliczeniu na pracownika. By zobaczyć te dane należy kliknąć w symbol minusa, który pojawia się przy etykiecie pracowników.

Tabela frachtów

Możesz włączyć widok tabeli, w którym zobaczysz wszystkie wliczone w raport frachty. W tym celu najedź kursorem na boczne menu i kliknij w symbol kafelków.

Wyświetlone w tabeli dane możesz filtrować zgodnie ze swoimi potrzebami.

Filtrowanie

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Benchmark.

Za pomocą filtrów znajdujących się po prawej stronie wykresu zdefiniuj zakres interesujących Cię danych, m.in.:

 • zakres dat rozładunku frachtów (Unloading date),
 • możesz wybrać do jakiego okresu chcesz porównać dane (Compare by - miesiąc, rok, wybrany zakres),
 • zdefiniuj kraj/-e załadunku (Loading country),
 • zdefiniuj kraj/-e rozładunku (Unloading country),
 • ustaw pracownika/-ów, których frachty chcesz odfiltrować (Employee)

Symbol i - prezentuje w tooltipie zakres dostępnych danych.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)