Zarządzanie oknami czasowymi

Zaktualizowano 14/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON, którzy posiadają produkt Dock Scheduler oraz dostęp do modułu Harmonogramy.

Z artykułu dowiesz się:

 • jak dodać okno czasowe dla przewoźnika,
 • jak zarządzać oknem czasowym.

Moduł Harmonogramy (w produkcie Dock Scheduler) to system do zarządzania awizacjami, oknami czasowymi oraz harmonogramem załadunków i rozładunków w magazynie.

Jak dodać okna czasowe dla przewoźnika?

Okno czasowe umożliwia przewoźnikowi rezerwację terminu i godziny awizacji pojazdu.

 1. W module Harmonogramy kliknij w przycisk Dodaj okno czasowe.
 1. W nowo otwartym formularzu dodawania okna czasowego, wypełnij wymagane dane:
 • Magazyn - wybierz magazyn, którego harmonogram planujesz udostępnić,
 • Typ operacji (załadunek lub rozładunek),
 • Przewoźnik - wybierz przewoźnika, któremu chcesz udostępnić okno czasowe
Możesz udostępnić okno czasowe przewoźnikowi, który nie ma konta na platformie Trans.eu. Dowiedz się więcej z tego artykułu.

Możesz wypełnić także opcjonalne pola:

 • Zewnętrzny nr referencyjny
 • Liczba okien czasowych - możesz dodać kilka takich samych okien czasowych jednocześnie.
 • Stanowisko - możesz wskazać konkretne stanowisko, na którym ma się awizować przewoźnik.
 • Wybrać datę okna czasowego (okno czasowe może być jedno- lub kilkudniowe) oraz określić czas operacji.
Przy ustawianiu okna czasowego opcja w godzinach pracy stanowiska jest zaznaczona automatycznie. Jeśli ją odznaczysz będziesz musiał dodatkowo wprowadzić godziny.
 • Podać adres załadunku lub rozładunku (w zależności od tego, jaki typ operacji wybrałeś wyżej, dane magazynu automatycznie wypełnią się automatycznie).
 • Uwagi załadowcy - miejsce, w którym możesz zostawić dodatkową informację przewoźnikowi.
 • Załączniki - możesz dołączyć niezbędne dokumenty, jeśli masz tę opcję zaznaczoną w szablonie awizacji.
Dowiedz się więcej o Obsłudze załączników.

Po uzupełnieniu formularza kliknij Zapisz.

Jeśli zaznaczysz opcję Stwórz kolejne okno czasowe formularz pozostanie otwarty, abyś mógł uzupełnić dane dla kolejnego okna czasowego.

Utworzyłeś okno czasowe, które zostało przekazane do przewoźnika.

Zarządzanie oknem czasowym

 1. Jeśli chcesz zobaczyć listę okien czasowych, kliknij w strzałkę obok Harmonogram awizacji, a następnie wybierz Okna czasowe.
 1. W widoku okna czasowe zobaczysz wszystkie okna, które czekają na awizację po stronie przewoźnika, dla wybranego magazynu.

 1. Dopóki przewoźnik nie awizuje się przez wystawione okno czasowe, możesz je edytować lub usunąć. Aby to zrobić wybierz z listy okno czasowe, które chcesz edytować/usunąć, kliknij w ikonę trzech kropek i wybierz swoją opcję.

Jeśli chcesz sprawdzić, które firmy - mimo otrzymanych okien czasowych - nie dokonały awizacji, to skorzystaj z opcji filtrowania i wyszukiwania przeterminowanych okien czasowych.
Wybierz FILTRY, wybierz interesujące Cię parametry, zaznacz checkbox pokaż przeterminowane, a następnie kliknij Pokaż wyniki.

Kiedy przewoźnik awizuje się w twoim magazynie za pomocą okna czasowego, przekształci się ono w awizację. Znajdziesz ją w harmonogramie awizacji lub na liście awizacji. Z obu tych widoków, możesz przejść do zarządzania awizacją.

Jak zarządzać awizacją dowiesz się z artykułu Zarządzanie awizacją.

Czy wiesz, że?
Okno czasowe w twoim magazynie powstanie także automatycznie na podstawie istniejącego zlecenia w module Zlecenia. Jeśli tylko:
- w Zleceniu jednym z punktów - rozładunku lub załadunku - jest twój magazyn,
- w wybranym przez ciebie czasie Zlecenia w magazynie jest dostępny termin dla okna czasowego.

Po spełnieniu obu tych warunków w kolumnie Okno czasowe (moduł Zlecenia) pojawi się symbol oznaczający pomyślne dodanie okna czasowego, a przewoźnik w tym momencie otrzyma maila z informacją o otrzymaniu okna.

Jeśli trasa dla tego samego zlecenia składa się z więcej niż jednej lokalizacji będącej jednocześnie twoim magazynem - to zlecenie utworzy automatycznie okno czasowe dla każdego z tych magazynów.

Przewoźnik może awizować się za pomocą okna czasowego w ramach czasu ustawionego w oknie czasowym.

Jeśli usuniesz awizację, która powstała z okna czasowego, to okno czasowe zostanie przywrócone. Jeśli czas trwania okna czasowego nie minął, jest możliwa kolejna awizacja. Jeśli czas ten został przekroczony, nie ma już takiej możliwości.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)