Zarządzanie awizacją

Zaktualizowano 14/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON i posiadających dodatek Dock Scheduler oraz dostęp do modułu Harmonogramy.

Z artykułu dowiesz się:

 • jak zarządzać awizacją,
 • jak dodać awizację dla przewoźnika
 • jak edytować i usunąć awizację.

Moduł Harmonogramy (Dock Scheduler) to system do zarządzania Awizacjami oraz oknami czasowymi Twojego magazynu i harmonogramem załadunków i rozładunków w magazynie.
System polega na automatyzacji operacji magazynowych i koncentruje się na optymalizacji procesów po stronie załadowcy

Awizacja utworzona z okna czasowego

Jeśli wystawiłeś okno czasowe, a przewoźnik lub załadowca wybrał termin i godzinę awizacji, w Twoim harmonogramie powstała Wstępna awizacja.

Więcej o oknach czasowych przeczytasz w artykule Zarządzanie oknami czasowymi.
 1. Przejdź do harmonogramu danego magazynu, by odnaleźć wstępną awizację.

Wstępna awizacja oznacza, że przewoźnik wybrał datę oraz godzinę awizacji, ale nie podał numeru pojazdu. Dopiero, gdy uzupełni formularz awizacji o numer pojazdu, awizacja będzie potwierdzona.
 1. Kliknij w ikoną trzech kropek, aby:
 • zmienić datę i miejsce awizacji,
 • edytować dane,
 • usunąć awizację.

Jeśli nie chcesz wykonywać żadnej z powyższych akcji, poczekaj, aż przewoźnik doda dane pojazdu do awizacji.

 1. Gdy przewoźnik wprowadzi dane pojazdu, status awizacji zmieni się na Potwierdzona awizacja. Kliknij w ikonę trzech kropek, aby:
 • Potwierdzić przyjazd,
 • Odmówić załadunku (podaj powód odmowy,
 • Zmienić datę i miejsce awizacji (datę, godzinę, stanowisko lub typ operacji),
 • Edytować dane (dane kierowcy, pojazdu, oraz uwagi załadowcy - widoczne dla przewoźnika, lub uwag wewnętrznych - widocznych tylko dla współpracowników, dodać załączniki),
 • Usunąć awizację (nieodwracalnie).

 1. Po kliknięciu na wybraną awizację wyświetlisz jej szczegóły.
  W oknie ze szczegółami możesz potwierdzić przyjazd pojazdu - Potwierdź przyjazd lub edytować dane, uwagi albo odmówić załadunku. Te akcje znajdziesz pod przyciskiem Więcej.

Dodawanie awizacji przez załadowcę

Możesz także samodzielnie dodać awizację do swojego harmonogramu.

 1. Najedź kursorem myszy na wolny termin w harmonogramie i kliknij.
 1. Uzupełnij dane w formularzu dodawania awizacji.
 • Zewnętrzny numer referencyjny - pole nieobowiązkowe. Numer możesz dodać później a także zmienić go za pomocą opcji edycji awizacji.
 • Typ operacji - załadunek lub rozładunek.
 • Przewoźnik - wybierz z listy
 • Czas operacji - automatycznie ustawiony jest domyślny czas operacji, ale możesz go zmienić.
 • Nr pojazdu - dane obowiązkowe.
 • Nr naczepy.
 • Imię i nazwisko kierowcy - możesz także dodać drugiego kierowcę.
 • Uwagi wewnętrzne (niewidoczne dla przewoźnika) - możesz wprowadzić tu istotne informacje dla pracowników twojej firmy.
 • Załączniki - dodaj ważne dokumenty.
  O tym jak włączyć opcję dodawania załączników, przeczytasz w artykule: Obsługa załączników.

Po uzupełnieniu danych kliknij Zapisz.

Po utworzeniu awizacji, przewoźnik otrzyma powiadomienie.

Zarządzanie awizacją

Kiedy awizacja zostanie potwierdzona możesz potwierdzać i zmieniać jej statusy z poziomu harmonogramu, wybierając ikonę 3 kropek przy awizacji lub w oknie z jej szczegółami.

 1. Aby przejść do okna, kliknij w wybraną awizację.
 • Gotowa awizacja czeka na potwierdzenie przyjazdu pojazdu na teren magazynu.
 • Po potwierdzeniu przyjazdu, możesz odmówić załadunku/rozładunku lub rozpocząć załadunek/rozładunek.
 • Po wykonaniu operacji zakończ załadunek/rozładunek.
 • Gdy pojazd opuści teren magazynu wybierz status Potwierdź wyjazd.

Edycja awizacji

Możesz edytować awizację bez konieczności jej usuwania.

O każdej Twojej zmianie poinformujemy Przewoźnika powiadomieniem w Platformie oraz mailem.

Czas awizacji możesz edytować ręcznie lub za pomocą funkcjonalności Drag&Drop, którą opisujemy w ostatniej części artykułu.
 1. W module Harmonogramy w awizacji, którą chcesz edytować, kliknij w ikonę trzech kropek i wybierz Zmień datę i miejsce awizacji.

 1. W oknie Edycja awizacji możesz zmienić:
 • stanowisko,
 • czas operacji,
 • datę, dzięki opcji rozwijanego kalendarza,
 • godzinę awizacji.

 1. Gdy wprowadzisz zmiany, kliknij Zapisz
 1. Awizacja automatycznie pojawi się w nowo określonym czasie w Harmonogramie - zarówno po Twojej stronie, jak i po stronie Przewoźnika.
Jeśli w wybranym przez Ciebie dniu, nie będzie dostępnych terminów, powiadomimy Cię o tym bezpośrednio w oknie edycji.

Jeśli w wybranym przez Ciebie dniu, nie będzie dostępnych slotów, powiadomimy Cię o tym bezpośrednio w oknie edycji.
Możesz usunąć awizację lub okno czasowe. Przewoźnik otrzyma notyfikację drogą mailową a także w Platformie. Usunięcie awizacji jest nieodwracalne.

Edycja czasu awizacji z wykorzystaniem funkcji Drag&Drop

Możesz edytować czas awizacji poprzez przesunięcie jej na harmonogramie awizacji za pomocą myszki.

 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na awizację, której czas chcesz zmienić. Przeciągnij awizację i upuść w wybranym miejscu. Wolne miejsca podświetlą się na zielono.
  Następnie kliknij w przycisk Przenieś awizację, aby potwierdzić operację.

Awizację możesz również przenieść na kolejną stronę harmonogramu:

Jeśli przenosisz awizację w wolny slot, który jest krótszy niż awizacja, jej czas zostanie automatycznie skrócony. Jeżeli zmienisz zdanie i będziesz chciał wrócić do poprzedniego czasu operacji, czas awizacji nie powróci do pierwotnego stanu.

 1. Wszystkie zmiany automatycznie zapiszą się w szufladzie w szczegółach i w historii awizacji.
 1. Możesz wydłużyć czas awizacji w obrębie stanowiska:
Nie ma możliwości przeniesienia awizacji poza czas pracy magazynu, stanowiska. Również nie jest to możliwe przy stanowiskach zablokowanych lub wyłączonych.
Możesz przenosić opóźnione awizacje, ale pamiętaj, że muszą się one skończyć później niż aktualna godzina.
Możesz zmieniać awizacje wielokrotnie do statusu Oczekuje włącznie.

Przewoźnik może przenosić awizacje w obrębie okna czasowego.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)