bonabanco na Platformie Trans.eu

Zaktualizowano 7/2/24 przez Małgorzata

Na Platformie Trans.eu wyróżniamy firmy współpracujące w ramach klastra bonabanco, które sygnujemy następującym oznaczeniem:

Dzięki wprowadzeniu powyższych oznaczeń masz możliwość:

 1. Filtrowania ofert pochodzących od firm współpracujących w ramach klastra bonabanco. W tym celu:
 • na Giełdzie ładunków wybierz "Więcej filtrów"
 • w pozycji "wybierz płatność" zaznacz "bonabanco"
 • kliknij "Szukaj"

W szczegółach danej oferty w zakładce "Informacje o firmie" przy nazwie firmy pojawi się odpowiednie oznaczenie.

 1. Przeszukiwania bazy kontrahentów Platformy Trans.eu pod kątem firm współpracujących w ramach klastra bonabanco. W tym celu:
 • w module "Kontrahenci" przejdź do zakładki "Firmy"
 • wybierz "FILTRY"
 • zaznacz "Pokaż firmy zweryfikowane przez bonabanco"
 • kliknij "Pokaż wyniki"

 1. Dodawania firm oznaczonych logiem bonabanco do swoich zaufanych kontrahentów. W tym celu:
 • zaznacz na liście firmę oznaczoną logiem "bb"
 • wybierz "Dodaj do kontrahentów"

 1. Tworzenia grup w ramach klastra bonabanco. W tym celu:
 • zaznacz odpowiednie firmy z klastra bonabanco
 • dodaj do uprzednio utworzonej grupy - jak utworzyć grupę? Dowiesz się TU

Załadowco, utworzenie grupy z przewoźnikami z klastra bonabanco umożliwi Ci publikację ofert prywatnych wyłącznie do wspomnianej grupy. Co ważniejsze, obie strony transakcji nie poniosą w związku z tym dodatkowych kosztów, zarówno za publikację jak i akceptację oferty.

Czym jest klaster bonabanco?


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)